Finn din transportør i Region 7 Nordland / Troms / Finnmark

 

Nytt fra regionen

access_time 20.03.20

Vi har mottatt henvendelser fra våre medlemmer om at enkelte toaletter langs veiene ikke har vært åpne. Administrasjonen har vært i kontakt med Statens Vegvesen og fått opplyst at alle toaletter som har vann – skal være åpne. Saken blir fulgt opp.

Hygiene er ett av de viktigste kampmidlene mot Korona-viruset og det er derfor viktig at våre medlemmer kan benytte toaletter som er rene og smittefrie.

access_time 20.03.20

Alle de som har hatt trafikk på strekningen Hamarøy – Narvik, har hatt store utfordringer med venting ved Forså-tunnelen. Dette har medført store forsinkelser som i neste omgang har medført at transporten ikke har rukket frem til togavgangene – i Narvik og på Fauske.

Vi har vært i kontakt med Prosjektlederen for vedlikeholdsprosjektet, og fått både beklagelser og forklaringer på forsinkelsene. De har, som prosjektlederen forteller, sprengt en utvidelse av tunnelen inne i eksisterende tunnelløp. I denne prosessen har de opplevd at fjellet er i bevegelse i inntil 30 minutter etter sprenging. Det er fjellets struktur og sammensetning som gjør dette spregningsarbeidet så utfordrende. Det er naturlig nok ikke tilrådelig å slippe igjennom trafikk før de er sikre på at denne trafikken kan gjennomføres uten risiko.

De har derfor ikke greid å opprettholde de planlagte «gjennomslippstidene» og de beklager dette. Når vi i tillegg opplever trafikale stanser på grunn av havari og berging i Ulvsvågskaret blir situasjonen ekstra vanskelig.
Den vanskelige situasjonen vil være over i løpet av en uke – håper vi…

access_time 20.03.20

De fleste av våre medlemmer har fergekort – Dette har vært en god løsning for våre medlemmer som har sikret gode rabatter og forutsigbare kostnader.

Det som har skjedd nå er at mannskapet på fergene ikke skal ha kontakt med passasjerer/penger/kort osv. Våre medlemmer er blitt oppfordret til å benytte en APP – på telefonen for å gjennomføre betalingen. Det viser seg da at de rabattene som lå inne i fergekortene ikke ble benyttet ved bruk av APPen. Administrasjonen i NLF Region 7 har vært i kontakt med Fylkeskommunen og fått bekreftet at de gjeldende rabattene skal gjelde – og at dette vil godskrives etterhvert.

access_time 13.03.20

Ref. dagens oppslag på vår nettside om høringen for å kunne kjøre 24 meter og modulvogntog på tømmerbilvegnettet, her antar jeg dere har en del spørsmål...

Jeg har derfor laget en «oppskrift» på hvordan men kan lete seg fram på vegkartet.

For å kunne vite noe nærmere om hvilke tømmerbilveger som kan bli aktuelle å kunne kjøre 24-meter eller modulvogntog på, kan man logge seg inn på denne linken: https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3

Øverst til høyre i bildet «Skriv inn objekttype eller søkeområde» skriver du inn «tømmer» og velger Bruksklasse Tømmer. Klikk på denne og dette bildet kommer da opp.

 

Her må du i begge bokser velge Maks vogntoglengde, og i den nederste må du huke bort alle lengder unntatt 24 meter.

Deretter kan du zoome deg inn på ønsket område.

 

Vær oppmerksom på at dette kartet ikke alltid er 100% oppdatert og kan inneholde feil. For å bekrefte de offisielle vegdataene, må du hente opp veglistene for tømmertransport https://www.vegvesen.no/_attachment/2450237/binary/1353600?fast_title=Rosa+vegliste+-+oktober+2019.pdf . Dette er veglister for riksvegene, mens man må for fylkes- og kommunale veger hente opp respektive vegliste.

 

Jeg gjør også oppmerksom på at dette er ikke det endelige vegnettet da Vegdirektoratet har i høringen lagt inn en del forbehold som går på en del kriterier som må være oppfylt for at vegen skal være godkjent. Dette gjelder spesielt i forhold til myke trafikanter og muligheten for plass til å møte tilsvarende vogntog. (Vegdirektoratet har erkjent at de trolig har åpnet for mange veger for tømmerbilene enn det som ville være forsvarlig ut i fra dagens trafikkbilde og vegenes beskaffenhet)

 

Ta bare kontakt om noe er uklart

access_time 28.02.20

Statens vegvesen sin nye divisjon for drift og vedlikehold inviterte til konferanse for drift og vedlikehold 11 februar 

access_time 28.02.20

Transportkompetanse har nylig fornyet avtalen med NLF under finner du en lenke til kurstilbudet 

Kurs TK

access_time 28.02.20

NLF avholdt møte med våre samarbeidspartnere i Tromsø 24 og 25 februar. 

access_time 28.02.20

Flere og flere av NLF sine medlemsbedrifter har sett nytten av å gjennomføre Fair Transportsertifiseringen i sin bedrift , vi runder i disse dager 100 sertifiserte bedrifter. Flere av de som har sertifisert seg melder om lettere tilgang til oppdrag fordi Fair Transport på en enkel måte dokumenterer alle krav en transportkjøper krever. Noen melder sågar at det er lettere og rekruttere sjåfører når de er Fair Transport sertifisert. Fair Transport bidrar sterkt til mer økonomisk kjøring og reduserte skadekostnader og leverer ett godt bidrag til økt trafikksikkerhet .

access_time 28.02.20

Til tross for mange stengte veier var det god oppslutning om medlemsmøte i NLF Finnmark, 5 deltakere satt værfast i Båtsfjord.

access_time 28.02.20

I årene som kommer er det ventet en sterk økning i godstransport på vei , samtidig som flere av den godt voksne pensjonerer seg. Det er derfor viktig for NLF og være på banen når våre ungdommer skal gjøre sine valg for fremtiden. 

access_time 10.01.20

Prioriteringer i Nordland Prioriteringer i Nordland

Da nærmer det seg behandling av NTP - og det er litt ulike tilnærminger. I Toms/Finnmark har vi blitt bedt om prioriteringer mens dette ikke er tilfelle i Nordland.

Det har blitt gjennomført møter med Nordland fylkeskommune vedrørende de prosjekter som har havnet innen for fylkeskommunens ansvar.

access_time 10.01.20

Påmelding:

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/AArsmoeter-Region-7-2020

Dette blir en interessant og hyggelig tur!

access_time 13.11.19

Det er med stor bekymring vi ser at snøen kommer som overraskelse på de som har ansvaret for vintervedlikeholdet på veiene.

Det har vært svært mange ulykker, utforkjøringer og stans i trafikken på grunn av berging så langt i vinter.  NLF Region 7 har gjentatte ganger påpekt dette ovenfor Statens Vegvesen, uten at vi opplever at det skjer store forbedringer.

Vi fortsetter arbeidet for å øke fokus på dette området. Regionsjef har allerede sendt bekymrings-melding til veisjefen i Region Nord.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn vanskelige kjøreforhold til VTS (vegtrafikksentralen)

access_time 13.11.19

Over 6 mil med ny vei på Helgeland – helt opp til til Bolna ved Saltfjellet er nå åpen. Den siste delen opp mot Saltfjellet ble åpnet den 7. november. Åpningen ble markert med snorklipping og festivitas på Krokstrand.

Krokstrand bru har vært en flaskehals på E6 og det har vært mange uhell som følge av bruens bredde. I forbindelse med nyåpningen ble den nye broen tatt i bruk og vi har fjernet ett risikomoment langs veien.

access_time 12.11.19

Dialogkonferansen i Tromsø var ett samarbeid mellom MEF, EBA og Statens vegvesen. Blant innlederne var Statens vegvesen , samferdselsdepartementet , Nye Veier, Troms og Finnmark fylkeskommuner og EBA som organiserer de fleste store riksentreprenører.  

access_time 12.11.19

NLF sitter i styret i Samferdsels-forum nord (SFN), forumet består av : NLF , NHO med flere undergrupper av NHO ,LO , EBA, MEF og NESO . Forumet jobber aktivt politisk for bedre uttelling på samferdselsinvesteringer til Nord Norge. 

access_time 18.10.19

Torsdag ble Tjernfjelltunnelen (Kjernfjelltunnelen) i Saltdal åpnet med brask og bram. Tunnelen øker trafikksikkerheten og fremkommeligheten til Junkerdalen og Sverige.  Prosjektleder Knut Sjursheim sier at det er en gledens dag å endelig få åpne tunnelen. Dette prosjektet skal vi i NLF ha mye av æren for, da det var NLF som presset på for å benytte de såkalte RDA midlene (endret arbeidsgiveravgift) til å finansiere denne veistrekningen.

- Målet var å åpne før vinteren, og som dere kan se, er det snøfnugg i lufta. Vi rakk det akkurat, sier prosjektleder Sjursheim i Satatens Vegvesen.

access_time 16.10.19

Med god hjelp fra transport og logistikkklassen ved Alta videregående skole gjennomførte NLF venner på veien på Gakkori skole i Alta 

access_time 16.10.19

Der var flott oppmøte på høsttreffet til NLF og MEF Troms i Harstad 

Godt oppmøte på fag programmet Godt oppmøte på fag programmet

access_time 16.10.19
access_time 05.10.19

Statens vegvesen inviterte til åpningsmarkeringen den 3. oktober. Den nye 12,1 kilometer lange nye strekningen av E6. Kapskarmo–Svenningelv i Grane kommune. gir en betydelig besparelse for trafikken og åpner for raskere trafikkavvikling. Strekningen  er en del av prosjektet E6 Helgeland.

LES MER:

access_time 25.09.19

Etter at turneen har vært i Tromsø og Narvik kom Julianne endelig til Bodø. Etter en rask forkost på Circle K var det duket for lastebilshow på Bodø Videregående skole.

Stor deltakelse både fra våre medlemmer, opplysningskontoret og skolesystemet. Avtroppende samfersdelsråd i Nordland, Svein Eggesvik foretok den høytidelige åpningen.

access_time 24.09.19

Fredag og lørdag 19. og 20. september gjennomførte MEF og NLF felles høsttreff i Bodø. Samlingen ble gjennomført på Scandic Havet og dette dannet en flott ramme rundt begivenheten.

Det var godt oppmøte både av medlemmer og utstillere.

