NLF

Nytt fra NLF – uke 39, 2020

Ingen store endringer i karanteneforskriften

Det er ingen endringer av større betydning for yrkessjåfører i karanteneforskriften. Vi skrev i forrige nyhetsbrev om de siste nyhetene på karantenefronten, og at vi skulle komme tilbake med mer senere.

Den endringen som ble gjort, og som vi også orienterte om sist, er at reglene for innreisekarantene og smittekarantene er samlet i én felles bestemmelse. Kravene for dem som skal være i karantene, er altså identiske. 

Hovedregelen er som tidligere: Så lenge arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i slike funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester.

Vi minner om smittevernreglene: Hold minst 1 – og helst 2, meter avstand til andre, og foreta hyppig håndvask – eller bruk hånddesinfeksjon i mangel av såpe og vann. Skulle du føle deg syk eller ha covid-19-lignende symptomer, test deg så raskt som mulig og unngå kontakt med andre. 

Les ofte stilte spørsmål om innreisekarantene på regjeringens nettsider

Lite nytt for transportnæringen

Regjeringen la i går fram sin nye økonomiske pakke, som for en stor del går til kultur og reiseliv. Av nyheter som gjelder hele næringslivet, framhevet regjeringen den utvidede permisjonsordningen, som er 52 uker med en pause ved 30 uker, og at bedrifter kan søke lønnsstøtte på inntil kr 15.000 i måneden for oktober, november og desember 2020. 

Les hele nyheten på lastebil.no 

Enkel førerkort-sjekk for bedrifter

Statens vegvesen har laget en API, som i praksis gjør det enklere for bedrifter å sjekke førerkortopplysningene til et enkelt førerkort, samt om dette er gyldig for kjøring. Den nye tjenesten "Sjekk førerkort-API" er en videreutvikling av "Sjekk førerkort"-tjenesten.

Les hele nyheten fra Statens vegvesen

Modulvogntog på tømmervegnettet utsatt

Statens vegvesen har utsatt prosessen med å tillate modulvogntog og 24-meters vogntog på tømmerbilvegnettet, til senere i høst. Dette mener NLFs fagsjef er uheldig, siden mange transportører nå sitter på gjerdet og vurderer store investeringer i nytt utstyr.

Les nyhet på lastebil.no

Billig influensa-vaksine til risikogruppene

Regjeringen sørger for at alle som er i risikogruppene, kan bli vaksinert mot influensa for en egenandel hos fastlegen på 50 kroner. For dem som har nådd egenandelstaket, blir den gratis.

Vaksinen i influensavaksinasjonsprogrammet blir tilgjengelig i løpet av oktober, men fram til 1. desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt.

- De som skal prioriteres for vaksinasjon er personer som har en tilstand eller sykdom med økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa, og som er på Folkehelseinstituttets (FHI) liste over risikogrupper, sier helseminister Bent Høie.

Les hvem som er i risikogrupper og andre målgrupper (se tabell 1) hos FHI

Lillestrøm: Rv. 22 stengt torsdag til mandag

Rv. 22 Fetveien blir stengt ved Dalen kirke fra torsdag 24.9. kl. 6 til mandag 28.9. kl. 6 grunnet utskifting av ei stikkrenne. Omkjøring for lokaltrafikk er fv. 169 Fjellsrud–Løken og fv. 115 Løken–Skjønhaug. Gjennomgangstrafikken mellom Lillestrøm og Mysen anbefales å kjøre fv. 120 Lillestrøm–Elvestad. 

Les hele pressemeldingen hos Statens vegvesen

Rena–Elverum: Snart lys langs rv. 3

Allerede i dag startet arbeidet med å utbedre veglysene ved Åsta bru og Gitta bru langs rv. 3 sør for Rena. Arbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av oktober. 

Les hele pressemeldingen hos Statens vegvesen

Trafikkstasjoner og smittenivå

Bergen trafikkstasjon har hatt  oransje smittevernnivå og utvidede tiltak siden 9. september. Tirsdag 22. september blir nivået revurdert. (Ved nyhetsbrevets utsendelse tirsdag ettermiddag var det ikke meldt endring.)

På Hafslund Trafikkstasjon og Moss er det tilbake til gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver.

Statens vegvesen presiserer at folk ikke skal møte opp på trafikkstasjonen dersom de er syke. De vil ikke kreve gebyr for førerprøver som avbestilles tett på prøvetidspunktet, slik de normalt gjør. Ordningen gjelder foreløpig til 1. oktober, men vil trolig bli forlenget.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Samferdselsministeren besøker Innlandet og Vestland

Onsdag og torsdag er samferdselsminister Hareide på tur til Innlandet og Vestland. Han skal blant annet delta i et folkemøte om E16 Bergen-Voss torsdag. 

Se programmet i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Fare for buss-streik over hele landet

Så langt er 3.800 bussjåfører i Viken og Oslo i streik. Ytterligere 4.500 bussjåfører kan bli tatt ut i streik fra og med lørdag. Bussjåførene streiker primært for høyere lønn, og viser til at de har sakket akterut sammenlignet med industriarbeiderne. Streikeviljen er stor.  

Svar på koronaspørsmål fra norske bedrifter

Nærings- og fiskeridepartementet har samlet alle spørsmål, og sine svar, om konkurranse, kritisk personell, kompensasjonsordning, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, skjemaer for personer og arbeidsgivere, arbeidsliv og velferdsordninger.

Spørsmål og svar for norske bedrifter fra Nærings- og fiskeridepartementet

Brexit fører til endringer

Det blir obligatorisk med forhåndsvarsling på alle fergeterminaler og de fleste nærhavner til Storbritannia fra nyttår. Uten forhåndsvarsling vil ikke lastebiler få tillatelse til å kjøre inn på fergeterminalen, men bli ledet til en parkeringsplass. For å gjøre overgangen smidigst mulig, har nederlenderne laget en kampanje for å informere om hvordan transport til Storbritannia foregår fra 1. januar 2021. (Kilde: TLN)

Les mer om transport til Storbritannia fra 1. januar 2021 (ekstern nettside på engelsk)

Se film om transport til Storbritannia fra 1. januar 2021 (på engelsk)

Brexit i fem trinn - kortversjon (på engelsk) 

 

Til slutt tar vi med en påminnelse fra et medlem til alle andre medlemmer om å holde fokus i korona-tid og at vi nå er inne i r-månedene: "Hold god avstand og unngå forsamlinger både privat og i jobbsammenheng. Og sist, men ikke minst: Husk å ta en spiseskje tran hver morgen!"

Neste utgave kommer tirsdag.

PS! Har du ikke fått med deg (nok) film, foto og reportasjer fra helgens E16-konvoi, så gled deg til en bildeparade i oktober-utgaven av NLF-Magasinet!