NLF

Nytt fra NLF – uke 12, 2021

Dato 23.03.21
NLF-direktør Geir A. Mo finner mye godt nytt for lastebilfolket i regjeringens forslag til NTP. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo finner mye godt nytt for lastebilfolket i regjeringens forslag til NTP. Foto: Stein Inge Stølen

1200 milliarder til samferdsel fram mot 2033

Fredag la regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-33.

– NTP er et stort og omfattende dokument, så det vil ta oss noe tid å gjennomgå alle detaljer. Men førsteinntrykket gir grunn til å være fornøyd. De umiddelbare tilbakemeldingene fra vårt regionapparat tyder også på at mange av NLFs lokale innspill har blitt hørt, sier NLFs administrerende direktør Geir A. Mo.

Les hele saken på lastebil.no

Velkommen til Medlem 2021 – NLFs store medlemsundersøkelse!

NLF er en organisasjon av og for våre medlemmer. Dine synspunkter er derfor svært verdifulle for oss, og vi håper derfor du kan bruke litt tid til å svare på spørsmålene du fikk på e-post i dag. Du er da med på å forme fremtidens NLF – og hva vi skal arbeide med frem mot høstens valg.

Å svare tar kun noen få minutter av din tid, viktige minutter for næringsorganisasjonen din. Du er selvfølgelig helt anonym.

På forhånd tusen takk for at du hjelper din organisasjon til å bli enda bedre!

Flere er i karantene

Forrige ukes koronaundersøkelse viser ikke de store endringene, men vi ser at flere er i karantene. Vi har derfor valgt å vise tallene for karantene og smitte under, med tallene fra forrige undersøkelse (uke 9) i parentes.

Det er nå 9,9 (9,3) prosent som har ansatte i isolasjon/karantene. Det har vært en jevn økning siden desember, hvor andelen var 7,3 prosent i uke 50. Nivået forteller at smittebølgen vi nå er inne i, også får en viss effekt for vår næring grunnet ansatte som ikke kan utføre jobben sin på grunn av isolasjon/karantene. 44 (38) bedrifter har til sammen 113 (92) ansatte i isolasjon/karantene av totalt 1569 (2725) ansatte. 3 (3) bedrifter med over 100 ansatte har til sammen 11 (4) i isolasjon/karantene. 

1,2 (1,0) prosent av bedriftene har sjåfører som er smittet av koronaviruset. Dette tilsvarer 5 (5) bedrifter, med til sammen 73 (351) ansatte. I 5 (3) av de 5 (5) berørte bedriftene var kun en sjåfør smittet.

Ny utgave av NLF Magasinet på veg

Har du ikke allerede fått den, lander hvert øyeblikk en ny utgave av NLF Magasinet i postkassa di. En forsmak på hva NLF Magasinet har å by, finner du på lastebil.no i saker om Girteka (se under). 

Nytt om veg:

Endringer for to grenseoverganger

For å lette hverdagen for dagpendlere mellom Norge og Sverige, har regjeringen åpne et nytt grenseovergangssted – Murumoen i Lierne i Trøndelag, og utvidet åpningstiden til Riksåsen grensestasjon ved Kongsvinger. Begge åpnet i morges.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Drammen: Holmenbrua er blitt rv. 291

Hvis du ikke har oppdaget det allerede, så har Holmenbrua skiftet vegnummer. Nå har riksveg 282 blitt riksveg 291. Vegstrekningen i Drammen som nå er skiltet om til rv. 291, er på om lag 2,5 kilometer.

Les hvorfor i nyhet fra Statens vegvesen

Vestland: Halverte bomtakster i Kvammapakken før påske

I dag ble takstene i bomstasjonene Kvammapakken halvert. I det nysalderte budsjettet for 2020 ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om 138,5 millioner kroner i tilskudd til bommene på fv. 79 og fv. 49 i Kvam. De nye takstene vil være 25 kroner for takstgruppe 1 og 33 kroner for takstgruppe 2.

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Regjeringen har bestemt hvor E39 i Agder og Rogaland skal gå

Regjeringen har valgt korridor for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Løsningen blir R1-alternativet som går sør for Teksevatnet og via Vikeså gjennom Rogaland, og A1-alternativet via Lølandsvatn gjennom Agder. Denne løsningen har størst samfunnsøkonomisk nytte, og er best for natur og jordvern i Rogaland.

Les mer i nyhet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet

Mer fra myndighetene:

Fortsatt gebyr-unntak

Vegvesenet har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver, fram til og med 30. september 2021. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

NTP for neste periode lansert

Gå til regjeringens samleside om NTP

A-krimsentrenes årsrapport 2020 er klar

På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre så mange kontroller og aksjoner som tidligere, står det i årsrapporten fra a-krimsentrene. Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt i innsatsen med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Vi vil denne våren foreslå endringer i loven for å gi større adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom forvaltningsorganer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Ifølge rapporten, med henvisning til Økokrim, vil det særlig være utfordringer med a-krim knyttet til bygg og anlegg, varetransport, bilpleie- og verkstedbransjen og i fiskerisektoren i tiden fremover.

Last ned årsrapporten fra Arbeidstilsynet nettsider

Les nyhet fra Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen

For å unngå at de stengte grensene får store konsekvenser for infrastrukturprosjekter, utvides nå den søknadsbaserte unntaksordningen til også å inkludere spesialisert arbeidskraft nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Grønn støtte til bedrifter

Store forsknings- og innovasjonsprosjekter med et grønt og bærekraftig formål kan nå få over 50 millioner kroner i offentlig støtte. Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer bedrifter og forskningsinstitutter til å samarbeide om søknader. Totalt lyses det ut 980 millioner i denne runden.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Andre nyheter:

Ny lovfestet minstelønn tidligst fra mai

Også ansatte uten tariffavtale kan vente seg et lønnshopp om et par måneder. Arbeidstakere som ikke har tariffavtale, men som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn, mottar i dag en minstelønn på kr 175,95 i timen. Ansatte i bedrifter med tariffavtale har derimot hatt den nye minstelønnen på kr 182,25 i timen siden 1. oktober 2020. 

Oppjustert minstelønn for dem uten tariffavtale begynner ikke å gjelde før etter at tariffoppgjørene er ferdige og nye forskrifter har trådt i kraft. De sene lønnsoppgjørene i 2020 er hovedgrunnen til at dette har dratt ut i tid.

Les mer i nyhet fra Fri Fagbevegelse

Renault Trucks med fossilfritt fra 2023

Renault Trucks, Volvo-konsernets datterselskap, skriver i en pressemelding at de skal ha et elektrisk tilbud i alle segmenter fra 2023. Det betyr at de i løpet av et par år tilbyr fossilfri transport både innen distribusjon, anlegg og fjerntransport. Selskapet etablerer nå en egen organisasjon for elektrisk mobilitet.

 Les hele pressemeldingen (på engelsk) fra Renault Trucks

Nyhetsbrevet tar en liten pause til over påske. I mellomtiden får dere kose dere med NLF Magasinet. Og husk: To meter avstand.