I dag har Enova innvilget støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkter langs norske riksveier. Den første tildelingen i desember 2023 omfattet 17 ladestasjoner, og med den siste tildelingen øker totalen betydelig til 42 ladestasjoner. 

Dekning av sentrale strekninger 

De prosjektene som nå mottar midler gjennom programmet vil sørge for at helt sentrale strekninger i Sør-Norge, som E134 og E39, blir fulldekket for elektrisk langtransport innen 2025. I tillegg til dette vil det også bli bygget nye ladeanlegg på steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø. 

Dette er den andre tildelingen i støtteprogrammet fra Enova. 

Et betydelig løft 

Bare for ett år siden var infrastrukturen for lading av tunge kjøretøy i Norge svært begrenset. Siden da har hele 235 ladepunkter langs norske veier mottatt støtte fra Enova. Satsingen på underveislading kommer i tillegg til støtte til bedriftslading for tunge kjøretøy og støtte til tunge nullutslippskjøretøy. 

I tillegg har Enova den siste måneden tildelt 47,5 millioner kroner til virksomheter for å etablere 134 nye bedriftsladere og 136,5 millioner kroner til selskaper som skal bytte ut sine fossildrevne kjøretøy med nullutslippsalternativer. 

LADEKART: Kartet viser en oversikt over ladepunkt og tabell over tildelinger og kommuner. Illustrasjon: Enova LADEKART: Kartet viser en oversikt over ladepunkt og tabell over tildelinger og kommuner. Illustrasjon: Enova