NLF

Nytt fra NLF uke 45, 2022

I helgen var det stor aksjon med konvoi fra Bergen til Voss, og mandag ettermiddag ankom en stor delegasjon fra Vestlandet til Stortinget og krevde at K5 må tas inn i kommende budsjett. NLF vil i dag arrangere digitalt medlemsmøte hvor blant annet SVs forslag til statsbudsjett vil diskuteres. 

Aksjonerte: Fra venstre: Willy Padøy, leder i Aksjonskomitèen NOK er NOK og leder i Bergen Lastebileierforening, Jan Ove Halsøy, regionsjef i NLF og Torgils Rogne, nestformann i NLFs fylkesstyre i Hordaland. Aksjonerte: Fra venstre: Willy Padøy, leder i Aksjonskomitèen NOK er NOK og leder i Bergen Lastebileierforening, Jan Ove Halsøy, regionsjef i NLF og Torgils Rogne, nestformann i NLFs fylkesstyre i Hordaland.

Digitalt medlemsmøte starter kl 18:00

Først må NLF minne alle på om at det i dag, onsdag 9. november, blir digitalt medlemsmøte. Under dagens møte vil det bli tatt opp mange viktige temaer som blant annet SVs forslag til statsbudsjett, bremsekontroll og kollegahjelpens dag. 

Stor aksjon på Vestlandet og i Oslo

Siden 90-tallet har nær 60 personer mistet livet på E16 mellom Bergen og Voss. Enda en gang ble den svært rasutsatte vegstrekningen nedprioritert i budsjettforslaget for 2023. Nå har transportsektoren fått nok, og mandag dro en stor delegasjon fra Vestlandet til Stortinget og krevde handling.

MØTER: Transportbransjen på Vestlandet møtte mannsterke opp på Stortinget, mandag ettermiddag. Foto: Elisabeth Nodland MØTER: Transportbransjen på Vestlandet møtte mannsterke opp på Stortinget, mandag ettermiddag. Foto: Elisabeth Nodland

– Vi er rystet over at liv og helse ikke prioriteres når det er det som gjelder i alle andre sammenhenger. Dette prosjektet må starte nå, for vi kan ikke akseptere flere tapte liv før noe gjøres, sier Willy Padøy, som er leder i Aksjonskomitèen NOK er NOK og leder i Bergen Lastebileierforening. 

I 2018 ble E16 mellom Arna-Stanghelle kåret til «Norges verste vei».

– Som arbeidsgiver har det blitt vanskelig å sende bekymrede sjåfører ut på denne strekningen. Det er bare sånn at vi kommer ikke unna. Det er hovedfartsåren mellom vest og øst, sier Torgils Rogne, som er nestformann i NLFs fylkesstyre i Hordaland, og driver Olav Rogne Transportforretning i Voss. 

Etter en storstilt aksjon med konvoi fra Bergen til Voss på lørdag 5. november, ble de invitert til Stortinget til videre samtaler. Mandag ettermiddag møtte en delegasjon på 50 personer, bestående av organisasjoner, næringsliv og politikere fra Vestlandet opp på Stortinget, der de krevde at K5 tas med inn i kommende budsjett.

Les mer om dette HER

Filmen under viser konvoien fra Bergen til Voss lørdag 5. november. Oppslutningen var enorm og det var flere hundre biler som deltok og konvoien ble en mil lang i utstrekning. Med denne konvoien markerte en samlet transportnæring misnøye med budsjettforslaget. Filmen er laget av Christer Halsøy.

Husk å svare på konjunkturundersøkelsen

NLF har sendt ut årets undersøkelse. Vi ber deg svare på e-posten du har fått tilsendt. Denne undersøkelsen bruker vi ovenfor politikere og andre for å underbygge trender og ståa i næringen vår. Derfor er det en viktig undersøkelse for næringen.

I år er den årlige Euroklasseundersøkelsen slått sammen med KU, så det blir kun denne ene undersøkelsen å besvare.

Vi trenger svar fra medlemmene for å få oppdatert og god innsikt i dere hverdag og meninger! Og vi trenger kjøttvekta!

Om du ikke har mottatt sender du en e-post til  tf@lastebil.no.

Tid for kjetting

NLF minner alle sine medlemmer om at dersom du kjører et kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, må du nå ha med kjetting dersom du skal kjøre på veger med snø og is. 

Statens Vegvesen har allerede utført flere kontroller med fokus på dekk og kjetting. 

Natt til tirsdag ble det utført kontroll ved Rige kontrollstasjon i Kristiansand. Det meldes om at de aller fleste var rustet for vinteren, men det ble skrevet gebyr på tre dekk og til to sjåfører som ikke hadde med kjetting. 

Last ned kjetting guiden her og ta denne med deg når du skal ut og kjøre lastebil på vinterveien.

NLF har også laget en samleside med alt du trenger å huske på før vinteren setter inn. 

Du finner siden ved å trykke her

– Vil lære av trebru-gjennomgangen

Statens vegvesen vil ha en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner når den pågående kontrollen av de stengte trebruene og konklusjonen fra havarikommisjonens rapport etter Tretten bru-kollapsen er ferdig.

Må forsterkes: Skubbersenga bru i Eidskog er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. FOTO: Statens vegvesen Må forsterkes: Skubbersenga bru i Eidskog er en av bruene som må forsterkes før gjenåpning. FOTO: Statens vegvesen

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på sju av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Dette er status for bruene

Disse bruene er inspisert og kontrollberegnet: 

  • Moumbekken bru på rv. 22 (Fredrikstad) og Tveit bru på E16 (Vang i Valdres) er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • Norsenga bru på E16 (Kongsvinger) og Evenstad bru på fv. 2188 (Stor-Elvdal) er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning.
  • Flisa bru på fv. 206 (Åsnes), Sundbyveien bru på fv. 1590 (Eidsvoll), Sletta bru på kommunal veg (Eidsvoll), Bliksland bru på fv. 1008 (Indre Østfold) og Skubbersenga bru (Eidskog) må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før bruene kan åpnes igjen. Omkjøring blir som tidligere.

For disse skogsveg-bruene på det kommunale vegnettet pågår fortsatt arbeid med kontrollberegninger:

  • Statsrådveien bru, Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru (alle Eidsvoll)
  • Majorplassen bru (Kongsberg)
  • Skytebanen bru over E6 (Grane).

Kilde: Statens vegvesen

Les mer om dette  HER

NLF markerer Kollegahjelpens dag den 12. november

Kollegahjelpen i NLF ble startet i 1995 og er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben. 

Selv om støtten først og fremst tilbys NLFs medlemmer som en medlemsservice, hjelper kollegahjelperne også ikke-medlemmer, etter behov og mulighet. 

Kollegahjelpen har hjulpet mange sjåfører tilbake på vegen etter traumatiske hendelser på veien. 

Har du vært så uheldig at du har vært innblandet i en ulykke? Selv om du ikke ble fysisk skadd, kan hverdagen føles tung, både like etterpå og i lengre tid etter ulykken. Den beste hjelpen du kan få, er å snakke med noen om det som har skjedd, gjerne en som også har jobben sin ute på veien og vet hvordan det kan være.