NLF

Nytt fra NLF – uke 24, 2021

E39 Litle-Urdaltunnelen stenges mandag

Litle-Urdaltunnelen på E39 stenges i én uke fra mandag (21. juni) kl. 07 grunnet rasfare. Under fjellrensking for en uke siden, ble det oppdaget store fjellblokker like over tunnelåpningen i søndre ende. Hovedblokkene er observert fra cirka 30 til 70 meter over tunnelåpningen. Den største blokken henger lengst opp, og er på minst 15 kubikkmeter, noe som tilsvarer cirka 40 tonn.

Det finnes normalt ikke gode omkjøringsmuligheter når E39 stenges mellom Isdalstø og Oppedal. Men det er mulig å benytte eksempelvis fv. 57 fra Isdalstø/Knarvik til Leirvåg. Fra Leirvåg er det ferge til Sløvåg. Fra Sløvåg fortsetter en på fv. 57 til fv. 570. Kjør videre på fv. 570 forbi Hosteland og videre mot fv. 571 til Kringla. Fra Kringla går turen videre på E39 mot Oppedal fergekai. Dessverre er det ikke lovlig med 24-meters vogntog og modulvogntog på nevnte omkjøringsveg. Skal gods fremføres på disse vogntogene, må en finne alternative kjøreruter.

Fergesambandet opereres i dag av Fjord1 på vegne av Vestland fylkeskommune. NLF har vært i kontakt med Vestland fylkeskommune for å få på plass kontinuerlige fergeavganger og ekstraferge på fergesambandet Leirvåg-Sløvåg i perioden E39 Litle-Urdaltunnelen er stengt.

Følg med på lastebil.no for mer informasjon senere.

Se opptak fra NRK Vestlandsrevyen mandag (innslag 2)

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Lange køer på Svinesund

I går (mandag) ble det meldt om opptil fem timer kø for å passere Svinesund. At ventetiden blir timelang for å krysse grensen, skaper store utfordringer for lastebiler og tungtrafikk. Lettelser i innreiserestriksjonene har ført til økt grensetrafikk, selv om myndighetene fortsatt fraråder unødvendige utenlandsreiser. Fylkesleder i NLF, Erik Graarud, uttalte følgende til NRK i går:

– Vi har hatt biler som har kommet hit på formiddagen og stått i kø i opptil to timer for å komme over brua. Nå har jeg selv to biler som har stått i kø i tre timer for å komme over, og det må jeg si er katastrofe.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt besøker onsdag morgen kl. 08:45 (16. juni) Svinesund tollsted for å se på kontrollen med grensetrafikken og møte pressen i forbindelse med økt reiseaktivitet over grensen, ifølge en  presseinvitasjon.

Les mer i nyhet fra NRK

Se også opptak fra NRK mandag (fra 1:53 ut i sendingen)

Nytt om veg: 

Rv. 3 Hanestad: Lysregulering på dagtid

Etter gjentatte nestenulykker på grunn av for høy fart, setter Statens vegvesen opp lysregulering i forbindelse med byggingen av ny Tingstadbekken bru på riksveg 3 ved Hanestad. Lysreguleringen står oppe i arbeidstiden mellom kl. 06 og 19. Den blir satt opp i midten av neste uke og blir stående til ny bru tas i bruk i slutten av oktober.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv. 15 Måløybrua: Halve vegbanen stengt til november

Vedlikeholdsarbeider på Måløybrua gjør at halve vegbanen er satt av til arbeidsområde med tung sikring, og dermed stengt. Trafikken blir ledet med lysdirigering i det andre kjørefeltet. Arbeidene er ferdig i november 2021.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E6 Rennebu: Kø forventes i sommer

Trafikkavviklingen over Stavåbrua på E6 i Rennebu i Trøndelag skaper trafikkproblemer i sommer. Kun ett kjørefelt er åpent for trafikk over Stavåbrua, grunnet skader på konstruksjonen og redusert bæreevne. Stavåbrua ligger på E6 nord for krysset mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg og sør for Berkåk.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Moskenes fergeleie: Nytt servicebygg åpnet

Servicebygget på fergekaia på Moskenes i Lofoten åpnet fredag, og har venterom og fem toaletter inkludert et handikaptoalett. Anlegget er utført som en enkel paviljong med panoramautsikt mot innseilingen. 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nominert til årets anlegg

Statens vegvesen og OPS-prosjektet rv. 3/ rv. 25 mellom Løten og Elverum er nominert til årets anlegg 2020.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Nytt fra myndighetene:

Høring: Midlertidig avregistrering uten å levere inn skiltet

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du snart få personlig bilskilt i flere størrelser

Fra onsdag kan du bestille bilskilt i flere ulike størrelser. Overskuddet fra salget, 9000 kroner går til trafikksikkerhet. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Endringer og ny søknadsrunde i kompensasjonsordningen

Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret på flere områder. Nå er det åpnet for å søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021. Endringer med tilbakevirkende kraft og innføring av kompensasjon for tapt varelager har gjort at fristen for å sende inn søknader for tidligere perioder, er forlenget fra 15. juni til 15. oktober.

