NLF

Korona-status fra NLF 18.03.20

Kjøre- og hviletidsunntak gjelder nå all transport

I forrige uke ble det gitt dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse. Nå er unntaket utvidet til å gjelde absolutt alle former for transport.

Her finner du detaljer om hvordan unntaket fungerer i praksis.

Permitterte sjåfører kan kalles tilbake til arbeid

En ansatt i bedriften som er permittert, kan bes komme tilbake på arbeidet. Normalt skal det gis varsel på to dager i forkant, men grunnet den spesielle situasjonen anbefales det å be ansatte komme så fort som mulig ved behov.

Det skal meldes til NAV hvilke dager som det er arbeidet. Arbeidsgiver må holde oversikten.

Les mer på NAVs sider om permittering her

Ny NLF-undersøkelse sendt ut – viktig at du svarer!

NLF kartlegger koronakrisen og den fortløpende utviklingen i medlemsbedriftene. Det er viktig at så mange som mulig svarer på denne.

Alle medlemmer har nå mottatt lenke til undersøkelsen på e-post.

Her er en artikkel med resultatene av forrige undersøkelse.

Kjøretøyregistrering: Få skilter rett i posten

Har du bestilt skilt som ligger og venter på en trafikkstasjon? Eller har du skilt som oppbevares på en trafikkstasjon? Siden trafikkstasjonene er stengt kan du ikke hente ut skilt. Du må derfor bestille nye skilt og få de tilsendt med postoppkrav.

Her finner du informasjon om hvordan du bestiller skilt.

Det samme gjelder ved innlevering av skilt når du avregistrerer et kjøretøy.

Så lenge trafikkstasjonene våre er stengt kan du ikke levere inn skilt på trafikkstasjonene, men du kan sende skiltene i posten til Statens vegvesen. Kjøretøyet blir avregistrert fra den datoen skiltene er postlagt.

Her finner du adressen til trafikkstasjonene.

Arbeidstid og korona

I situasjoner som dette korona-utbruddet medfører, har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra bestemmelsene i FATS i akutte situasjoner for å unngå fare for eller skade på liv eller eiendom.

Ved bruk av unntak fra FATS, pass på å dokumentere avviket for ettertiden.

Les mer på Arbeidstilsynets sider

Nyttige lenker og dokumenter

Alle lenker og dokumenter som kan hjelpe deg og din bedrift gjennom koronakrisen er nå samlet på et eget området under korona-fanen på www.lastebil.no.

Siden finner du her

NLF er i gang med neste tiltaksfase

Allerede lørdag 14. mars oversendte NLF en akutt tiltakspakke for transportnæringen til Stortinget. NLF er allerede i gang med å spille inn nye tiltak for myndighetene, som skal hjelpe bedriftene videre i denne utfordrende tiden.

Har du innspill til hvilke tiltak som bør iverksettes? Svar på NLFs medlemsundersøkelse (sendt ut på e-post til alle medlemmer) og kom med dine kommentarer. 

Kjøre- og hviletidsunntak i Europa

Det gjøres nå lokale unntak for kjøre- og hviletidsregler over hele Europa. De som kjører i andre land enn Norge, kan ha nytte av å sette seg inn i disse. NLF arbeider samtidig med å kartlegge hvilke unntak som gjelder for de respektive landene.