NLF

Nytt fra NLF uke 12, 2024

NLF har gleden av å invitere til deltakelse på Tømmerseminaret 26.-27. april, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport. Vi minner om at det er viktig å være rask med å melde seg på.

Seminaret er åpent for både NLF-medlemmer og ikke-medlemmer!

Seminaret vil inneholde mange interessante og spennende temaer knyttet til transport av tømmer, samt oppdateringer på hva som skjer fremover.

Her vil det være rom for spørsmål og diskusjoner, og ikke minst et hyggelig treff for tømmertransportørene.

 

Vel blåst, Arbeidsgiverkonferanse!

Årets Arbeidsgiverkonferanse ble holdt den 13.-14. mars på Clarion Hotel Oslo Airport. Det ble to innholdsrike dager og en god møteplass for bedriftene som er medlem av NLF Arbeidsgiver.

NLFs nye og dyktige rådgiver i tariffspørsmål, Aleksander Martin Gjøsæter, hadde satt sammen et spennende og nyttig program, og ledet alle trygt gjennom to dager der forhandlingsteknikk, hvordan være en god leder, og de økonomiske fremtidsutsiktene sto i fokus.

På plass var en av Norges fremste forhandlings- og meklingseksperter, Sverre Blandhol, som gjennomførte et tretimers kurs i forhandlingsteknikk på en meget ryddig og pedagogisk måte med masse gode eksempler og oppgaveløsning for de som deltok. Noe av hovedbudskapet var at uansett hvor god du allerede er til å forhandle, blir man aldri utlært.

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, tok for seg de økonomiske fremtidsutsiktene. Dersom vi skal tro ham, er bedre tider innen rekkevidde.

Ida Langdalen Kristiansen, internkommunikasjonsansvarlig hos Moelven Industrier, snakket om hvordan man kunne bli en bedre leder ved å huske på den enorme effekten som ligger i å gi de ansatte konstruktive og positive tilbakemeldinger i arbeidshverdagen.

De tilbakemeldingene som har kommet fra deltakerne har vært veldig positive, med flere bemerkninger om at det var noe nytt og at de hadde lært mye.  

 

Digitalt medlemsmøte direkte fra Arbeidsgiverkonferansen

Månedens digitale medlemsmøte ble sendt direkte fra Arbeidsgiverkonferansen og med publikum for aller første gang. Det ble en svært vellykket sending med blant annet statssekretær, Tom Kalsås (AP), og Arnt Gunnar Lium fra Enova. I tillegg kom tre av konferansedeltagerne i studio for å oppsummere første dag av Arbeidsgiverkonferansen.

 

En gledens dag på Arna stasjon

NLFs regionssjef, Jan Ove Halsøy, melder om god stemning, latter og glede da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum annonserte at de lover å sette av nesten 39 milliarder for gjennomføringen av K5-prosjektet. 

 

Ny NTP legges frem på fredag - her er lekkasjene

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036 står for døren, med en lansering ett år tidligere enn vanlig. Denne forskyvningen skyldes i hovedsak den økonomiske realiteten: Den nåværende planen, NTP 2022-2033, har en prislapp på 1200 milliarder kroner.

Før den nye NTP blir presentert, har regjeringen antydet at store, kostbare prosjekter kanskje må vike plassen til fordel for økt fokus på vedlikehold og mer økonomiske initiativer. Til tross for dette har det vært lekkasjer om store og kostbare prosjekter som likevel ser ut til å bli inkludert i den kommende NTP-en for 2025-2036.

Her er en foreløpig oversikt over lekkasjene: 

  • E134 mellom Etne og Vindafjord skal fornyes med 2,4 milliarder kroner 
  • Det blir satt av 38,9 milliarder kroner K5 (ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss). 
  • Til fylkesvegene skal det ha blitt satt av 16 milliarder kroner ekstra
  • Det er foreslått å sette av 23 milliarder kroner til dobbeltspor i Østfold
  • Ofotbanen skal få en opprustning
  • Ny opprustning av E39
  • E6 og E14 i Trøndelag får trolig midler
  • E6 i Nordland får trolig midler
  • E16 Skaret – Hønefoss med en kostnadsramme på 13,9 milliarder kroner

Det er også knyttet stor spenning til om Oslofjordforbindelsen får oppstart som lovet. 

