NLF

Nytt fra NLF uke 38, 2023

Ukens høydepunkter er trolig at det kan se ut som om det går mot seier for å tillate økte vekter og dimensjoner, og at NLF har fått ny administrerende direktør. I tillegg er programmet for NLFs arrangementer under Transport & Logistikk klar, og hele programmet kan lastes ned i dette nyhetsbrevet.

GODE NYHETER: Markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud er godt fornøyd med konklusjonene i siste TØI-rapport. Her snakker han om økte vekter og dimensjoner i et innslag på NRK Lørdagsrevyen. Foto: Skjermdump/NRK GODE NYHETER: Markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud er godt fornøyd med konklusjonene i siste TØI-rapport. Her snakker han om økte vekter og dimensjoner i et innslag på NRK Lørdagsrevyen. Foto: Skjermdump/NRK

Nå viser forskningen det NLF i årevis har hevdet, at tyngre last vil gi færre kjøreturer, noe som vil redusere både kostnader og klimautslipp. I motsetning til de fleste andre tiltak med formål å redusere CO2-utslippet fra transport, er dette tiltaket både bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Dette slår den nye rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) fast. I tillegg blir det konkludert med at en vektøkning for tunge kjøretøy vil gi langt større innsparinger for transportselskapene enn de økte kostnadene det offentlige vil ha med vedlikehold.  

Bakgrunnen for rapporten er at NLF søkte Statens vegvesen (SVV) om å få øke totalvekten for ulike lastebilkonfigurasjon for en tid tilbake. SVV ønsket i den forbindelse at TØI skulle foreta en analyse av de bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvensene av økte totalvektsgrenser for tre utvalgte kjøretøykonfigurasjoner. Konklusjonene fra rapporten er derfor gode nyheter for transportnæringen.

Saken fikk stor interesse, og markedsdirektør, Kjell Olafsrud, stilte opp på Lørdagsrevyen sammen med representanter fra NAF og TØI.

Her kan du se sendingen fra Lørdagsrevyen

Her kan du lese hele rapporten fra TØI

 

Velkommen til Norges største Transportmesse!

Om under to uker åpner Norges største arrangement for transportnæringen på NOVA Spektrum i Lillestrøm. Her møtes hele bransjen til messe og faglig input.
Du får både påfyll, informasjon og inspirasjon - relevant for deg som enten er bileier, lastebilsjåfør eller transportkjøper, men messen er også for deg som er forbruker av varer som på et tidspunkt garantert har vært på planet av en lastebil. 
På NLF sin 700 kvadratmeter stand vil det skje en hel del.

• Over 200 utstillere
• Over 20 gratis bransjeseminarer
• Verdenspremiere på ny EL-lastebil
• Møt alle bilprodusentene 

ÅPNINGSTIDER: Torsdag – Lørdag Kl. 09.00–18.00

Nå kan du hente dine gratis billetter og bestille hotell ved å følge denne lenken!

Her kan du laste ned hele programmet for NLFs stand 

NLF har fått ny administrerende direktør

Onsdag i forrige uke orienterte forbundsstyret i NLF om at, Knut Gravråk, blir ny administrerende direktør i NLF.

Gravråk kjenner forbundet godt siden han i årene fra 2016-2022 arbeidet i organisasjonen. Først som rådgiver for daværende administrerende direktør, forbundsleder og ledergruppen i NLF. Deretter gikk han over som fagsjef for arbeidsgiverspørsmål i NLF. Han skiftet beite i 2022 da han ble ansatt som faglig politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. 

– Forbundsstyret er glade for å kunne ønske ham velkommen tilbake i organisasjonen, for han er svært ønsket, sier forbundsleder, Tore Velten.   

Også den kommende NLF-direktøren ser frem til å starte opp og takker for den tilliten han har fått. 

– Nå gleder jeg meg til å arbeide for en næring som jeg har vokst opp i og er glad i, sier Gravråk. 

