Fylkesstyret i Nordland

Leder Fylkesavd
Einar Endresen

Tlf: 76133626
Mobil: 41626219
einar@endresentransport.no

Styremedlem Fylkesavd
Robert Bangås

Tlf: 75524476
Mobil: 91783838
r-bangaa@online.no

Styremedlem Fylkesavd
Viggo Stien

Mobil: 99296437
vigsti01@online.no

Styremedlem/Kasserer Fylkesavd
Nils Harry Jakobsen

Tlf: 76082709
Mobil: 41550323
njojako@online.no

Kollegahjelp
Karstein Larem

Mobil: 95122485
ka-lare@frisurf.no

Kollegahjelp
Kjell Fredrik Solberg

Mobil: 90726335
kjsolb2@frisurf.no

Kollegahjelp
Fred Karoliussen

Mobil: 91542805
f-karol@online.no

Kollegahjelp
Nils Harry Jakobsen

Tlf: 76082709
Mobil: 41550323
njojako@online.no

Varamedlem Fylkesavd
Rolf Eivind Alsos

Mobil: 90037747
trolfea@online.no

Varamedlem Fylkesavd
Bjørn Strifeldt

Mobil: 91155123
bjorn.strifeldt@gmail.com

Nestleder Fylkesavd
Jostein Vollan

Tlf: 75128540
Mobil: 90649885
jostein@mtransport.no

Finn din transportør i Nordland