Gasum har samarbeidet med Mjåvann Invest om den nye fyllestasjonen. Stasjonen tilbyr både komprimert og flytende biogass, og den er i tråd med selskapets strategi om å imøtekomme den økende etterspørselen etter bærekraftig drivstoff i regionen. Den er åpen for både kommersielle distributører og private aktører.

Den sjette i sitt slag
Stasjonen i Kristiansand er Gasums sjette LBG-fyllestasjon i Norge. Den er strategisk plassert for å betjene regionens logistikkselskaper, og den legger til rette for langtransport mellom Oslo og Kristiansand. Videre planlegger Gasum å bygge flere fyllestasjoner i 2024, og en av dem vil være i Sandnes i nærheten av Stavanger, som blir det første steget mot å koble sammen korridoren langs E39 fra Kristiansand til Ålesund.

Jogeir Munkeby i Gasum forteller at det ble en flott åpning med omtrent 60 gjester totalt, og det var gledelig at også mange NLF-medlemmer tok turen innom.

Trenger flere bein å stå på

Snorklippingen ble utført av varaordfører Charlotte Beckman og NLF-direktør Knut Gravråk.

– Skal vi nå det grønne skiftet, trenger vi flere bein å stå på. Vi trenger lastebiler som både er forutsigbare, driftssikre, fleksible i bruksområdene og som kan ivareta beredskapshensyn. Biogass er nettopp en slik løsning, sa Gravråk i sin åpningstale til de fremmøtte.

Artikkelen fortsetter under bildet.

KRISTIANSAND: NLF-direktør Knut Gravråk holdt åpningstale for de vel 60 fremmøtte. Flere NLF-medlemmer var med for å få med seg åpningen av den nye fyllestasjonen for biogass. Foto: Reidar Retterholt KRISTIANSAND: NLF-direktør Knut Gravråk holdt åpningstale for de vel 60 fremmøtte. Flere NLF-medlemmer var med for å få med seg åpningen av den nye fyllestasjonen for biogass. Foto: Reidar Retterholt

Han pekte videre på at arbeidet Gasum gjør i samarbeid med transportnæringen er helt avgjørende for at medlemsbedriftene skal få mulighet til å gå over til grønne drivlinjer.

– Når vi ikke får de støtteordningene vi trenger, må vi ta saken i egne hender. Der skal Gasum ha stor honnør. Dere er tett på transportnæringen og jobber sammen med blant annet flere av våre medlemsbedrifter for å gjøre biogass lett tilgjengelig. Ved å ha et så tett samarbeid finner vi de beste løsningene, avsluttet Gravråk.

Økende interesse 

Gasum ser en voksende interesse for biogass blant norske transportselskaper, da biogass regnes som et kostnadseffektivt alternativ for å redusere utslippene og gjøre virksomheten mer bærekraftig. Bruk av biogass gir en betydelig reduksjon av klimagassutslippene og bidrar til Norges ambisiøse mål om å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030. 

Gasum avslørte nylig også at de skal bygge tre nye fyllestasjoner for biogass i 2025. Disse skal etableres i Gol, Håbakken og Førde.