NLF

Nytt fra NLF – uke 33, 2020 (oppdatert)

Artikkelen 'EU har levert – nå starter jobben' inneholdt beklageligvis noen feil, så her følger oppdatert nyhetsbrev (korrigerte setninger er uthevet).

 

Alvoret stiger

Økt smittespredning av covid-19 gjør at Norge og flere andre land strammer inn på koronareglene. Så langt NLF kjenner til, er ikke yrkessjåfører direkte påvirket av endringer. NLF følger situasjonen, og minner om at det viktigste fortsatt er å holde én meters avstand og hyppig håndvask.

Les mer på lastebil.no

Les også NLFs råd i tidligere sak: Krisen ikke over – sørg for å få inn pengene!

YSK og førerrett med forlenget gyldighet

Yrkessjåførkompetanse som utløper i september, er også forlenget med seks måneder fram til mars 2021. Dette gjelder inntil videre kun for kjøring innad i Norge. Tidligere har YSK som har utløpt eller utløper fra og med januar og til og med august 2020, automatisk fått forlenget gyldighet. Førerrett har også fått forlenget gyldighet.

Vi ber deg uansett ikke utsette fornyelsen ved utløpsdato. Ved en oppblomstring av covid-19, kan det bli vanskeligere å få gjennomført utdanning, og kapasiteten hos Statens vegvesen kan også gå ned. 

Les mer om YSK og forlengelsen på lastebil.no

Les også: Førerrett har også fått forlenget gyldighet

Hvordan ruste Norge for fremtiden?

Vegdirektøren samler flere av landets fremste samferdselseksperter til en samtale om viktige veivalg fremover, og inviterer til seminar 12. august kl. 10.00-11.15. Arrangementet vil bli strømmet.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (Statens vegvesen), Bernt Reitan (Ruter), Ståle Rød (Skanska) og Helge Orten (leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite) setter seg sammen og tar diskusjonen om hvordan vi kan bygge et mer moderne og tilgjengelig land.

Les mer og lenke til strømmingen finner du her

Tilskudd til fylkesveier for sjømatnæringen

I Statsbudsjettet for 2020 er det opprettet en tilskuddsordning for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur. Fylkene er invitert til å søke om midler til utbedring og vedlikehold av disse vegene. Det er bevilget 91,5 millioner kroner til ordningen. 

Transportetatene kartla i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP) hvilke strekninger som er viktigst for næringslivets transporter. På bakgrunn av kartleggingen er det definert 18 veistrekninger i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland som er aktuelle for tilskuddsordningen.

Les nyheten på lastebil.no

EU har levert – nå starter jobben 

EUs vegpakke ble vedtatt i juli. 

– Dette er en viktig seier som sikrer alle sjåfører, som driver på tvers av landegrensene innen EU, bedre arbeidsvilkår, sier NLF-direktør, Geir A. Mo. 

Noen av vedtakene i den nye vegpakken:

  • Innstramming av reglene for kabotasje
  • Pålagt retur av kjøretøyet til hjemlandet senest etter åtte uker
  • Sjåførene får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver fjerde uke
  • Lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i landene der transporten utføres
  • Sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 timer eller mer), for arbeidsgivers regning
  • Varebiler i internasjonal transport må også ha tillatelse og fartsskriver
  • Innføring av digitale fartsskrivere med GPS i alle kjøretøy som driver internasjonal transport fra 2023

Les hele nyheten på lastebil.no

Les også: Geir A. Mos siste blogg-innlegg

Vi ønsker svar fra dere!

Vi sender ut en ny spørreundersøkelse til medlemmene våre mot slutten av uka. Det er ekstra viktig at dere svarer nå, så vi får et godt innblikk i dagens situasjon i transportnæringen landet rundt. Vi følger utviklingen og sammenligner med tidligere svar, men har også noen nye spørsmål.

På veien med NLF

Har du fått med deg sommer-serien vår på nettsidene våre? Skriv sommerveien i søkefeltet øverst til høyre på lastebil.no og trykk søk, så møter du kolleger og andre som er ute på veien med deg. I siste sak møter du Roar Wendelborg, som har kjørt lastebil i snart 50 år

 

Flere nyheter finner du på lastebil.no, som er oppdatert gjennom hele sommeren. Følg oss også på vår FaceBook-gruppe.

  

Sendt NLFs medlemmer 11. august 2020, saken "EU har levert – nå starter jobben" er oppdatert 12. august 2020. Neste nyhetsbrev kommer om én uke.