Hovedattraksjonene var den nye Fylkesveisjefen i Nordland - Odd Inge Bardal og Tore Lysberg fra Statens Vegvesen

access_time 20.09.19

NLF og MEF har i mange år arrangert felles høsttreff for medlemmene i Finnmark , som alltid i Alta.  

Årets treff skilte seg fra tidligere med ett nytt konsept for leverandørutstillingen, vi laget en minimesse på «Arroneskjosen» som er ett industriområde hvor mange av våre medlemmer og leverandører er lokalisert. Det var godt oppmøte av både leverandører og medlemmer.  Tilbakemeldingene tyder på at dette var vellykket med en god miks av utstilling og sosial kos utover kvelden.

access_time 09.09.19

Sømna kommune ble enda engang godkjent som "Trafikksikker kommune"

5. september ble Sømna kommune re-godkjent som Trafikksikker kommune for en periode på 3 nye år.
Dette er en indikasjon på at kommunen jobber målbevisst med trafikksikkerhetsarbeid.

Det er ingen garanti mot ulykker, at Sømna Kommune nå er en "Trafikksikker kommune". Det betyr bare at vi jobber seriøst med holdninger og rutiner, og tror at dette fokus vil ha en forebyggende effekt og redusere sjansen for alvorlige uhell.

Slåttøy Transport, er en av landsdelens største transportører og engasjerer seg sterkt innenfor trafikksikkerhet og skadeforebygging. Dette er et eksempel til etterfølgelse for øvrige NLF-medlemmer. Det ble gjennomført NLFs opplegg for blindsoner.

Vi har ikke bare et ansvar for å gjennomføre transport, vi har et samfunnsansvar, - vi må sørge for at øvrige trafikanter forstår utfordringene som er forbundet med lastebiltransport, sier Janne Slåttøy.

Statens Vegvesens Statens Vegvesens "Veltepetter"

Foruten "blindsoneopplæring"  var det foredrag av Boye Hansen og Helge Bærland; "Konsekvens av valg". Dette foredraget er et ledd i kampen mot skadde og drepte barn i bilulykker i Norge, og ble godt mottatt av de tilstedeværende.

Trygg Trafikk var selvfølgelig også representert.  

Statens vegvesen kom med veltepetter slik at alle kunne få prøve å føle hvordan det er å velte rundt med bil.  Dette er en bil som er festet til en elektromotor som gjør at bilen kan snurre rundt slik at den havner på taket. Inne i bilen får du prøve kreftene som virker på kroppen, selv i lav fart og under kontrollerte forhold.

access_time 26.08.19

NLF deltok på Husøydagan  som er en politisk happening i Nord-Norge. 

access_time 26.08.19

Det nærmer seg oppstart for Kvænangsfjellet. 

access_time 21.06.19

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic, Harstad i tiden 11-13 oktober 

access_time 21.06.19

Styrene i MEF avd. Finnmark og NLF avd. Finnmark har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Hotel, Alta i tiden 13-15 september 

Invitasjon kommer!

access_time 21.06.19

Styrene i MEF avd. Nordland og NLF avd. Nordland har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Havet, Bodø

access_time 11.06.19

Den 7. juni var turen kommet til Beisfjord Skole. Her fikk 30 elever fra de laveste trinnene opplæring i trafikksikkerhet. Narvik kran og transport stilte villig opp med sin nyervervelse - en Scania kranbil.

Beisfjord er et lite sted litt sør for Narvik, men representasjonen av tunge kjøretøy er formidabel. Her transporteres det tonnevis av grus til betongfabrikken, og tilsvarende mange tonn med ferdigproduserte betongprodukter.

Barna syntes det var stor stas, både å få sitte oppe i førerhytta sammen med Tommy og leke inne i klasserom med refleksvester og lekebiler. Det var mange gode innspill fra våre yngste trafikanter og det er liten tvil om at trafikkopplæring på dette nivået har stor betydning.

<

Avisa Fremover var selvfølgelig til stede og ga en fyldig dekning av skolebesøket.

access_time 24.05.19

Det ble en gledens dag i Øksnes da det ble klart at veien fra Myre til Sortland skulle prioriteres. Denne veien har vært en verkebyll i lang tid og det er bare flaks at det ikke har skjedd flere ulykker i området. Fylkesleder Einar Endresen er svært fornøyd med satsingen og hadde besøk av VOL.no som fikk være med på kjøretur i Lastebilen for å få innblikk i vei-standarden. Det var på høy tid at denne vegstrekningen ble prioritert og det er spesielt gledelig at Fylkeskommunen setter av 170 mill. til denne strekningen. Det er en mulighet for at uttransporten av fisk blir mer forutsigbar og ikke en risikosport for våre sjåfører. 

faksimile fra VOL.no faksimile fra VOL.no

access_time 23.05.19

Før medlemsmøte var fylkesleder i Finnmark Rune Holmen , administrerende direktør Geir A Mo og regionsjefen på medlems besøk hos Bjørnevatn Maskin hvor daglig leder Magne Persen tok i mot oss med en kopp kaffe. If sin representant Bjørn Ole Suhr hadde allerede funnet veien til bedriften. 

 

access_time 23.05.19

NLF og Troms fylkeskommune møtte nye veier i Trondheim 9 mai , tema for møtet var Kvænangsfjellet. 

access_time 13.05.19

Jens Olav Rud leder sjåførmøte hos Bodø Kran og Transport. Det blir spennende å se hva bedriften kan oppnå av besparelser - og reduserte skader!
Det var stor enighet om at det kunne spares inn på tomgangskjøring og noe på hastighetsreduksjon

access_time 03.05.19

Det er oppdaget en feil i beregningen av delindeksen for bom og ferge. Dette kan også ha betydning for totalindeksene.

 

Det vil bli gjort nye beregninger av delindeks bom og ferge og av totalindeksene. Disse vil bli publisert og sendt ut til dere så fort som mulig, men det kan ta noen dager.

 

Ber derfor om at delindeksen for bom og ferge og totalindeksene ikke benyttes inntil ny Kostnadsindeks for lastebiltransport 1. kvartal 2019 blir publisert.

 

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

access_time 03.05.19

Representantskapet i NLF avholdt sitt møte 29 -30. april i Oslo. Aktuelle saker som bør nevnes er den næringspolitiske innledningen som adm.dir. Geir A. Mo holdt, med blant annet fokus på konjunkturundersøkelsen, rekruttering, høstens fylkes- og kommunevalg og EUs arbeid med mobilitetspakken.

"Fair Transport"

Markedsdirektør Kjell Olafsrud oriuenterte om fremdriften på "Fair Transport", hvor  de nye nettsidene ble lansert. 

Den offisielle lanseringen av Fair Transport 2.0 vil være på Arendalsmessen i august 2019. Da vil også verktøy for veiledning av transportkjøpere om bestilling av transport være tilgjengelig.

VALGET 2019

I og med at det i år er valg til kommuner og fylkeskommuner, må NLFs valgkamparbeid tilpasses aktuelle problemstillinger i hvert fylke og hver kommune. Dette innebærer at den enkelte region- og fylkesavdeling må utarbeide et valgkampopplegg som treffer de regionale og kommunale problemstillingene. NLF sentralt vil derfor ikke utarbeide et felles valgkampopplegg slik det ble gjort foran Stortingsvalget i 2017. NLF vil imidlertid delta med stand og arrangementer under «Arendalsuka» 12. –17. august slik som i de foregående årene.

access_time 13.04.19

Det er med stor tilfredshet vi besetter en såpass viktig rolle i Samferdselsforum Nord. Det at Regionsjef, Odd Hugo Pedersen, tar plass som nestleder i denne organisasjonen er utvilsomt av stor betydning for gjennomføringen av NLFs samferdselspolitikk. Samferdsels-forum Nord er svært sentral i høringsrundene på alle samferdsels-relaterte saker . Dette gir oss i NLF en unik mulighet til å påvirke de politiske beslutningene som ligger til grunn for Samferdselsdepartementets beslutninger.

Vi gratulerer regionssjefen med vervet. 

Rådgiver Region 7

Frank Lauritz Jensen

access_time 12.04.19

Det var god påmelding til konferansen omkring 120 personer fra næringsliv, politikk, organisasjoner og fagetater sørget for en konferanse med mange ulike innfallsvinkler til behovet for og løsninger på sjømattransporten. 

access_time 09.04.19

Det er ikke tvil om at den fremtidige omleggingen av vegadministrasjonen i landsdelen vil medføre  utfordringer. Derfor hadde Nordland Fylkeskommune innkalt til et møte med NLF for å høre hvilke synspunkter vi som organisasjon har på utfordringene langs veiene.

På møte ble de viktigste veistrekningene, både de som ligger innenfor NTP planen og de som etter NLFs syn burde vært det. Fylkeskommunen har tidligere hatt møter med NHO og arbeidstaker organingsasjoner for å få et så nyansert bilde av utfordringene som mulig.

Regions lederen fikk belyst NLFs hovedmål, med trafikksikkerhet, Fair Transport og fremtidens transportutfordringer.

access_time 05.04.19

Vi stoppet våre biler i respekt og ettertanke - sier Einar Endresen, etter at samtlige biler i firmaet stanset sin kjøring i ett minnutt. Denne stansen sammnefalt med gravferden til "charlie" som døde etter et sammenstøt med et utenlandsk vogntog.

"Charlie" har gitt et anskikt til trafikkofrene og satt fokus på trafikksikkerhet. Det er tragisk at noen må bøte med livet for at kontrollmyndighetene skal forstå viktigheten av grensekontroller som kontrollerer kjøretøy, sjåfør og last. Det har i etterkant av denne tragiske ulykken blitt gjennomført skjerpede kontroller og vi ser også at enkelte varebestillere stiller sterkere krav til transportørene!  Dette har NLF etterlyst lenge.

access_time 29.03.19

Det skal være enkelt å komme i gang med Cirkle K - Autopass for ferger og bombrikker!

1. Du må være Cirkle K kunde og ha kort og innlogging

2. Registrer deg inne på siden - Send bestillingskjema!

Hvis du har problemer - Ring Willy Stiberg eller Per Tore NIlsen hos Cirkl K

access_time 29.03.19

Torsdag 28. mars var det Samferdselsmøte på Sortland. Her var det interessante innlegg fra Richard Dagsvik fra Nordland fylkeskommune, Dagfinn Olsen, medlem av transportkommiteen og Fylkesleder for Nordland FrP, Morten Stordalen, nestleder for  transport og kommunikasjonskommiteen, samt NLFs Eivind Karikoski.