Les mer om endringene i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 

Fritak fra innreisekarantene for fullvaksinerte

Fullvaksinerte (vaksinerte med dose to for minst sju dager siden) og dem som har hatt covid-19 de siste seks månedene, har nå unntak fra innreisekarantene ved grensepassering. Vaksinasjon eller gjennomgått sykdom må dokumenteres med en sikker og verifiserbar løsning med QR-kode (se sak under). Les mer om generelle innreise- og karantenefritak i myndighetenes pressemelding.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Lovendringer om koronasertifikat vedtatt

Endringene i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk koronasertifikatet i Norge, er vedtatt.

Les mer i pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Jobber med koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Rundt 110 000 personer kan ikke bruke PC, mobil eller nettbrett for å laste ned koronasertifikat fra Helsenorge. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med en løsning som i løpet av noen uker skal gjøre det mulig å bestille koronasertifikat på papir.

Les mer i nyhet fra Helsedirektoratet

Nytt om forskning, utvikling og innovasjon:

Verdenspremiere på MB eActros 30. juni

Onsdag 30. juni har Mercedes-Benz Trucks verdenspremiere for sin batterielektriske tungbil, eActros. Serieproduksjon starter i andre halvdel av 2021, og tungbilen kommer for salg i alle større europeiske markeder i 2022. Siden 2018 har en innovasjonsflåte med ti eActros-prototyper vært testet ut i Tyskland og flere europeiske land.

Verdenspremieren blir strømmet her 30. juni kl. 10:00 (CET)

Les mer i pressemelding fra Daimler (på engelsk)

Scania presenterer livssyklusanalyse av batteridrevne kjøretøy

Som første aktør i tungbilindustrien, har Scania publisert en livsyklusanalyse (LCA) av distribusjonskjøretøy. Analysen viser at miljøpåvirkningen fra batteridrevne kjøretøy er markant lavere enn fra forbrenningsmotorer. Batteridrevne kjøretøy har potensial till en mindre klimapåvirkning enn kjøretøy med forbrenningsmotor allerede etter ett til to års drift. Dette dekker alle typer elektrisitet som undersøkes i rapporten. 

Les mer i pressemelding fra Scania

Flere innovasjonsmidler på veg 

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut flere innovasjonspenger til godstransport på veg. "Ny teknologi – særlig knyttet til informasjonsteknologi, skal bidra til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Gjennom Pilot-T skal nye teknologiske løsninger utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk," står det i utlysningsteksten, som retter seg mot både gods- og persontransport på veg, bane, sjø og luft.

Pilot-T er en del av regjeringens innovasjonssatsing. I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, benytte ny eller eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. 

Les mer om utlysningen hos Forskningsrådet

Har kuttet bruken av ugressmidler på riksvegene

Bruken av ugressmidler er kuttet så mye som 85 prosent på riksvegene. I stedet for plantevernmidler bruker Statens vegvesens driftsentreprenører nå i større grad kokende vann for å få bort uønsket vegetasjon fra steindekker i rundkjøringer, under rekkverk osv.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Vegkart skal gi grønnere anleggssektor

Vegkart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Les mer i pressemelding fra Sintef

Andre nyheter:

Arbeidsgiver må opplyse om lønn ved mistanke om diskriminering

Lønnsopplysninger er i utgangspunktet en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i privat sektor. Men dersom arbeidstaker mistenker diskriminering kan han eller hun kreve å få vite også andre kollegers lønn. Arbeidstaker må ha en konkret mistanke om at lønnen er fastsatt på en diskriminerende måte, og i tillegg må mistanken knyttes til ett av diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Les mer i pressemelding fra Simployer

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.

Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? Ta kontakt med Helen Karlsen på   hk@lastebil.no eller tlf. 900 12 715. Ris og ros tas gjerne imot!