 

Vedlikehold av E6 Sluppen Viadukt vil få trafikale konsekvenser

De planlagte vedlikeholdsarbeidene for E6 Sluppen Viadukt i Trondheim starter uka etter påske. Vegvesenet varsler at arbeidene får trafikale konsekvenser i anleggsperioden.

Trafikken vil gå i to innsnevrede felt over brua med redusert hastighet, samtidig som det arbeides på en side av gangen. I fasen med legging av membran, asfalt og montering av fuger, er det planlagt manuell dirigering og nattarbeid.  

Det gjøres oppmerksom på at påkjøringsrampen fra Bratsbergvegen stenges i hele anleggsperioden for å avlaste trafikk inn på viadukten. Avkjøringsrampen mot Nydalsbrua holdes åpen. 
 
I korte perioder må ett felt på fylkesvegen under brua stenges på grunn av støping av kantdrager. Dette av sikkerhetshensyn. Gang- og sykkelvegen under brua vil sikres med belyst gangtunnel mens arbeidene pågår. 

 

Kollegahjelpen bistår etter tragisk ulykke

Tirsdag i forrige uke skjedde en tragisk dødsulykke der et vogntog og varebil kolliderte på E16. Sjåføren av varebilen omkom på stedet. Kollegahjelpen har fulgt opp lastebilsjåføren i etterkant av ulykken, og det er en viktig påminnelse på det verdifulle arbeidet kollegahjelperne gjør i slike situasjoner.

Har du opplevd traumatiske hendelser som yrkessjåfør, ikke nøl med å ta kontakt med Kollegahjelpen.  

 

Hagens Transport anker til Høyesterett for andre gang

– Dommen fra lagmannsretten kan ikke bli stående. Det blir helt feil når vi som firma skal dømmes for noe vi ikke kan noe for, sier Kai Hagen.

NLF-advokat Robert Aksnes sender anken til Høyesterett.

Han sier at nåløyet er trangere enn det var første gang saken havnet i landets øverste domstol. Likevel mener Robert at saken må opp på ny.

– Når lagmannsretten konstaterer at Hagens Transport har gjort alt de skal etter regelverket, og at de ikke kunne forhindre at overtredelsen skjedde, så hadde lagmannsretten muligheten til å bruke loven og avsi en frifinnende avgjørelse. Det er trist at de føler seg «bundet» til å opprettholde vedtaket fra Statens vegvesen, sa NLF-advokat Robert Aksnes etter dommen i lagmannsretten. 

 

Kabotasje-gebyr på 60.000 kr til nederlandsk firma

Utekontrollen har vært aktive i mars og har allerede tatt i bruk den nye regelendringen som tillater dem å gi bøter på stedet ved kabotasjebrudd.

Et nederlandsk vogntog kjørte nylig forbi skiltet kontroll på Ånestad i Løten. Vogntoget ble stanset og tatt tilbake til kontrollplassen. Der oppdaget kontrollørene at flere ting ikke var i orden: Sjåføren hadde ikke YSK-beviset, den internasjonale tillatelsen for godstransport var utgått på dato og tilhørte dessuten et annet firma. Dette resulterte i et gebyr på 60 000 kroner for ulovlig kabotasjekjøring i Norge.

Gebyrene for kabotasjekjøringen og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene ble betalt før vogntoget kunne fortsette kjøringen. Sjåføren ble anmeldt for å ikke ha kjørt innom kontrollplassen og for manglende YSK-bevis, noe som førte til et forelegg på 12 500 kroner.