Eivind Karikoski presenterte NLFs "Fair Transport" og forklarte hva denne kvalitetsgarantien skulle bety for fremtidige transportkjøpere.

Etter innleggene ble det åpnet for debatt og det kom frem mange meninger om vegstandard, vintervedlikehold og om Statens vegvesen.

Beklageligvis var ikke Statens Vegvesen tilstede for å fremme sine synspunkter under dette møte.

Dette var et godt initiativ og bør kanskje gjennomføres flere steder i landet etter hvert.

 

access_time 29.03.19

Dette ble bra TV! - Norge Nå, satte fokus på tungtransporten i Nord-Norge, da de i direktesendt program fra Statens Vegvesens kontrollstasjon på Storjord i Saltdalen hadde besøk av direktøren i NLF. På stedet var det representanter for både politi og Statens Vegvesens utekontroll. Det var mange av våre medlemmer som ble vinket inn denne kvelden, men det var lite og ingenting å sette fingeren på for de offentlige tjenestemennene som var på jobb. Dette var svært oppløftende, og kanskje en indikasjon på at det skjerpede fokus på dekk og kjettinger har båret frukter.

Programmet er tilgjengelig på nettet for de som ikke fikk dette med seg på tirsdag. 

https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/201903/ENRK10032619/avspiller

access_time 15.03.19

access_time 15.03.19

22. – 24. februar avviklet NLF-Nordland sitt årsmøte i Bodø. Våre samarbeidspartnere var representert med Circle K, If…, Telenor og Dekkmann. I tillegg var Mercedes representert og stilte med en av merkets siste modeller utenfor hotellet.

access_time 15.03.19

NLF sin viseadministrerende direktør ga de oppmøtte en interessant reise gjennom NLF sitt arbeide både nasjonalt og internasjonalt før han kom innpå behovet for rekruttering til bransjen, som vi vet vil godstransport øke kraftig i årene som kommer. 

access_time 15.03.19

Etter at fylkesleder Rune Holmen ønsket velkommen og fortalte de fremmøtte om aktiviteten i avdelingen og styrets ambisjoner for 2019, fortsatte vår administrerende direktør Geir A Mo med status og muligheter for NLF i 2019.

access_time 22.02.19

512GW ink 16 GB minnekort NÅ: 1499 FØR: 2690.-
512GW med bak kamera NÅ 1799.- FØR: 3499.-

 

Kontakt Anders Livik Sæther for tilbud
E-post: anders@nordicbase

TLF: 98 68 86 36

access_time 22.02.19

NLF har valgt Alås as som sin leverandør av alkolås.

NLF har inngått et samarbeid med Alås som vil ha det totale ansvaret for levering, montering og service på alkolåsene.

Har du spørsmål om priser eller ønsker å bestille alkolås, ta kontakt med salgssjef Jørn Nicolaisen. mobil: 992 86 624. jn@alaas.no

Les mer på lukket medlemsområde

access_time 21.02.19

Administrasjonen i Region 7 sendte ut forespørsel til samtlige medlemmer i Nordland, for å få innspill fra de ulike geografiske områdene. Det er enten en generell holding som indikerer at vi er godt fornøyd med fylkesveiene- eller en indikasjon på at medlemmene ikke leser e-poster som absolutt burde engasjere.

access_time 21.02.19

Geir A Mo og rådgiver Knut Gravråk tok veien til Kilpisjarvi tollstasjon sammen med vegdirektør Terje Mo Gustavsen for å overvære en tungbilkontroll sammen med utekontrollenheten til Statens vegvesen 20 februar . Tidligere på dagen var de også med på en kontroll på Nordkjosbotn. 

access_time 21.02.19

Med rekruttering som fag-tema inviterte NLF Finnmark til årsmøte i Alta 16 februar som første fylkeslag i NLF.  

access_time 04.02.19

Torsdag kveld, den siste dagen i januar var speiderne i Sømna samlet for å lære om trafikksikkerhet. Det var Slåttøy Transport som hadde invitert til trafikksikkerhetsopplæring. Opplegget som ble gjennomført ligner til forveksling på "Venner på Veien", men innholdet ble noe oppjustert da målgrupens alder tilsa at deres forståelse for trafikale utfordringer er mye større enn 2. klassinger.

access_time 01.02.19

Ullsfjordforbindelsen kan få stor betydning for godstransporten mellom Troms og Vest-Finnmark  

access_time 01.02.19

NLF er invitert med i ett prosjekt som skal se på tiltak på de viktigste fylkesveiene på Senja 

access_time 01.02.19

NLF jobber aktivt med rekruttering vi stiller derfor opp på  udanningsmesser rundt om i Nord-Norge for å rekruttere til sjåføryrket 

access_time 01.02.19

Det pågår nå en KVU for innfart til Tromsø. NLF er invitert inn i dette arbeidet, så langt er det gjennomført 2 møter.  

access_time 01.02.19

12 tillitsvalgte og 3 fra administrasjon deltok på tillitsmanns kurset i Tromsø 25 og 26 januar. 

access_time 01.02.19

access_time 26.11.18

31. oktober ble Nybrua på Finneid åpnet. Dette har alltid vært en flaskehals og potensiell trafikkfelle. Endelig kunne vi ta farvel med den gamle smale brua, hvor bare ett kjøretøy kunne kjøre over av gangen. Det er bare ett under at ikke har vært flere ulykker på stedet.

NLF fikk god dekning i Nordlandssendingen.

access_time 26.11.18

19. november ble NRKs fokus satt på undergangen på Setså. Denne undergangen er kjent for å ha variabel høyde ved flo og fjære. NRK har vært i kontakt med eksperter på feltet som mener at trykket på grunnvannet kan heve og senke bakkenivået. Hvis Jernbanebrua er støpt på fjell vil denne nødvendigvis ikke bevege seg, men det kan altså veibanen - Kjør forsiktig!

access_time 26.11.18

9. November ble det avholdt NTP-møte på Thon Hotell i Bodø. Det var Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som innledet konferansen.

Denne NTP-perioden er så vidt begynt, og det er viktig at de ulike aktørene får fremlegge sine synspunkter. Det var god representasjon fra hele landsdelen og transportører, entreprenører, industrien og det offentlige var til stede. Det var avsatt taletid til en rekke aktører og heldigvis ble det åpnet for kommentarer og innspill mot slutten av møtet. Denne muligheten benyttet Odd Hugo Pedersen fra NLF seg av og fremla NLFs syn på fremtidens kommunikasjonsutfordringer. 

access_time 24.11.18

Etter 12 år og 3 mrd kroner er Alta Vest ferdigstilt 

access_time 21.11.18

10 november var ventetiden over , da ble den 5,7 km lange Nordnestunnelen åpnet. En av de mest rasfarlige strekninger på E6 er nå historie. Tunnelen gjør at E6 blir 8 km kortere . I tillegg er det laget ny bro over Manndalselva og veien rundt Manndalsklubben er utbedret. Prosjektet var over ett år forsinket men det er nå glemt, vi gleder oss over en flott tunnel forbi det rasfarlige området. NLF har jobbet hardt for å få dette prosjektet realisert. 

access_time 21.11.18

Det var stor fremtidstro blant aktørene i Sjømatklynge Senja under møtet på Finnsnes

access_time 21.11.18

24 oktober deltok regionsjefen på Nord -Norsk trafikksikkerhetskonferanse i Tromsø . God deltakelse og mange interessante tema.  

access_time 21.11.18

31 oktober arrangerte NLF i samarbeid med Statens vegvesen nasjonal kjetting-dag.

access_time 04.10.18

Mandag 2. oktober hadde jernbanedirektoratet invitert til innspillskonferanse i forbindelse med ev. forlengelse av Nord-Norgebanen.

Det var tydelig at deltakerne fra Troms mente at det var fornuftig å forlenge jernbanen til Tromsø. Prislappen på de ulike trasèvalgene var selvfølgelig ikke klare, men det blir raskt snakk om 100 milliarder for denne samferdselsutbyggingen.

Det var blant annet planlagt en trasè hvor det vil være 230 km tunnel, og dette i seg selv vil koste mer enn nasjonen kan forsvare.

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/DKNO02019718/02-10-2018#t=1h45m25.6s 

access_time 02.10.18

5 september inviterte Stortingets transport og kommunikasjonskomite til innspills møte i forbindelse med neste rullering av nasjonal transportplan.
NLF deltok med fylkesleder Rune Holmen og regionsjef Odd-Hugo Pedersen hvor vi holdt ett innlegg med våre prioriteringer.

Vårt budskap var E45 Kløfta, Rv 94 Skaidi -Hammerfest samt RV 92 og E6 Tanadalen som viktige riksvegprosjekter som bør prioriteres. Vi etterlyste også mer helhetlige tenking rundt åpning av veier for modulvogntog.  Situasjon på fylkesveiene ble også viet stor oppmerksomhet. I Troms og Nordland fokuserte vi på E6 Kvænagsfjellet , E6 Langslett Olderdalen , E8 til Tromsø , E6 Ulsvågskaret og Sørfoldtunnellene 

access_time 02.10.18

Godt oppmøte, interessant faglig program, flott leverandørutstilling og vellykket festmiddag. Dette er kortversjonen av årets høsttreff i Finnmark. Høsttreffet ble avholdt på Scandic hotell i Alta siste helga i september og hotellet fungerte som  en flott ramme rundt arrangementet. Circle K stakk av med prisen for beste utstilling og imponerte med deres nye "texmex- satsing"

Beklageligvis ble vår administrerende direktør, Geri A. Mo sittende igjen på en flyplass i Sverige, men Alv Ervik, Nestleder i Forbundsstyre, loste oss trygt igjennom NLFs arbeid og fremtidsutfordringer.

access_time 24.09.18

NLF, Nordland avviklet helgen 21. - 23. september sitt Høsttreff sammen med MEF. I år hadde vi lokket med Åge Aleksandersen-konsert, men må vel bare innrømme at oppmøtet ble mindre enn forventet. Vi fikk beklageligvis flere avmeldinger de siste dagene og dette påvirket selvfølgelig oppmøtet. 

Høsttreffet var godt besøkt av våre samarbeidspartnere og disse ble tildelt presentasjonstid mellom de faglige innleggene.

Det var tydelig at innleggene fra MEF-advokaten, Lederen fra SVVs Ressursavdeling og vår egen tekniske "ekspert" Dag Nordvik fenget publikum.

