NLF

Nytt fra NLF uke 18

Det har tatt tid og det har vært en hard kamp, men endelig har mobilitetspakken blitt innført i norsk rett. En stor seier for NLF og transportbransjen for øvrig. 

Å få på plass mobilitetspakken i norsk rett sikrer like konkurransevilkår, lik kjøre og hviletid, tilgang til markedet og felles regler for kontroll og samarbeid. Foto: Yury Stroykin Å få på plass mobilitetspakken i norsk rett sikrer like konkurransevilkår, lik kjøre og hviletid, tilgang til markedet og felles regler for kontroll og samarbeid. Foto: Yury Stroykin

Bruk den nye kostnadsindeksen med forsiktighet 

Etter at Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT) for 1. kvartal 2022 ble publisert 20. april har det kommet mange henvendelser og spørsmål knyttet til hvordan indeksen er satt sammen, og om den fanger opp de store endringene i kostnadsnivået som nå skjer. Dette gjelder særlig på drivstoff. 

I forbindelse med utgivelsen av KILT for 1. kvartal 2022 ble det gjort noen endringer. Det viktigste er at vektene er prisjustert. Det vil si at de gamle vektene, som har vært benyttet siden 2019, og som har grunnlag i innhentede regnskapstall for 2017 fra mange bedrifter i næringen, er oppdatert for å ta høyde for endringer i kostnadsstrukturen for lastebilbedrifter. Disse nye vektene skulle gjelde fra 1. kvartal 2022. 

For å lese mer om dette, kan du lese saken på Lastebil.no her. 

Inntil videre anbefaler vi at Kostnadsindeksen for lastebiltransport for 1. kvartal 2022 brukes med forsiktighet. Informasjon om eventuell ny publisering av indeksen blir sendt så snart det foreligger. 

Mobilitetspakken er inne i norsk rett: – En av våre største seiere noensinne 

Fredag 29. Mai la regjeringen fram sitt forslag til hvordan mobilitetspakken skal innføres i norsk rett. NLF er fornøyde med at en årelang kamp for et styrket felleseuropeisk regelverk når nok en milepæl.  

– Det har vært en lang og hard kamp der NLF, sammen med søsterorganisasjoner over hele Vest-Europa de siste seks til syv årene, har stått på for å få et regelverk som næringen kan leve med. Det lykkes vi med, og vi kan derfor notere oss for en av våre største seiere noensinne, sier NLFs administrerende direktør, Geir A.Mo. 

Les mer om dette her

Nytt om NLF-appen 

Bedriftsrådgiver i NLF, Jone Klingsheim, forteller at NLF i lang tid sett på mulige løsninger for å gjøre hverdagen enklere for både sjåfører og lastebileiere når det kommer til å føre timelister. Man er nå godt i gang med å teste NLF-appens arbeidstidsmodul, som er en enkel og effektiv måte å føre timelistene på. 

– Nå kan snart den nye modulen i NLF-appen forenkle og heve kvaliteten for sjåføren, og vi holder på å teste systemet ut nå. Hvile og kjøretid har man håndtert en stund gjennom appen, som er knyttet til Tacho online, men det nye er at vi har fått på plass en god måte å føre arbeidstiden på, forklarer Klingsheim. 

Han synes derfor det er en stor dag å ha fått landet et godt arbeidsverktøy for yrkessjåførene rundt om i landet.  

Vegard Solheim Transport er førstemann som tester den nye arbeidsmodulen, og i neste utgave av NLF-Magasinet, kan dere lese om hvordan det har fungert for selskapet så langt. 

Den nye arbeidsmodulen i NLF-appen gjør den enkelt å føre timelister. Den nye arbeidsmodulen i NLF-appen gjør den enkelt å føre timelister.

Statens vegvesen avskaffer klistrelapper 

Fra og med mandag 2. mai 2022, er det ikke lengre mulig å hente klistrelapper som dekker til nasjonalitetsmerket på skiltet. 

Ordningen med klistrelapper ble innført i forbindelse med overgangen til skilt med integrerte nasjonalitetsmerker. Dagens bruk av klistrelapper har ført til usikkerhet både for bileiere og kontrollmyndighet om hva som faktisk er tillatt. Siden bruk av klistrelappene nå ikke er i samsvar med formålet, avskaffes ordningen. 

Les mer om hvilke regler som gjelder her

Tungt.no fortsetter å sette søkelyset på Fair Transport 

Har du fått med deg intervjuet med NLFs prosjektleder for Fair Transport, Eivind Karikoski, i Tungt.no? 

Der skriver de at programmet Fair Transport fortsetter å vokse sakte. Antall bedrifter er nå 233, mot 223 ved årsskiftet 2021/2022. 

– For oss er dette som nevnt over et langsiktig arbeid, og et ledd i vårt strategiske mål om å profesjonalisere våre medlemsbedrifter. Det er krevende for svært mange i vår bransje å sette av nok tid til arbeidet med sertifiseringer. Kunder og daglig drift må gå foran alt annet, sa Karikoski til Tungt.no. 

Les hele saken her 

Da ønsker vi alle en fortsatt god uke!