NLF

Nytt fra NLF uke 20, 2023

Nå har du som ung lastebileier eller lastebilsjåfør en ypperlig anledning til å bli med på en uformell meningsutveksling med beslutningstakere i EU, samtidig som du kan utveksle erfaringer med kolleger fra Tyskland, Frankrike og resten av de nordiske landene. Nå lanseres nemlig den første utgaven av Unge Entreprenører i Veitransport i regi av NLA, BGL og FNTR i Brüssel. 

UNGE ENTREPRENØRER I VEITRANSPORT : Et av hovedtemaene vil være fremtiden til transportsektoren i EU, spesielt knyttet til de mange utfordringene i forhold til den grønne omstillingen.  UNGE ENTREPRENØRER I VEITRANSPORT : Et av hovedtemaene vil være fremtiden til transportsektoren i EU, spesielt knyttet til de mange utfordringene i forhold til den grønne omstillingen.

Arrangementet har som mål å henvende seg til unge veitransportgründere fra Frankrike, Tyskland og de nordiske landene, og vil skje gjennom to dager fra 1. til 2. juni.

Det hele starter med en lett lunsj og velkomst på felleskontoret i Brüssel før veien går videre til Europaparlamentet for å møte MEP-medlemmene fra de ulike landene.  

Et av hovedtemaene vil være fremtiden til transportsektoren i EU, spesielt knyttet til de mange utfordringene i forhold til den grønne omstillingen.  

Det vil også bli lagt opp til et møte med en representant fra EU-kommisjonen, for deretter å deles inn i grupper som vil møte sine respektive ambassader. Der vil implementeringen og håndhevingen av mobilitetspakken bli diskutert. 

På kvelden vil det bli organisert en middag på Grand Place i Brussel, hvor det vil bli god anledning til mingling og internasjonal nettverksbygging blant deltakerne.

Først og fremst er dette et nettverk av unge transportører under 40 år, men hvis det er interesse fra medlemmer som for eksempel har unge sjåfører som jobber i familiebedrifter, er de velkomne. Ikke minst ansees transportører som er 41, 42 og 43 som fortsatt unge. 

Fra NLF vil politisk rådgiver, Stian Skarheim Magelssen, delta.

Har du spørsmål rundt dette, kan de rettes til Stian Skarheim Magelssen eller til viseadministrerende direktør i NLF,  Jan-Terje Mentzoni

Invitasjon og foreløpig program finner du her

Booking av hotellrom finner du her

NLF kjører kurs i Tacho Online arbeidstid

Kurset holdes 30. mai kl: 09:00 - 11:00 og kjøres over Teams.

Lenke sendes ut etter at påmelding er mottatt.

Det anbefales å sitte ved en PC slik at arbeidet kan gjøres i dere system samtidig med gjennomgangen. Har du to skjermer er det perfekt.

Vi vil gjennomgå tema som

  • Hvordan legge inn lønns artikler. (Fremskaff gjerne en oversikt fra lønnssystemet før kurset starter)
  • Hvordan legge inn avdeling/prosjekt for kjøretøy
  • Hvordan legge inn ansatt nummer for de ansatte
  • Hva skal sjåføren gjøre i NLF appen
  • Overtid etter paragraf
  • Rapporter knyttet til arbeidstid
  • Hvordan kontrollere, korrigere, og melde tilbake til sjåfør.
  • Overføre lønn fra Tacho Online til regnskapssystemet.

Underveis blir det mulighet for å stille spørsmål.

Her kan du melde deg på!

Enighet i mellomoppgjøret for 2023

Mellomoppgjøret for 2023 er nå i havn og protokoller er signert med hhv. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet. 

Disse protokollene er bindende for alle tariffbedrifter, og de har i egen forsendelse fått disse tilsendt. Øvrige bedrifter vil bli berørt fra det tidspunkt timesatsene blir allmenngjort, noe vi antar skjer om ikke lenge. 

Minstelønnssatsene i tariffavtalen er som følger:

  • Det gis et generelt lønnstillegg og lavlønnstillegg på totalt kr. 10,50 per time.

Dette gir følgende minstelønnssatser for del 3 § 7.1 månedslønn:

37,5 timers uke Minstelønn måned – kr. Minstelønn per time – kr.
0-3 års ansiennitet 33741 207
3-6 års ansiennitet 34067 209
Over 6 års ansiennitet 34393 211

Torsdag klokken 10:45 ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem, og her planlegges det for et løft for vedlikehold av riksveiene.

– Endelig mer penger til vegvedlikehold

Bevilgningen foreslås økt med 1,2 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de 9,4 milliardene som allerede ligger inne i nasjonalbudsjettet for 2023, og blir en styrking på én milliard kroner.  

– Det er gledelig og på tide at det endelig satses mer på vegvedlikehold i dette landet. Samtidig settes det ikke av noen midler til flere døgnhvileplasser eller andre formål som sikrer anstendige arbeidsforhold langs norske veier, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

Les mer om dette på Lastebil.no

Vellykket konvoi for ny E6 Megården-Mørsvikbotn 

En suksess langt over forventningene, det er konklusjonen etter at konvoien ble gjennomført torsdag i forrige uke.  Det var nærmere 100 kjøretøy som deltok og konvoien og den strakk seg over hele ni kilometer. 

Ved ankomst Fauske var det kaffe og grilling i regi av Fauske Sprint (idrettslag) og politisk appeller fra NLF, ordførere i nabokommunene samt Fylkesordføreren. Det ble også en dekning av aktiviteten både fra loka og regional presse, samt utfyllende dekning av NRK.

Det unisone kravet var at regjeringen nå må komme med oppstartsmidler til dette viktige vegprosjektet på statsbudsjettet for 2024. 

Se TV-sending på NRK lokalnyheter her

Se film fra konvoien her

Rv. 4 Granstunnelen blir stengt for vedlikehold

Granstunnelen blir først helt, så delvis stengt fra 22. til 25. mai. Årsaken er at fjellet i tunnelen skal sikres med flere bolter og sprøytebetong.

Det blir omkjøring via fv. 2300 gjennom Gran sentrum.

Gjennomføringa er lagt opp slik at ett tunnelløp skal åpnes for trafikk igjen så snart det er mulig, siden den økte trafikken fører til ekstra ulemper for trafikantene i Gran sentrum. 

Trafikantene finner oppdatert trafikkinformasjon i app-en Vegvesen trafikk og på vegvesen.no/trafikk.

Digitale helseattester for førerkort

Statens vegvesen i samarbeid med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett tilbyr nå en digital løsning for å sende inn helseattester når du trenger det for å få førerkort.

Tilbudet gjelder for alle utstedelser av førerkort der det kreves helseattest, når attesten er utstedt uten tidsbegrensninger. I første omgang vil den digitale løsningen være tilgjengelig for et lite utvalg legekontorer, fordi det er en del digital infrastruktur som må på plass hos legene før alle kan bruke tilbudet.

Les mer om dette hos Statens vegvesen