Arrangementet ble avsluttet med en hyggelig festmidddag på lørdagskvelden.

access_time 24.09.18

Det er mange saker som blir gjennomgått når vareleverandørene møtes i Bodø. Det har blant annet blitt utarbeidet anke på Bodø Kommunes vedtak om regulering av Sjøgata. På tross av entydig høringsinnspill fra LUKS og NLF valgte kommunestyret å godkjenne planen for Sjøgata som innbefattet sykkelvei på begge sider. Vi anså dette som svært uheldig da vareleveringen blir tvunget til enten å parkere på fortau, i sykkelveien eller blokkere gata. Vi venter spent på utviklingen i denne saken. 

Vi har et nært samarbeid med arbeidstilsynet for å ivareta sikkerheten og HMS-kravene til våre sjåfører som skal foreta distribusjonskjøringen i Bodøregionen. 

access_time 10.09.18

Over 70 barn i Lofoten ble drillet i blindsoner og generell trafikksikkerhet under NLFs besøk i September. Det var stor entusiasme og engasjement både fra elever og lærere. Thor Remme stilte med lastebil i Svolvær - og opplevelsen av å sitte høyt oppe i førerhytta var godt synlig på de mange barnefjesene. Det var ikke tvil om at denne erfaringen blir husket i lang tid.

Vår aktivitet ble ettertrykkelig dekket av Lofotbosten som laget en flott reportasje om NLFs trafikksikkerhetsarbeid.

På Kabelvåg skole var det bergingsbilen som ble benyttet i opplæringen På Kabelvåg skole var det bergingsbilen som ble benyttet i opplæringen

access_time 06.07.18

En av Norges viktigste veier for laksetransport har fått fjernet en flaskehals. Den beryktede "Langbakken" hvor trailere sto fast i hopetall om vinteren når føret ble krevende er nå fjernet. 

access_time 06.07.18

Det blir høsttreff for medlemmer i NLF og MEF Troms 12-14 oktober . Det legges opp til et interessant faglig program som vi annonserer etter ferien. Vi har stort leverandørtreff med minglemat og bar i samme lokale som utstillingen. 

På Lørdag kveld spiller Ingvar (Idol ) Olsen opp til dans. 

access_time 06.07.18

Også i år blir det høsttreff i Finnmark sammen med MEF. Treffet arrangeres 28-30 september. 

access_time 06.07.18

27 og 28 juni besøkte dro fylkeleder i NLF Finnmark Rune Holmen og regionsjef Odd-Hugo Pedersen på flere medlems besøk i vest og midt-Finnmark . Besøket starter i Hammerfest og fortsatte i Lakselv og Honningsvåg.  

access_time 06.07.18

Det er klart for Høsttreff i Svolvær 21. september 2018. Vi har tidligee måttet avlyse Høsttreff i Nordland på grunn av lav interesse fra medlemmene, men i år har interessen vært imponerende fra første dag. Det er ikke tvil om at det sammenfallende tidspunktet med konserten til Åge Aleksandersen har en positiv effekt på interessen.

Høsttreffet blir i år arrangert sammen med MEF og arrangementet er lokalsiert til Thon Hotell Svolvær. Det blir utstilling på fredag med bespisning og mingling. På lørdag blir det fagprogram og festmiddag.

https://lastebil.no/Aktuelt/Hva-skjer/Paameldinger/HOESTMOETE-2018-MEF-NLF-Nordland

access_time 22.06.18

Salten Bilberging, med Stefan Esaiassen stilte med en stor bergerbil og barna storkoste seg, både inne i hytta og rundt kjøretøyet.

   
access_time 21.06.18

Arbeidet med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for en jernbane fra Fauske til Tromsø er i full gang. Nylig avholdt Jernbanedirektoratet den første innspill-konferansen i prosjektet i Tromsø. Den ble godt besøkt. NLF deltok med regionsjef Odd-Hugo Pedersen

access_time 21.06.18

Når vi arrangerer Venner på Veien er vi avhengig av at våre medlemmer stiller opp med lastebil og sjåfør. Dette går som regel greit - men på Sømna ble rollene snudd på hode. Her var det Slåttøy Transport som hadde klargjort for Venner på Veien, og vi i administrasjonene kunne bare stille opp og gjennomføre opplæringen.

Hans Ivar Slåttøy, daglig leder i Slåttøy Transport, tok selv rollen som sjåfør og veiledet barna inne i lastebilen.

access_time 21.06.18

9. juni arrangerte KR Transport AS sitt 10 års jubileum på Stokmarknes. Dette arrangementet ble kalt lastebilens dag og samlet transportnæringen i Vesterålen samt NLFs samarbeidspartnere. Det var godt oppmøte både fra bransjen og fra publikum. På tross av litt gråvær var det god stemning med lastebilprat og servering av vafler, kaffe og hamburgere.

access_time 28.05.18

Anbefaling/konklusjon 

............Med det ansvaret og den myndigheten fylkeskommunene allerede har for fylkesvegnettet i dag, er det vanskelig å se at de mulige positive virkningene ved overføring av vegadministrasjon kan veie opp for risikoen for varige økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen. Statens vegvesen mener derfor at dagens ordning med felles vegadministrasjon bør videreføres, men at det bør igangsettes et arbeid for å forbedre fylkeskommunens styring og mulighet for lokale tilpasninger.

access_time 25.05.18

Onsdag 23. mai gjennomførte utekontrollen en generell kontroll med løyver og førerkort, samt en visuell dekk- og lyskontroll.
Det var nesten ingen mangler som ble anmerket, og det virker som om bilparkens standard og sjåførenes kompetanse er på et godt høyt nivå. Det har, på tross av at vi er kommet 3 uker ut i mai, blitt observert enkelte bilister som kjører med piggdekk.  Disse slipper ikke unna - det  

access_time 14.04.18

10. april hadde Markedsdirektør, Kjell Olafsrud og Rådgiver Frank Lauritz Jensen gleden av å besøke Haaheim Transport AS på Mo i Rana. Per Erling er et av våre engasjerte medlemmer og har sterke og klare synspunkter på bransjens utfordringer. Hans innblikk og forståelse for våre utenlandske konkurrenter er imponerende og det er ikke tvil om at NLF bør utnytte denne kunnskapsbasen.

access_time 14.04.18

Utfordringene for varedistributørene i Bodø står bokstaveligtalt i kø. Med ombygging av Sjøgata, hvor det planlegges sykkelbaner og utvidede gangfelt blir det ikke enkelt å komme til varemottakene. Det er mulig at skissene ser vakre ut, men det må stilles spørsmål til forståelsen av logistikken i dette området. Heldigvis har arbiedsgruppen, ledet av Jürg Berger et kraftig fokus på problemene. Sist møte var 13. april i ASKOs lokaler i Bodø.

access_time 14.04.18

Det startet i 1936, da Ingolf Thune gikk i land etter sjømannstiden. For de oppsparte midlene kjøpte han sin første lastebil. Dette var starten på en familiebedrift som snart runder 100 år. Våre oppmerksomme lesere reagerer kanskje på at det bare er tre generasjoner på bildet (Ingolf Thune kun på foto) men den siste generasjonen er Steinars datter som allerede i en alder av 25 er delaktig i bedriften. 

access_time 13.04.18

Det er ikke ofte at både administrerende direktør og nestlederen i Forbundsstyret kommer på besøk i Harstad. Denne gangen klaffet det slik, og det var naturlig å avlegge flere av våre medlemmer besøk. Geir A. Mo skulle holde innlegg på Sjømatkonferansen i Narvik, og dagen i forkant ble utnyttet til kjærkomne medlembesøk.

Berg  Transport AS viste seg å være en interessant bedrift. Hovedsakelig transporterer de oljeprodukter i Nord-Norge. Gjennom årene har de opparbeidet seg en stor kompetanse på dette feltet. 

access_time 13.04.18

Transport av sjømat var i fokus på den store sjømatkonferansen i Narvik denne uken. NLF deltok med administrerende direktør Geir A Mo og regionsjef Odd-Hugo Pedersen

access_time 16.03.18

Det har lenge vært kjent at lastebilnæringen slipper ut betydelige mengder vann under transport av fisk. Dette er fersk fisk som er lagt på is. Under transport smelter noe av denne isen og blir drenert ut av lastebilen. Dette vannet kan skape farlige situasjoner med is-dannelse på veien. NLF arbeider med ulike løsninger på disse problemene og ønsker å være i forkant. Det vil være katastrofalt hvis våre medlemmer fikk kjøreforbud fordi myndighetene ikke aksepterte disse utslippene. Vi følger opp saken og vil komme med mer informasjon etterhvert.

access_time 16.03.18

Fra hovedkontoret kom Jens Olaf Rud og gjennomførte kurskvelder i Bodø, Harstad, Tromsø og Alta. Dette var første steg for å bli "Fair Transport-bedrift". Dette er kanskje vårt sterkeste argument for at varekjøpere/-selgere skal velge ansvarlige transportører fremfor dumpingspriser som alle forstår ikke er korrekte.

Vi skal garantere at våre sjåfører får korrekt betaling, kjøretøyene er godkjente, at vi betaler bomavgifter og at kravene om utdannelse av sjåfører er gjennomført i henhold til EUs regelverk. Dette er kveldskurs som vi tar sikte på å gjennomføre flere ganger i tiden fremover. Flest mulig av NLF-bedriftene bør være en "Fair Transport-bedrift"

access_time 16.03.18

9-11. mars avviklet samtlige fylker sine årsmøter ombord på danskebåten. Dette ble et vellykket arrangement med godt faglig innhold og gode årsmøter.

Det var etter forholdene godt oppmøte, men vi kunne ønsket at flere tok seg tid til å være med på reisen. Markedsdirektør Kjell Olafsrud holdt ett engasjerende foredrag hvor Fair Transport ble viet mye oppmerksomhet.  Regionssjef, Odd Hugo Pedersen som har vært med i arbeidsgruppen for NLFs nye strategi, gjennomgikk organisasjonens fremtidsplaner. De fremmøtte var samstemt i at det arbeidet som var gjort var av høy kvalitet. Våre samarbeidspartnere var også med på turen og fikk samtlige anledning til å presentere det som var nytt fra deres del. Under landligge i Danmark fikk deltakerne en guidet båttur i København med påfølgende byvandring.

