Det nye programmet skal bidra til å omstille transportsektoren for raskere kutt i norske klimagassutslipp, skriver Enova i en pressemelding

Sendt inn flere innspill

Transportnæringen er klar for det grønne skiftet, men den trenger støtte fra det offentlige for å ha råd til å investere i ny teknologi, slik at transportkjøpere kan tilbys bærekraftig transport. 

Allerede i november i fjor varslet Enova næringen om at de planla en ny støtteordning for transportnæringen. På et stort felles orienteringsmøte fortalte de at de ønsket skriftlige innspill fra næringen selv til hvordan støtteordningen kunne utformes på best mulig måte. 

NLF leverte sine innspill 21. november til Enova, og hele dokumentet kan lastes ned her 

– NLF har lenge krevd bedre støtteordninger og kommet med mange innspill til denne nye ordningen fra Enova. Vi hadde virkelig håpet at myndighetene hadde tatt med seg de innspillene næringen kom med, og som ville gitt enda bedre ordninger. Våre innspill ville sikret en raskere utskiftning av dagens fossildrevne kjøretøy og raskere kutt i klimagassutslippene, kommenterer markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

Anbefaler å søke

Nå er kriteriene for støtteordningen derimot satt for denne runden, og NLF oppfordrer derfor alle medlemsbedriftene til å bruke denne muligheten til å gjøre overgangen til det grønne skiftet enklere. 

– Alle som vurderer nye elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy bør søke Enova om støtte. Videre skal vi i NLF fortsette å arbeide for at støtteordningene fremover blir enda bedre, avslutter Olafsrud. 

Blir konkurranse om midlene

Støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» erstatter det tidligere Enova-programmet «Tunge kjøretøy», som kun støttet elektriske kjøretøy. Det nye støttetilbudet vil også omfatte hydrogendrevne kjøretøy som har potensial til å redusere utslippene fra lange og tunge transporter. 

Maksimal støtte vil være 60 prosent av merkostnaden ved å velge et nullutslippskjøretøy framfor et tilsvarende dieseldrevet kjøretøy. Det er konkurranse om støtten, hvor de som kan kutte mest utslipp for minst støtte vil ha et fortrinn. På denne måten skal man kutte mest mulig CO2 på en kostnadseffektiv måte i den tunge kjøretøy-parken i Norge.  

Det gis støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn og både lastebiler og turbusser er i denne kategorien. 

For å få full oversikt over hele støtteordningen, kan dere lese mer om dette på Enovas nettsider.