Fylkesstyret i Finnmark

Pål Edvin Joakim Olsen Leder Fylkesavd
Pål Edvin Joakim Olsen

Tlf: 78444770
Mobil: 92372072
paal@altalastebilsentral.no

Arnt Harald Wang Nestleder Fylkesavd
Arnt Harald Wang

Mobil: 91370306
arntwang@start.no

Roy-Tore Mathisen Styremedlem Fylkesavd
Roy-Tore Mathisen

Mobil: 46923966
roytore@miniekspress.no

Jan Steinar Nylund Styremedlem Fylkesavd
Jan Steinar Nylund

firmapost@jns.no

Paul Inge  Thomassen Styremedlem Fylkesavd
Paul Inge Thomassen

Mobil: 90684935
paul@kmutleie.no

Runar  Pettersen Varamedlem Fylkesavd
Runar Pettersen

Mobil: 90100334
post@kirkenesbilutleie.no

Torbjørn  Hammer Varamedlem Fylkesavd
Torbjørn Hammer

Mobil: 95862790
torbjorn@hammertransport.no