Under festmiddagen lørdag ble det gjort ære på avtroppende fylkesleder i Finnmark,Yngve Harila. Det er hevet over enhver tvil at Yngve har gjort en fantastisk jobb i NLF. Dagfinn Eliassen takket også av som styremedlem i Troms, og NLF retter også en stor takk for det bidraget Dagfinn har stått for.Forøvrig fikk Aksel Endresen Transport AS 60 års medlemskap. Karstein Larem, tidligere styremedlem i Nordland, var beklageligvis forhindret fra å møte - men Region 7 retter en stor takk også til Karstein. 

access_time 18.01.18

Det har vært gjennomgående dårlig vintervedlikehold av E10 fra Gullesfjordbotn til Svolvær i vinter, sier rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norsk Lastebileierforbund på telefonen fra Bodø.  Han sier at dette kan bekreftes av mange av medlemmene, samt av busselskapet i Lofoten. 

access_time 18.01.18

"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten.
Navnet MIND er et engelsk ord som beskriver den grunnleggende tanken i arbeidet med å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger. Primærmålgruppa er elever i videregående skole, fordi denne aldersgruppa er desidert mest utsatt for ulykker.

Mandag den 15. januar fikk NLF presentert senterets visjoner og planer for fremtiden.

access_time 18.01.18

SB transport er en av våre aller største medlemmer i Nord-Norge, og det skulle vel bare mangle at vår Adm.dir. Geir A. Mo tok turen til Bodø for å bli litt bedre kjent med ledelsen i selskapet. Anders Mjåland, direktør i SB-transport presenterte bedriften og synliggjorde de utfordringene som selskapet ser, både på kort og lang sikt.

Geir A. Mo presenterte de fokusområdene som NLF har og forklarte i korte trekk hvordan NLF arbeider. Det er ikke tvil om at medlemskapet vil medføre gevinster for SB-konsernet på mange områder.

access_time 19.12.17

Styrene i NLF Nordland, Troms og Finnmark har gelden av å innvitere til felles årsmøte -arrangement på Danskebåten helga 9.-11. mars 2018. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta under årsmøtene. Erfaringsvis åpnes det for stemme-/talerett for samtlige,
– ref. Vedtektenes § 7.B I årsmøtet har alle medlemmer i fylkes-/regionavdelingen møte-, tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun de valgte representanter fra lokalavdelingene. Dersom flertallet av de frammøtte med gyldig medlemskap åpner for det, gis alle med gyldig medlemskap stemmerett.
I fylker-/regionavdelinger der det ikke finnes lokalavdelinger har alle fremmøtte med gyldig medlemskap tale-, forslags- og stemmerett, jf §2.

access_time 19.12.17

Som NLF-medlem kan du dra fordel av Truck Deal. Det er et eksklusivt tilbud for NLF medlemmene: 25 % rabatt på et bredt utvalg sunnere mat på våre stasjoner. Nå sender vi ut klistremerker med en strekkode som dere kan feste på Koppen, så er det alltid tilgjengelig.

access_time 19.12.17

Regjeringen har arbeidet opp mot Europakommisjonen og ESA for å få vedtatt endringer i EØS-regelverket som tillater differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for energi- og transportsektoren. Slike endringer er nå vedtatt i EU/EØS. Derfor fremmer regjeringen forslag om å gjeninnføre differensierte satser for transport og energi fra årsskiftet.

access_time 13.12.17

Påmeldingsfrist 15. januar

Her kan du lese mer og melde deg på! -

Påmelding

access_time 23.11.17

Som de fleste har fått med seg arbeides det i NLF med å meisle ut en ny strategi frem mot 2030. Dette arbeidet er godt igang og mange av dere har nok svart på spørreundersøkelsen som ble distribuert tidligere. 

Odd Hugo Pedersen, Regionssjef i region 7 er en av deltakerne i arbeidsgruppa. I tillegg er Rune Holmen med i referansegruppen blant medlemmene. Strategiarbeidet er svært omfattende og det er sannsynliog at det vil foreligge resultater i løpet av våren 2018.

access_time 23.11.17

Nordland Fylkeskommune frykter økt kabotasje, sosial dumping og en alvorlig redusering av veisikkerheten dersom Regjeringen vedtar EUs mobilitetspakke. Det kommer frem i et brev fylkeskommunen har sendt til Samferdselsdepartementet.

access_time 23.11.17

17. november var region 7 samlet til regionsmøte i NLFs lokaler i Oslo. Det var en innholdsrik saksliste som skulle gjennomgås og det dannet grunnlaget for mange gode diskusjoner. NLFs strategiarbeid fikk naturlig nok stor plass under møtet og de ulike fylkene var spente på resultatene. Adm.dir Geir A. Mo hadde selvfølgelig et innlegg om NLFs arbeid og utfordringer. 

access_time 23.11.17

Varedistribusjon i byene er svært utfordrende, og SULP har satt søkelyset nettopp på disse problemene.  Trange varemottak, ufremkommelige gater, økende varetransport og tidligere manglende forståelse fra kommunale planleggere, har vært gjennomgangstonen blant distributørene. Dette problemet skal gjennom SULP belyses og det skal forhåpentligvis komme frem løsninger for fremtidens varetransport.

access_time 23.11.17

Blindsoner, refleks og adferd i trafikken ble nøye gjennomgått da NLF besøkte skolen i Vestre Jakobselv. Barna deltok både i lastebilen, i lek og under refleksdemonstrasjon. Dette trafikksikkerhetsopplegget har vært gjennomført i flere år og det viser seg at barnas kunnskap etter "lastebildagen" er svært gode.

access_time 27.09.17

Da var nok et suksessarrangement avviklet i Tromsø. Det var Tromsavdelingene til MEF og NLF som hadde samlet leverandører, medlemmer og foredragsholdere til en flott helg.
Oppsummeringen er enkel - det faglige får toppkarakter og det sosiale var fantastisk - hyggelig selskap, god mat og god musikk. Stor honnør til de som sto for arrangementet.

access_time 20.09.17

Bjørnefjell Tollstasjon har åpent til kl. 02:00 deler av vinterhalvåret, men stenger kl. 23:00 på sommeren. Dette skaper problemer for all eksport av fisk fra Lofoten og Vesterålen. Det er vanskelig for sjåførene å rekke frem i tide. Fra tidspunktet bilene er ferdig lastet, til de må være på Bjørnefjell er så kort at mange sliter med å rekke frem. Dette medfører at fersk fisk blir stående over natten på fjellovergangen.

Denne ventetiden går på bekostning av kvaliteten på fisken og medfører at prisen må reduseres. Vi risikerer i tillegg at enkelte sjåfører tar unødige sjanser og kjører i overkant fort, for å unngå det uønskede nattlige oppholdet utenfor Tollstasjonen.

Fiskeindustrien og NLF er enige om at det bør være mulig å opprettholde åpningstidene hele året. Fiskeriminister Per Sandberg har forståelse for utfordringene og anbefaler at NLF og fiskerinæringen følger opp saken mot tollmyndighetene.

access_time 20.09.17

I forbindelse med valget arrangerte NLF en landsomfattende "Transportturne". I Nord-Norge var det Alta, Tromsø og Bodø som fikk gleden av å være vertskap. Turneen besto av, en transportfaglig del, hvor transportkjøpere var invitert og fikk for første gang stifte bekjennskap med "Fair Transport" og en politisk del, hvor representantene til Stortingetdebatt ble "grillet"i forkant av Stortings-valget.

access_time 20.09.17

Mandag 4. september ble åpningen av 8,6 kilometer ny riksveg 94 fra Skaidi mot Hammerfest markeret. Svinger og smale bruer er erstattet med en trygg, bred veg, og en del av strekningen har fått gang- og sykkelveg. I tillegg er det bygd ny helårs rasteplass med toalettbygg ved Repparfjordbrua. [04.09.2017]

access_time 20.09.17

NLF fortsetter «Venner på Veien» også i høst. Dette trafikksikkerhetsarrangementet er gjennomprøvd og vi har gjennom de siste årene skaffet oss gode erfaringer. Høstens to første skolebesøk fant sted på Storsteinnes skole og  Finnsnes barneskole. Vi retter en stor takk til OJ Maskin og Eliassen Transport, som velvillig stilte opp med lastebil og sjåfør på Finnsnes og Storsteinnes. Barna fra 3. klasse fikk oppleve hvordan det kan være å sitte inne i lastebilen og ikke se resten av klasse-kammeratene selv om disse var rett i nærheten av bilen.

Opplegget fokuserer på blindsoner og kommunikasjon med sjåføren,  men har også en seanse hvor barna kan lære betydningen av refleksbruk.  Alle barna får utdelt refleksvester og refleksbrikker, slik at de kan være synlig også i den mørketiden som vi nå går inn i.

Oppfordringen til våre medlemmer er derfor; Når barna vinker – vink tilbake og signaliser at dere har sett dem!

access_time 30.08.17

I forkant av oppgraderingene på tunnelene i Norge skal det gjennomføres en risikovurdering. Dette er med på å avdekke de mangler som ev. må utbedres før tunnelen oppfyller dagens krav.Risikovurderingen av Sila-/Sjonatunnelene ble gjennomført på Mo i Rana, og det var Knut Hågensen fra SVV som ledet møte. I Begge disse tunnelene var det belysning og manglende nødvarsling som var gjennomgående. Sjona-tunnelen hadde i tillegg svært begrenset høyde (4,05 m) og var i tillegg skiltet feil. Det er mange av våre medlemmer som har skadet skap og tilhengere ved berøring av tunnelvegger/-tak.  Når tunnelprofilen bare er 8,5 m gir dette begrenset kjørefelts-bredde og dertilhørende bortfall av midtlinje.

access_time 25.08.17

Vi har lagt store ressurser i å samle de forskjellige partienes samferdselsrelaterte synspunkter i en oversiktlig og tydelig digital velgerguide. Nå lanseres nettstedet som skal gjøre det lettere for transportinteresserte å velge riktig den 11. september.

Det kan være vanskelig å holde oversikten over de forskjellige politiske partienes standpunkter i samferdsels- og transportrelaterte temaer. Samtidig er dette politikk som påvirker alle sammen på en eller annen måte, enten gjennom vegutbygging og bompengefinansiering, for ikke å snakke om arbeidsforhold og trafikksikkerhet. Noen svar er like hos alle partiene, mens andre er veldig forskjellige.

