NLF

Nytt fra NLF – uke 16, 2021

Dato 20.04.21

Onsdag kl. 18-20: Dag 2 av tariff- og arbeidsgiverkonferansen

Den nye tariffavtalen, om det er vanskelig å drive lovlig transport, Fair Transport og Tacho Online står på programmet på andre dag av tariff- og arbeidsgiverkonferansen onsdag 21. april kl. 18. Dagen avrundes med at Slåttøy Transport deler hvilke erfaringer de har med å planlegge og organisere arbeidstiden. Hele programmet og tilgang til konferansen finner du i lenken under. Konferansen er åpen for alle medlemmer, og krever ingen påmelding.

Se tariff- og arbeidsgiverkonferansen her fra kl. 18 onsdag

Skal du ta fagbrev?

NLF holder eksamensforberedende kurs for dem som skal avlegge den teoretiske prøven for fagbrevet før sommeren. På kurset informerer vi om læreplanens innhold og hva som forventes av kunnskaper på eksamen. Vi gir nyttige tips for å kunne besvare oppgaven riktig, og – ikke minst, hvordan en skal organisere all kunnskapen ned på et stykke papir.

Velg en av våre tre kurs: Fagbrev eksamensforberedende kurs 1, 2 eller 3. Kursene ligger under "Aktuelt" og "Hva skjer" på nettsidene våre.

Gå til kurskalenderen og meld deg på

Kostnadene for lastebiltransport øker

Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport uten bom- og fergekostnader steg med 2,7 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 har de totale kostnadene uten bom- og fergekostnader økt med 1,6 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Les kostnadsindeks for lastebiltransport 1. kvartal 2021

Nytt om veg:

Ett skritt nærmere ny veg mellom Ulefoss og Lunde

Regjeringen har lagt fram et forslag til Stortinget om finansiering av fv. 359 Kaste-Stoadalen. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for prosjektet, som omfatter bygging av 2,9 kilometer ny fylkesveg. Prosjektet vil koste 314,7 millioner kroner. 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Mesta skal drifte 30 000 veglys på riksvegene i Stor-Oslo

De neste seks årene skal Mesta as drifte og vedlikeholde veglysene på riksvegene i og rundt Oslo.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Hæhre skal bygge ny bru i Hemsedal

Hæhre Entreprenør AS vant kontrakten om bygging av ny Skjøiten bru på rv 52 i Hemsedal. Brua skal bygges 40-50 meter nedstrøms dagens bru, og blir rundt 90 meter. Dagens bru er fra 1937 og en velkjent flaskehals. Det skal også bygges tre felt mellom Venås bru og Skjøiten bru. Arbeidene starter allerede ved månedsskiftet, og vil ta 17 måneder.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Reguleringsarbeid starter opp i Kristiansand

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Les mer i nyhet fra Nye Veier

Mer nytt fra myndighetene:

Vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav. Forslaget innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Stabil godstransport i 2020

Godstransport med lastebil i Norge var nesten uendret i 2020 sammenlignet med 2019. Norskregistrerte lastebiler fraktet 0,3 prosent mindre gods i 2020 enn i 2019. De utførte 0,8 prosent mindre transportarbeid i samme periode, melder Statistisk sentralbyrå.

Les mer hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

Fortsatt strenge innreiserestriksjoner

Myndighetene viderefører dagens strenge innreiserestriksjoner inntil videre, i første omgang til og med 12. mai, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en kort pressemelding i dag. 

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret fra å komme på arbeid mens grensen til Norge er stengt. Arbeidsgiver skal forskuttere beløpet og søke refusjon frå NAV.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Koronasertifikat kommer i mai

Regjeringen varsler at de innfører koronasertifikat. En forenklet utgave kommer i mai, mens det fullstendige er ferdig i slutten av juni. EU-kommisjonen planlegger et digitalt grønt sertifikat for å legge til rette for økt bevegelighet over landegrensene i EU under pandemien. 

– Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, blant annet etiske, smittevernfaglige, juridiske og samfunnsøkonomiske. Privatlivets fred, diskrimineringsvern og personvern er viktige temaer her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet er delt i tre deler: Vaksinasjonsstatus, testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest) og immunitet etter koronasykdom (basert på positiv PCR-test).

Les mer i nyhet fra Helse- og omsorgsdepartementet

Enklere å velge miljøvennlig i godstransporten

– For at flere skal velge miljøvennlige kjøretøy, vil vi nå innføre et nytt nasjonalt unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for godstransportkjøretøy som drives elektrisk eller ved hjelp av naturlig eller flytende gass med tillatt totalvekt opp til 4,25 tonn, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Unntaket gjelder fra 30. april, og skal gjelde i en radius av 100 km fra der transportforetaket er hjemmehørende. Begrensningen følger av EU-forordningen om kjøre- og hviletid.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Fossilfritt anlegg i Kristiansand

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen er én av fire anleggsplasser hvor Statens vegvesen vil stille krav til entreprenøren om fossilfrie anleggsmaskiner.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

ESA har fått svar om tunnelsikkerhetsdirektivet

Samferdselsdepartementet svarte i dag ESA om status og videre arbeid for oppgraderingen av tunneler på det transeuropeiske veinettet (TEN-T).

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Andre nyheter:

Hvem fortjener miljøprisen 2021?

NHO Transport og Logistikk (LT) skal i år dele ut sin miljøpris for trettende gang. Kriteriene for tildeling er vide, og prisen har tidligere blitt delt ut både til bedrifter som har tatt store grep men også til bedrifter som har innført mindre krevende tiltak. Kriteriene for tildeling er vide, og kan like godt gå til bedrifter med store som små grep. Innspill til kandidater sendes inn til NHO LT fra i dag og fram til 1. august.

Les mer i nyhet fra NHO LT

Dette redder liv i trafikken

Aldri før har vi visst mer om årsakene til at antallet drepte og hardt skadde i trafikken synker. En fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), kan forklare hele 73 prosent av nedgangen de siste 20 årene. 

De tre største bidragene til å redusere antall drepte eller hardt skadde kommer fra lavere fart, tiltak på vegnettet og sikrere bilerTil sammen bidro disse tre faktorene til 60 prosent av det samlede bidrag fra de faktorer som er medregnet i analysen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Webinar om Barentsregionen

Hvordan kan Barentsregionen omstille seg til et lavutslippssamfunn i tråd med klimamålene? Hvilke investeringer må gjøres i infrastruktur for energi, transport og industri? Kan dette gjøres uten tap av natur og tradisjonell arealbruk?

27. april kl. 10-15 kan du følge et webinar kalt "Policies and investments for a climate smart Barents Region". Arrangør er Klima- og miljødepartementet, som er en del av det norske formannskapet i Barentsrådet 2019-2021, i samarbeid med Utenriksdepartementet, region Västerbotten og Cicero.

Les mer og meld deg på her

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!