NLF

Nytt fra NLF, uke 52, 2021

Her kommer årets siste nyhetsbrev fra NLF. I tillegg til julehilsninger fra sentrale personer kan man her lese siste nytt om Transportkonferansen 2022. Vi gjentar også oppfordringen om å gjøre de oppdateringer som skal til i medlemsregisteret i NLF.

Kjære alle sammen!

Vi er i ferd med å legge bak oss et år med periodevis store utfordringer knyttet til koronapandemien. Til tross for dette har alle ansatte i NLF, både på hovedkontoret og ute i regionene klart å gjøre jobben sin godt. Informasjonsflyten har vært god, og arbeidet som har vært gjort for NLF-medlemmene har vært solid.

Jeg vil også takke alle som var involvert i NLFs transportturne i august og september. Her fikk vi lagt frem våre kjernepunkter for politikere som i dag sitter på Stortinget. Dette er viktig for NLF.
Rekrutteringsarbeid er viktig, og vil bli enda mer viktig i tiden som kommer. Startskuddet for NLFs satsing gikk allerede på årsmøtet. Nå er vi ferd med å få på plass en faggruppe som skal fokusere på dette, og det skal ansettes en fagsjef for rekruttering i NLF.

Vi vet ikke når vi kommer tilbake til et verdenssamfunn der korona ikke preger oss slik det gjør nå. Men vi vet at det blir et etterslep på leveranser av varer, og at prisene vil stige. Tiden er derfor inne for å øke prisene på transporttjenester også, det er ingen grunn til at vår bransje skal ha en dårligere resultatgrad enn det øvrige næringslivet.

Med disse ordene ønsker jeg dere alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Tore Velten
Forbundsleder - NLF

Kjære NLF-bedrifter!

Hver arbeidsdag, svært mange kvelder og helger står NLFs ansatte på som helter for å sikre konkurranseevnen til både våre medlemsbedrifter og norsk transportnæring som sådan. Vi leser lange dokumenter og lager utkast til høringssvar, vi er i møter med politikere og byråkrater både i og utenfor Norge, vi krangler med vegvesenet, snakker med journalister, møter sjåfører og bedriftsledere, sitter i Teams-møter, lange telefonsamtaler, skriver brever og eposter – alt for å utføre det oppdraget vi har fått fra våre medlemsbedrifter; sikre ansvarlig transport.

Og vi gjør det med stor glede og engasjement! Å arbeide for norske transportører er både givende og meningsfylt! Noen ganger lykkes vi – andre ganger må vi trekke oss tilbake, re-gruppere og begynne på nytt. Vi gir oss uansett ikke! Så på vegne av alle ansatte – takker jeg for godt samarbeid, gode og krevende innspill, og ikke minst for at dere deler kunnskapen deres med oss, slik at vi kan gjøre en bedre jobb for dere!  Vi ønsker dere alle en riktig God Jul – og ser frem til nye utfordringer i det nye året!

På vegne av oss alle,

Geir A. Mo

NLF arrangement

NB!! Transportkonferansen må på grunn av koronarestriksjonene gjøres om til et digitalt arrangement, men vi lover allikevel et spennende og lærerikt program. Les mer her 

NLF nyheter

Oppdatering av medlemsregister

Vi minner om e-posten som er sendt til hovedmedlem i bedriften samt alle administratorer i bedriften. Det er nok at en av mottagerne responderer.

Vi ber om at dere sjekker vedlagte informasjon fra NLFs medlemsregister og retter/oppdaterer eventuelle feil og mangler.

Spesielt ber vi deg sjekke at kjøretøyoversikten stemmer.

NLF´s vedtekter slår fast at bedriftsmedlemmer plikter å registrere antall aktive laste- og varebiler i medlemsregister. Det kan også være registrert for mange biler i systemet så en gjennomgang er viktig.

Rettinger gjøres ved å klikke på lenken nedenfor. Det er også en lenke til utskrift av opplysningene vi har nå, merk at det kan ta litt tid å laste ned denne.

Om du ikke er innlogget allerede vil du bli bedt om å logge inn når du klikker lenken.

Ved å bruke din side på lastebil.no får du flere fordeler, blant annet:

  • Du kan registrere ansatte med kvalifikasjoner/sertifikater.
  • Ansatte du har registrert kan bruke NLF Appen.
  • Registrere sertifiseringer og frister på kjøretøy
  • Du kan opprette en hjemmeside for bedriften under lastebil.no - med et lukket intranett for ansatte
  • Du har oversikt over fakturaer fra NLF og status
  • Du kan abonnere på NLFs tilleggstjenester - HMS-system (KMV), Kjøre- og hviletidsovervåking (Tacho Online), sjekklister for kjøretøy osv

Din bedrifts medlemskontingent for neste år beregnes ut fra de opplysninger vi har i medlemsregisteret. Opplysningene benyttes også til statistikk som støtter opp om NLFs arbeid – det er derfor i alles interesse at opplysningene er så korrekt som mulig.

På forhånd takk for hjelpen,

Norges Lastebileier-Forbund

Vaksiner deg! Det kan se ut til at flere etternølere nå velger å vaksinere seg. Det er den beste måten å holde smittespredningen nede på. Gjør det du også, hvor for kan du lese her 

Andre nyheter

Mangel på sjåførlærere er et problem for tungbilbransjen. Les hvorfor  her 

Yrkessjåfører unntatt når Sverige skjerper grensekontrollen

I sosiale medier diskuteres det til dels heftig hvilke regler som gjelder etter at svenskene strammet inn kravene for innreise. De nye reglene, som trådte i kraft 21. desember, stiller krav til at de som reiser inn til Sverige må kunne fremvise gyldig koronasertifikat eller negativ test tatt maksimalt 72 timer før innreise.

 Men ingen regler uten unntak: Yrkessjåfører som frakter varer over grensen er unntatt disse kravene. På vei tilbake til Norge gjelder som før at man må fylle ut digitalt innreiseskjema før innreise.

Innstrammingene vil likevel kunne påvirke godstransporten. Det svenske Tollvesenet har informert NLF om at enkelte grenseoverganger stenges fra og med den 21. desember. Godstransport vil bli henvist til nærmeste åpne grenseovergang av svensk politi. Tollvesenet har imidlertid ikke oppgitt hvilke grenseoverganger dette gjelder. NLF vil komme tilbake med nærmere informasjon dersom vi får svar fra svenske myndigheter.

Snart nytt år, nye muligheter! Visma eAccounting står klare for å hjelpe deg med regnskapet.
Visma eAccounting passer perfekt for deg som er mye på farta. Mye av jobben får du gjort direkte fra appen! Smarte løsninger og ny teknologi hjelper deg i tillegg langt på veien med regnskapet.

  • Skann kvitteringer
  • Send faktura direkte fra mobilapp
  • Kobling til nettbanken og Altinn
  • Alltid oppdatert program for nye lover og regler

Som medlem av Norges Lastebileier-Forbund får du alltid 25 % rabatt det første året! Ta kontakt for en uforpliktende prat, eller kjøp direkte her (bruk avtalekode 70010 for å få NLF-rabatt).  

Hva ser kontrollørene etter når de stopper lastebiler? Det finner du ut her