Du kan se gjennom å se hva som er viktigst for deg. Ved neste korsvei som f.eks. Arendalsuka neste år vil vi gjennomgå svarene med de forskjellige partiene. Det er viktig å følge opp slik at «valgflesket» får konsekvenser om det ikke blir fulgt opp.

access_time 25.08.17

I en artikkel om nye krav til dekk i Transportmagasinet har skapt en del forvirring:

http://www.tungt.no/transportmagasinet/nye-dekkregler-for-lastebil-fra-1-november-3704055

Vi har sjekket ut med vår samarbeidspartner Dekkmann som er best på kompetanse angående dekk til tunge kjøretøy. Der har vi fått følgende forklaring:

Alle nye lastebilmodeller som framstilles for typegodkjenning fra 1. november må ha dekk som tilfredsstiller ECE 117.02. Fra typegodkjenning skjer vil det ofte ta mange måneder (gjerne mer enn et halvt år) før bilene kommer i ordinært salg. Det er heller ikke ofte at Volvo, Scania, MB, DAF, Iveco og MAN kommer med splitter nye modeller som kommer inn under kravet om ny typegodkjenning. Når dette vil komme første gang vet vi ikke, men sannsynligvis ikke før etter neste sommer - kanskje langt senere (dette vet evt. lastebilimportørene mer om).

access_time 25.08.17

21. august Alta, 22. august Tromsø og 23. august i Bodø. Denne tidsplanen vitner om en hektisk aktivitet i NLF. Det ble avviklet Transportkjøperseminar og politisk debatt på samtlige steder. På alle plassene var det Circle K som var behjelpelig med serveringen og det var godt oppmøte av våre medlemmer. En rask frokost eller lunsj, samt en hyggelig prat hadde de fleste tid til.

access_time 25.08.17

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Radisson Blue i Tromsø i tiden 22-24. september

access_time 25.08.17

Styrene i MEF avd. Finnmark og NLF avd. Finnmark har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale­partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Hotel, Alta i tiden 29. september-1. oktober

access_time 16.06.17

Det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse blant NLF-medlemmene. Det er viktig at dere tar dere tid til å besvare denne!

På forhånd takk

access_time 16.06.17

Gjennom 24 timer ble alle lastebiler/trailere telt i Bjerkvikkrysset. Dette er en jobb NLF gjennomfører for å kontrollere antall utenlandske aktører på norske veier.

Det viste seg at trafikken hadde økt med ca 15 % men den utenlandske innblandingen var omtrent som sist mao. 17%.

Fylkesstyret i Troms viste sitt store engasjement og deltok svært aktivt i tellingen.

access_time 16.06.17

Bodø kommune hadde invitert til «workshop» i regi av Norsulp. NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) har som hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. 

access_time 16.06.17

Statens vegvesen inviterte til ITS-konferanse i Bodø torsdag 9. juni. Her fikk deltakerne et godt innblikk i det arbeidet som gjøres, både nasjonalt og internasjonalt. Det er spesielt interessant for oss her i Nord-Norge at riksveien fra Tromsø til Kolari, i Finland, er forsøksområde.

access_time 11.04.17

Styrene og administrasjon i NLF Finnmark, Troms og Nordland ønsker alle medlemmer og deres kjære en god påske.

access_time 03.04.17

23.mars ble det gjennomført dialogmøte i referansegruppen. Møtet fant sted i "kulturfabrikken" på Sortland.

Unni Gifstad fra Statens Vegvesen fungerte som møteleder og etter en rask presentasjon av deltakerne gjennomgikk hun hovedpunktene i samferdselssaken.

Nils Petter Rusånes er prosjektleder for KVU- Hadselfjorden og han gjennomgikk den faktiske med hensyn til trafikkgrunnlag og de samfunnsmessige virkningene.

Sentrale punkter var selvfølgelig varetransport, nærhet til sykehus og storflyplass. Økningen i sykkelturisme og vinterturisme ble også vektlagt under presentasjonen.

access_time 03.04.17

NLF-Nordland har fått tilsagn om støtte for å gjennomføre kurs for medlemmene i Norsk og data.

Endelig kursplan vil foreligge umiddelbart etter påske og vi håper at vi får mange deltakere.

Primært satser vi på kurs i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen og Sortland. Deler av undervisningen vil foregå som videokonferanse, hvor deltakerne deltar på "skype"

access_time 03.04.17

Under årsmøtet på Finnsnes ble Kari Workinn og resten av styret gjenvalgt. Vi feiret og flere jubilanter under årsmøtemiddagen på Hamn i Senja. Arnold Hauan mottok 50 års plakett på vegne av  firma Leif Hauan & sønner som han er daglig leder for. Trond og Ann Kristin Kanebog mottok nål for 25 års medlemskap på vegne av bedriften Kanebog transport som de leder. 

Arnold Hauan med 50 års plakett Arnold Hauan med 50 års plakett

Trond og Ann Kristin Kanebog Trond og Ann Kristin Kanebog

access_time 03.04.17

Samferdselsforum Nords konferanse i Bodø 20 -21. mars gjennomgikk NTP-ens betydning for Nord-Norge, og hvilke saker som de mente var viktigst.
Alle "næringsbarometer" peker i favør av Nord-Norge, men det er en hvis skepsis til hvordan fordelingen vil bli. Det er åpenbart at vei standarden, både på riks- og fylkesveinettet er for dårlig og at de rammene som forventes ikke kan dekke inn det vedlikeholdsetterslepet som har bygd seg opp.

access_time 22.03.17

Saltdalen, 10 mils kjøretur fra Bodø representerer et industrisenter. Her er Nexans, Saltdalshytta, Salten Aqua og Hepro lokalisert. Alle disse industriaktørene har formidable transportutfordringer og Samferdselsforum Nord fikk et godt innblikk i de utfordringene som bedriftene har.

access_time 06.03.17

Årsmøtet til NLF-Nordland ble avviklet på Thon Hotell Nordlys i Bodø 3.-5. mars 2017. Her var samtlige lokallag representert og NLF-direktør, Geir A. Mo, deltok også aktivt under møtet. Det var ingen endringer i sittende styre og dette understreker at våre medlemmer er fornøyd med de resultatene som fylkeslaget oppnår.

Årsmøtet ble også benyttet til å dele ut NLFs fortjenestesmerke i sølv til sittende formann, Einar Endresen og kasserer Nils Harry Jakobsen.

access_time 02.03.17
access_time 21.02.17

Årsmøtet i NLF Finnmark fant sted i Alta 10-12 februar.

access_time 20.02.17

Ansvarliggjøring av transportkjøper, manglende vedlikehold av fylkesveiene og katastrofalt vintervedlikehold var hoved poengene i Frank Lauritz Jensens innlegg under møtet på Myre. Det var ikke tvil om at Fiskeriministeren forsto budskapet og skulle ta disse elementene med seg videre i sitt arbeid med utvikling av fiskeriene i Nord-Norge.

access_time 13.01.17

Mange fant veien til kurs med Robert Aksnes og medlemsmøte i NLF Finnmark som foregikk i Alta i lokalene til Oleif Simensen. 

access_time 16.12.16

Våre mest erfarne sjåfører forteller om ufremkommelige veier, og svært dårlig strøing. Dette er realiteten på veinettet i Nord-Norge.

Det blir nesten daglig rapportert inn til vegtrafikksentralen om farlige kjøreforhold. Det har vært rekordmange uhell sålangt denne vinteren, og det er betimelig å stille spørsmål ved vintervedlikeholdet. Dette er ikke en kritikk til de som gjør sitt beste for å sikre fremkommeligheten, men det er åpenbart at oppdragsbeskrivelsene ikke stemmer overens med de klimatiske forholdene vi opplever denne vinteren.

access_time 16.12.16

NLF Finnmark inviterte til medlemsmøte i Vadsø 14 desember. 

access_time 16.12.16

13 desember var det storstilt åpning av en ny parsell av E6 vest for Alta. 

access_time 09.12.16

Jeg har forståelse for at det kan være provoserende å se at andre kjøretøy slipper igjennom, mens en selv blir stående igjen. Likevel finnes det ingen unnskyldning for ikke å etterkomme politiets pålegg om flytting av kjøretøy. Denne typen "aksjon/protest" fører aldri frem, og er bare med på å ødelegge omdømme til lastebilnæringen. Når vi i tillegg nettopp har erfart dødsulykker, hvor lastebilen står i ro, må vi alle fokusere på trafikksikkerhet. Det er sjåførens ansvar at vi ikke representerer en risiko. I dette tilfellet representerte kjøretøyet en fare ved sin parkering/stans rett etter bakketopp.

Det er tidligere opplyst om at tunnelen i Saksenvik (mellom Fauske og Saltdal) etter klokken 22.00, bare vil være åpen for gjennomkjøring kl. 02.00. De fleste sjåfører planlegger sin kjøring slik at de ikke får uønsket stans og unødig forskyvelse av kjøre-/hviletiden, men på vanskelig vinterføre, kan den planlagte kjøringen bli påvirket av bergingsoppdrag og kolonekjøring, etc. Vi henstiller våre medlemmer om å beregne litt ekstra tid og ta det rolig - som det var markert over porten hos Tysklandsbrigaden etter krige; "Bedre fem minutter for sen, enn alt for tidlig"

Årsaken til denne begrensede gjennomfartsperioden er entreprenørens behov for sikring av tunneltak etter sprenging, samt tid for betongsprøyting av tunnelen.

access_time 14.11.16

Åpen dag med kaker og kaffe er utvilsomt populært også på Sortland. Da Sortland Bilberging markerte sitt 15 års jubileum ble stasjonen godt besøkt av samarbeidspartnere i området. Kvelden ble avsluttet med festmiddag på en av byens bedre restauranter. NLF gratulerer jubilanten

access_time 14.11.16

Det er fantastisk at arbeidet på Tjernfjellet har startet - men det er ufattelig at ikke all massen blir benyttet til utbedring av Sørelva - Borkamo.

Dette vil medføre at vi må frakte store deler av massene to ganger - og det er snakk om formidable mengder. Et forsiktig estimat på volumet er 30.000 lastebillass. Dette er hverken miljømessig eller økonomisk forsvarlig. 