Les mer om dette på Lastebil.no

– Bekymringsfull utvikling på fylkesveiene

Staten vegvesen (SVV) sin rapport, Trafikksikkerhetsutviklingen 2022, viser at det samlet sett er 83 prosent større sjanse for å bli drept i trafikken på kommune- og fylkesveier enn på riksveiene. Nå slår NLF alarm.

STORT ETTERSLEP: Behovet for veivedlikehold på fylkesveiene har økt kraftig de siste ti årene. – Dette er grunnlag for stor bekymring, og det er en farlig forsømmelse som vil koster folk livet, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten. STORT ETTERSLEP: Behovet for veivedlikehold på fylkesveiene har økt kraftig de siste ti årene. – Dette er grunnlag for stor bekymring, og det er en farlig forsømmelse som vil koster folk livet, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten.

– Over hele landet går næringstrafikken på fylkesveinettet. Arbeidet med å utbedre og drive tilstrekkelig med veivedlikehold på disse, har i alt for lang tid vært for dårlig. Nå må noe gjøres for å sikre næringslivet og de som ferdes på veien fremkommelighet og god trafikksikkerhet, mener forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Tore Velten. 

For ti år siden viste tall fra SVV at behovet for vedlikehold på fylkesveiene lå på mellom 45-75 milliarder kroner. I 2022 trengs det rundt 100 milliarder kroner for å reparere veiene.  

– Dette er grunnlag for stor bekymring, og det er en farlig forsømmelse som vil koste folk livet, understreker Velten 

NLF forventer at det kommer på plass en forpliktende plan med finansiering, og ønsker at fylkesveiene tas inn i NTP og sidestilles med riksveiplanleggingen for å sikre at de blir tryggere og framkommelige.  

Les mer hele saken på Lastebil.no

Her kan du lese hele rapporten 

Viktige endringer i regelverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. januar 2024

I mange år har Arbeidsmiljølovens (AML) § 6-1 Plikt til å velge verneombud, hatt følgende bestemmelse i første avsnitt (1):

Ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for avtalens gyldighet, anses den som sluttet for 2 år, regnet fra den dagen den ble underskrevet.

Fra 1. januar 2024 trer disse endringen i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1.).
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Dette innebærer at alle bedrifter som har fem eller flere arbeidstakere, og som ikke allerede har verneombud (har i dag avtale om annen ordning) må velge verneombud.

 For reglene om valg av verneombud, se Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3

 Se også Arbeidstilsynets informasjon på  Verneombud (arbeidstilsynet.no)

 Det er flere andre endringer i loven, blant annet en presisering av arbeidstakerbegrepet og en generell rett til fast ansettelse etter tre år. Se alle endringer i arbeidsmiljøloven

 Arbeidsmiljøutvalg

Det er også nye regler for hvilke virksomheter som har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). I dag har alle virksomheter med minst 50 ansatte plikt til å opprette AMU, mens endringene som trer i kraft fra 1. januar 2024 er

  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 arbeidstakere, eller i virksomheter med 10-30 arbeidstakere når en av partene i virksomheten krever det.

 Mer informasjon om AMU og endringer i regelverket se her. Merk at det i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3, §3-7, 5. avsnitt er beskrevet at minst èn representant fra bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem av utvalget.

 

Bli med på høstseminar på Storefjell

NLF i Innlandet og Østfold, Oslo & Akershus inviterer til felles høstseminar på Storefjell den 20-22. oktober. Det blir nyttig faglig påfyll, en variert messe, fine diskusjoner, årets første julebord, god underholdning og mye moro. Jan Erik Larssen stiller som programleder. Hovedtema: Vintervedlikehold på vegene våre!

Her kan du melde deg på og få mer informasjon om seminaret

Vianor med eksklusivt tilbud til alle medlemmer

Som NLF Medlem har du kjempegode betingelser hos oss i Vianor. Sikre høstens levering ved å gjøre din bestilling nå.

Klikk her for å se tilbudet!