Faksimile fra Saltenposten Faksimile fra Saltenposten

access_time 14.11.16

Under årets samferdselskonferanse i Svolvær måtte NLF bruke sterke virkemidler for å få tilhørerne til å forstå at E10 er den åpenbart viktigste kommunikasjonssatsningen i regionen. Det ble godt mottatt av de fleste, på tross av stor representasjon fra luftfarten.

access_time 24.10.16

I forbindelse med at transports og kommunikasjonskomiteen på stortinget var på reise med hurtigruten fra Kirkenes til Tromsø ble NLF invitert til å holde 2 innlegg under reisen. Regionsjef Odd Hugo Pedersen holdt ett innlegg som handlet om modulvogntog hvor fokus var å få åpnet flere strekninger, det andre tema om utfordringer i transportkorridorene i Troms og Finnmark var en god mulighet til å fremme NLF sine prioriteringer i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. I etterkant av møtet er flere nye strekninger åpnet for modulvogntog. 

access_time 24.10.16

Modellen med felles høsttreff med MEF i Troms begynner og ta form , det er økning i antallet påmeldte for hvert år, det er nå tredje året med felles treff i Troms etter ett langt opphold. Før leverandørutstillingen holdt NLF advokat Robert Aksnes kurs hvor tema var hvordan medlemsbedriftene kan møte kravene som arbeidstilsynet stiller ved bedriftskontroll. Leverandørtreffet med 23 utstillere og med godt besøk av medlemmer fra begge organisasjoner må betegnes som en suksess. 

access_time 24.10.16

Mye folk, Kaker, hamburgere, lykkehjul og god stemning på Fauske. Dette er raskt oppsummert det som skjedde under Circle K lanseringen onsdag 19. oktober.
Med mediadekning av både lokalavisen Saltenposten og Lokalradioen fikk Cirkle K god markering av omprofileringen. Våre kunder vil nok ikke merke så stor forskjell etter omprofileringen, - vi fortsetter med vårt kundefokus og vår gode service.

Det var mange som tok turen innom stasjeonen på onsdag og det var tidvis vanskelig å finne egnet parkeringsplass. Det virker som om navnebyttet har satt seg - selv om både kunder og enkelte ansatte fremdeles kaller stasjonen for Statoil.

access_time 17.10.16

Vi hadde håpet på å dele ut jubileums-beviset på årsmøtet i lokalavdelingen for Vesterålen, men da passet det ikke for jubilanten. Når da årets høsttreff måtte kanselleres ble vi tvunget til en litt mindre høytidelig overrekkelse av 40-års planketten.

Vår kollegahjelp i Vesterålen, Steinar Ernestussen tok turen ut til Magne Madsen og overleverte beviset på trofast medlemskap.

En takk til Steinar og en stor gratulasjon til Magne Madsen. 

access_time 17.10.16

Torsdag 13. oktober var turen kommet til Hauan Barneskole på Fauske. Her fikk barna og lærerne trafikkopplæring med fokus på blindsoner, refleksbruk og trafikklek. -men det er ikke tvil om at turen inn i hytta på betongbilen var morsomst. Det var 1-4 klasse som toko del i opplæringen og utbyttet var utvilsomt godt. Barna forsto hvor man ikke skulle bevege seg når en lastebil var i nærheten. Avslutningsvis ble det filmfremvisning, hvor alle momentene fra de praktiske øvelsene ble belyst.

access_time 17.10.16

Endelig kan Veitrafikksentralen flytte inn i de nye lokalene i Mosjøen. Dette er et høyteknologisk senter som overvåker trafikken i Nord-Norge. Med en enorm videovegg i enden av lokalet kan operatørene kontrollere trafikken og gi nyttig informasjon til brukerne. NLF var selvsagt tilstede og overrakte NLF-vimpelen til leder av vegtaransportsentralen, men håp om enda bedre informasjon til veibrukerne i nord.

access_time 30.09.16

Det er ikke hver dag barna i Tana får sitte i førersetet på en lastebil, men det var tilfellet under tirsdagens trafikksikkerhetsdag ved Tana Barneskole. Det var Fylkesleder Yngve Harila og Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-Forbund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med tunge kjøretøy.

access_time 30.09.16

Onsdag fikk barna ved Lakselv Barneskole lære trafikksikkerhet. Det var Frank Lauritz Jensen, fra Norges Lastebileier-Forbund, som ga barnetrinnet en innføring i farene med tunge kjøretøy. Med hjelp av den lokale NLF-medlemmet, Miniexpressen fikke barna erfare lastebilen, både fra ut- og innsiden.

access_time 21.09.16

Det er litt over et år siden NLF-Nordland tok kontakt med Statens vegvesen vedr. tunnelen i Rakvika (øst for Svolvær). Målsetningen var da å få redusert hastigheten i tunnelen, da tunnelhøyden tvang tungbilene over midtstripa for å unngå berøring med tunneltaket.

Med en smule arroganse og "ovenfra og nedholdning" fikk vi til svar at fartsgrensen var koorekt.  - nå har imidlertid Statens vegvesen kommet på bedre tanker og startet arbeidet med å slipe ned kjørebanen slik at høydeangivelsen stemmer med reell høyde fra hvitstripa og opp!

Vi er godt fornøyd - og ser at arbeidet vårt gir resultater! 

access_time 20.09.16

Det var egentlig i august at denne gaven skulle vært overrakt, men det sies at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Alv Ervik gratulerte jubilanten på vegne av hele NLF og overrakte gaven som var et spleiselag mellom fylkesavdelingen og NLF sentralt.

access_time 09.09.16

Hvilke veier skal bygges, og hvilke argumenter legges til grunn. Dette var temaet under onsdagens debatt i Bodø. NLFs direktør Geir A. Mo bidro med erfaringer både fra politikken og fra lastebilnæringen. Dette er ikke matematikk, men politikk. Dagens modeller for å avdekke hvilke veier som er samfunnsøkonomisk korrekt å bygge ut, er i beste fall dårlige - men det er det beste vi har. Dette ble egentlig konklusjonen etter en interessant runde blant paneldeltakerne.

access_time 07.09.16

Styrene i MEF avd. Finnmark og NLF avd. Finnmark har den glede å invitere medlemmer i
avdelingene, lokale og sentrale handelsavtalepartnere, leverandører og gjester med ledsagere
til felles høstmøte ved Scandic Hotel, Alta i tiden 30. september-2. oktober

Last ned invitasjon

access_time 07.09.16

Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtale¬partnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic Ishavshotell i Tromsø i tiden 7-9. oktober

access_time 13.07.16

Det er mest sannsynlig norsk rekord i vegbygging vi nettopp har vært vitne til i Tosbotn. Tiden som er gått med fra utsklidningen av gammel veglegeme til etablering av ny vei har vært enestående. Årsaken til den raske utbedringen er Statens Vegvesens mulighet til "avrop" på arbeidet - det vil si at de på grunn av kritiske faktorer kan unngå den lange prosessen med anbuds innbydelser etc. Jobben ble tildelt Hære, som til alt hell hadde ledig kapasitet på utstyr og personell.

Nordland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Hære har på en forbildelig måte fått på plass ny vei.

access_time 12.07.16

Det er blitt en årlig begivenhet i Nord-Norge - Arrangementet Arctic Race. Men dette sykkelrittet betyr også problemer for de som har sitt arbeid på landeveien.

Vi henstiller til alle våre medlemmer om å undersøke hvordan sykkelrittet influerer på deres transport. 

Gå inn på hjemmesiden til rittet og få kjenskap til stenginger etc.

http://www.letour.com/arctic-race-of-norway/2016/no/

access_time 06.07.16

Endelig har vi fått på plass døgnhvileplassen på Bodø Havn. Dette har vært et etterlengtet tilbud til langtransportsjåførene som frekventerer regionen.En sentral plassering ved hurtigrutekaia, gir våre medlemmer mulighet til avvikling av døgn-/helgehvile. Her kan de både dusje og lage seg mat, samt rusle en tur til sentrum.

Døgnhvileplassen har ikke ennå fått på plass alle møblene men regner med at dette er klart i løpet av sommeren.

access_time 23.06.16

Onsdag 22. juni var det duket for åpning av begge Circle K -stasjonene i Bodø. Det var mye folk, kaker og fantastiske tilbud.
Lokalradioen sendte direkte fra åpningen og var delaktig i arrangementet. Med halv pris på pølser og burgere gikk det varmt bak disken - både på Hunstad og i Olav V gate.

access_time 22.06.16

En flott landsmøte helg i Alta er ført til sin ende med mange gode tilbakemeldinger. 

access_time 22.06.16

I sterk konkurranse med transportører fra hele landet dro Oleif Simensen i land transportør prisen under landsmøtet i Alta. Prisen henger høyt i NLF og det er første gang ett medlem fra Finnmark mottar prisen. NLF region 7 føyer seg inn i rekken av gratulanter. 

access_time 19.05.16
access_time 19.05.16

Det har lenge vært påstått at de utenlandske transportørene var oftere innblandet i ulykker enn de norske aktørene. Dette er nå dokumentert gjennom TransportØkonomisk Institutts rapport. På tross av at de utenlandske transportørene bare står for 6-7% av den totale kjørelengden - er de innblandet i over 11% av ulykkene med personskade, 17% av dødsulykkene og 33% av fastkjøringene.

Innslaget sendes både på radio og TV

access_time 18.05.16

NLF-kortet skal være beviset på at du er berettiget til rabatter. Det er en mengde rabatter som du som NLFer kan nyte godt av.
Det være seg mat hos Circle K, dekk hos Dekkmann og mye mye mer. Se lastebil.no for mer informasjon.

Har du ikke mottatt kortet - send en e-post til flj@lastebil.no

access_time 18.05.16

Da er vi godt igang med planleggingen av årets høsttreff. Det vil gå av stabelen første helga i september.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer i fylket til å sette av denne helga, - det blir både faglig og sosialt opplegg.
Vi satser på oppstart på fredag med utstillere inne på hotellet og en liten matbit. Lørdag satser vi på en faglig seanse etter frokost for så å bevege oss ut på grilling.

Festmiddagen er ikke avklart ennå, men det bør være interessant for lastebilnæringen å støtte oppunder 70-års jubileet. 

Mer info blir lagt ut etterhvert som beslutningene er tatt!

access_time 18.05.16

Da er omprofileringen igang - og alle Statoilstasjonene skal få nytt navn og nye farger. Vi i NLF vil selvfølgelig opprettholde alle fordelene våre. Det skal være de samme folkene og tilbudene skal bare bli bedre. Det satses på å omprofilere samtlige stasjoner i Nord-Norge i løpet av sommerhalvåret.

Alle stasjonene skal ha åpning på onsdager - og det satses på at vi med litt større kjøretøy tar innvielsen på torsdager.

access_time 21.04.16

Harstad Nærings hadde invitert til oppstartsmøte for ressursgruppen innen transport og logistikk. Oppmøtet på over 90% viste at interessen for denne faggruppen er stor.

NLF var selvfølgelig invitert for å fortelle om de prosjektene/temaene som organisasjonen arbeider med. Det var også viktig for NLF å understreke betydningen av denne ressursgruppens politiske arbeid på lokalplanet.

access_time 15.04.16

Nå nærmer våren seg så smått, og med den et veinett i distriktene som er i full oppløsning. NRK setter søkelyset på den differansen det er mellom den vedlikeholdsposten som ligger på riksveinettet kontra fylkesveiene. NLF,  Veisjefen i Nord-Norge, samt fremskrittspolitikeren Allan Ellingsen deltok under sendingen. 

Det kan virke som om den politiske viljen til å tilbakeføre enkelte fylkesveier er til stede - og dette er helt i tråd med NLFs forslag.

access_time 14.03.16

11.-13. mars avholdt Nordland, Troms og Finnmark sine årsmøter på Kielferga. Det ble en svært hyggelig og vel gjennomført seanse.

Fredagen startet med rikspolitikere som fremla sine synspunkter på lastebilens fremtid og endte opp med en debatt hvor også NLFs direktør Geir A. Mo deltok.

Våre samarbeidspartnere var selvfølgelig tilstede og bidro med økt kunnskap om nettopp deres produkter.

access_time 14.03.16

Det setter en ekstra spiss på årsmøtet at vi kan dele ut medaljer og planketter til våre trofaste medlemmer -sier Einar Endressen, Fylkesleder i Nordland.

Det er godt voksne karer som får tildelt merkene for 40 års medlemskap i NLF. Beklageligvis var siste 40-års jubilant forhindret å være tilstede under overrekkelsen.

access_time 16.02.16

Arbeidet med den nye E6 gjennom Sørfold er startet, og mandag 15. februar hadde Statens vegvesen invitert til Risikoanalyse-møte.
Her var NLF representert for å fremme våre fremtidige behov på denne vegstrekningen. Ellers var nødetatene representert med to personer fra Salten Brann og Statens vegvesens med ulike faggrupper.

access_time 06.01.16

Da var nok en flaskehals elliminert på E6. Etter en mindre forsinkelse kunne nytrasèen endelig åpnes 4. januar i år. Dette er en omlegging av veien som betyr mye for trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E6. Ordfører Jan-Folke Sandnes, Hamarøy kommune, sammen med Regionsvegsjef Torbjørn Naimak bisto Statssekretæren under åpningen av veistrekningen.

access_time 05.01.16

Ti, tolv minus og kald vind greide ikke å legge noen demper på åpningen av døgnhvileplassen på Fauske. Det lover godt for det nye året, at vi allerede på første ordinære arbeidsdag åpner en døgnhvileplass. Dette er et bevis på at det jobbes intenst med arbeidsforholdene til våre medlemmer. Endelig skal det bli mulig å få tatt en dusj og eventuelt lage seg litt mat på en ordentlig måte også på Fauske.

access_time 18.12.15
access_time 14.12.15

Informasjon om årsmøte på Kielferga

access_time 02.12.15

Statens vegvesen har innsett lastebilnæringens behov for rasteplasser og åpner for vinteråpne rasteplasser  x Fv 76 og Lakseforsen.

access_time 17.11.15

NLF- Nordland har jobbet i lang tid med regulariteten på fergen over Tysfjorden - og det er med glede vi konstanterer at det er blitt innført to nattavganger på sambandet Drag - Kjøpsvik. De nye rutene innføres fra 18. november i år.

access_time 13.09.15

NLF gjennomfører med støtte fra Trygg Trafikk, IF og Samferdselsdepartementet " Venner på Veien". Denne uken har NLF i Nord -Norge gjennomført besøk på Sortland barneskole , Kaiskuru nærmiljøsenter og Kirkenes barneskole.

access_time 17.08.15

Høsttreff i region VII

Nordland 4-6 september i Bodø , innbydelser er sendt ut.
Finnmark 2-4 oktober i Alta innbydelser sendes ut i første dager av september.  
Troms 9-11 oktober i Harstad, innbydelser sendes ut i starten av september.

access_time 11.08.15
access_time 10.08.15
access_time 26.07.15

På vegne av styret i MEF avd. Nordland og NLF avd. Nordland har vigleden av å invitere til høsttreff i Bodø. Vi vil avholde uteutstillingen ved Nordlandshallen og kurs ol. på Thon hotellet.

access_time 16.06.15

12 juni arrangerte NLF og Dekkmann Tromsø Truckers Night! Det ble en kjempesuksess med 250 deltakere. 

access_time 15.06.15

9. og 10 juni gjennomførte NLF sin landsdekkende telleaksjon. Også her i nord ble samtlige tunge lastebiler registrert i Bjerkvik. På tross av noe kjølig sommervær, holdt tellegjengen humøret oppe med grilling, kaffe og telleskjemaer.

access_time 26.05.15

Den 28. mai vil all trafikk på E6 gjennom Narvik bli stoppet fra kl 09.45 til kl. 12.20, 
Åpent for tungtrafikk via omgjøring fra  kl. 12.20 - kl. 13.20.
Åpent for nordgående tungtrafikk via omgjøring fra  kl. 13.20 - kl. 16.00.

Etter kl. 16.00 skal trafikken gå som normalt

access_time 21.05.15

Erkjentlighetsmerker ble delt ut til veteraner i lastebilnæringen for henholdsvis 50, 40 og 25 års medlemskap

access_time 27.03.15

På vegne av styrene og administrasjon i NLF Nord-Norge ønskes alle medlemmer en riktig god Påske.

access_time 24.03.15

Gjenvalg i Nordland

access_time 10.03.15

Årsmøtet i NLF Troms førte til lederbytte. Etter 16 år i lederstolen har Elling Haukebøe overlatt lederskapet til Kari Workinn. Ny i styret er Raymond Skarstein fra Harstad.

access_time 05.03.15

Årsmøtet finner sted på Scandic Narvik i tiden 20.-22. mars 2015

access_time 29.01.15

NLF Troms har gleden av å invitere til årsmøte helg i fylkesavdeling 6-8 mars på Clarion Hotell The Edge.

access_time 29.01.15

NLF Finnmark har gleden av å invitere til årsmøte helg i fylkesavdelingen 20-22 februar på Thon Hotell Alta.

access_time 16.12.14

Fylkesårsmøter i region er fastsatt.
NLF Finnmark i Alta 20-22 februar på Thon hotell Alta.
NLF Troms i Tromsø 6-8 mars på Clarion The Edge.
NLF Nordland i Narvik 20-22 mars.
Invitasjoner blir sendt ut på nyåret.  

access_time 16.12.14

NLF i samarbeid med NHO Transport og logistikk er i ett samarbeidsprosjekt om kompetanseheving i transportbransjen. Forrige uke ble det gjennomført kurs i forhandlingsteknikk og avtaleinngåelse med NLF advokat Robert Aksnes i Tromsø og Alta.

access_time 26.11.14

Fylkesstyrene i NLF Finnmark, Troms og  Nordland møttes i Kirkenes 21-23 november til det årlige regionmøte. Møtet fant sted på Thon hotell Kirkenes.

access_time 13.11.14

NLF , Harstad sjåførklubb og YTF inviterte til trafikksikkerhetsseminar i Harstad 13 november. Over 30 sjåfører og bileiere møtte opp til ett givende seminar.

access_time 06.10.14

Tradisjon tro arrangerte NLF og MEF felles høsttreff i Finnmark. Transport og entreprenør byen Alta er et naturlig stedsvalg for dette treffet. Det var rekordstor oppslutning om årets høsttreff både blant medlemmer og leverandører.

access_time 25.09.14

Etter at fjorårets høsttreff ble avlyst, var mange spent på hva som ville skje i år. Denne gang må vi kunne betegne arrangementet som meget vellykket ut fra de tilbakemeldinger vi har fått fra mange av de vel hundre fremmøtte, hvorav ca. halvparten var NLF-medlemmer og ansatte. 

access_time 02.07.14

Det blir høsttreff i Troms 24-26 oktober i Tromsø i  samarbeid med MEF Troms.

I Finnmark blir det høsttreff i Alta 3-5 oktober også her sammen med MEF.

Invitasjoner sendes ut i løpet av august. 

access_time 17.06.14

Leverandørutstilling, info om nye veiprosjekter, spennende blåtur og ikke minst

GRATIS JUBILEUMSKONSERT MED ÅGE OG SAMBANDET!

Program, priser og påmeldingsskjema er utsendt i e-post, men kan sendes på annet vis hvis ønskelig.

access_time 07.05.14

NLF med seminar på messen.

access_time 29.04.14

Tema er kabotasje og sosial dumping. NLF oppfordrer medlemmene og delta på markeringen og debatten. NLF vil være tilstede med stand og representanter fra styret i fylkesforeningen.

access_time 24.04.14

Sett av helga i Lofoten 19.- 21. september

access_time 15.04.14

På vegne av styrene og administrasjon i NLF Troms, Finnmark og Nordland ønskes alle medlemmer en God Påske !

access_time 02.04.14

I forbindelse med regjeringens varslede økning i arbeidsgiveravgiften for transportnæringen har de tre nordligste fylkesforeningene laget en resolusjon som er sendt mediene og stortingskandidatene fra Nord Norge. 

access_time 02.04.14
access_time 02.04.14

Det var god stemning og fornøyde deltakere på Kielferga Color Magic når NLF Troms og Finnmark arrangerte årsmøter og faglig samling. Til sammen 80 deltakere gjorde at dette ble en flott arena for årsmøtet både faglig og ikke minst sosialt.

access_time 02.04.14

Dette gjelder to kurs - 1. data og 2. teori for fagprøven.

access_time 10.03.14

NLF Troms tilbyr i samarbeid med NHO transport og logistikk fagkurs for bransjen. Kursene er finansiert av Innovasjon Norge avdeling Troms. Benytt muligheten til påfyll av kompetanse, det kan lønne seg.

access_time 26.02.14

Velkommen til årsmøtehelg i Bodø 21.-23. mars

access_time 19.02.14

Det blir medlemsmøte i Alta 27 februar kl. 1800 på Rica Hotell

access_time 19.02.14

Det blir medlemsmøte i Tromsø 20 februar kl. 1800 på Sydspissen Hotell

access_time 30.12.13
access_time 30.12.13
access_time 30.12.13

NLF og MEF Finnmark inviterter til felles høstreff i Alta 27-29 september, høstreffet ble en suksess med godt oppmøte av medlemmer og leverandører.

access_time 30.12.13

31 august er NLF dagen over hele Norge i Nord satser vi friskt med arrangement i Bodø ,Tromsø og Alta

access_time 30.12.13