Referater Fylkesledermøter

Her vil det legges forkortede referater fra Fylkesledermøtene.

access_time 24.08.20
file_download Fylkesleder møte 24.pdf (53,84 kB)

Fylkesleder møte 24.8.2020

 

Rune Holmen, Alf Erik Eliassen, Einar Endresen, Alv Ervik, Odd Hugo Pedersen, Frank Lauritz Jensen.

 

1, Medlemsutvikling

2, Referat fra møte med Fylkeskommunen

3, Evaluering av møtehyppighet

4, Det planlegges styremøter i samtlige fylker.

access_time 20.05.20

Fylkesledermøte 19,05,2020

 

1)      Høringsvar NTP – sendes ut til styremedlemmene for kommentar

2)      Møte med Næringsforeningen Hammerfest – Prioritering av RV94
Dette er en del av krisepakken (korona)

3)      Samtaler med SVV – vurdering av prinsippene «samfunnsøkonomisk nytte)
Vi må arbeide for at NLF får implementert samme synspunkt.

4)      Både Troms/Finnmark og Nordland kommer tilbake med møtetidspunkt Vintervedlikehold

 

-          Innspill vedr. Kvenangsfjellet – Fresing – Det er tydelig at det er noe som skurrer…
Det er uheldig at risiko ensidig dyttes over på entreprenørene

Frank sjekker toalett-oppfølgingen på døgnhvileplassen – lørdags morgen -Svinesti.

access_time 19.05.20
file_download Fylkesledermøte 20200519.odt (6,90 kB)
access_time 11.05.20
file_download Referat20200511.odt (9,80 kB)
access_time 04.05.20
file_download Referat 20200504.docx (20,72 kB)
access_time 21.04.20
file_download Fylkesledermøte 20200420.odt (7,57 kB)
access_time 21.04.20
file_download Fylkesledermøte 20200415.odt (4,81 kB)
access_time 21.04.20
file_download Fylkesledermøte 20200330.odt (6,12 kB)
access_time 21.04.20
file_download Fylkesledermøte 20200316.odt (5,88 kB)
access_time 12.06.21

Vi må stole på at Stortinget vedtar dette på mandag. Dette er kanskje det viktigste veiprosjektet i Norge. Det er svært interessant at Statens Vegvesen inviterer entreprenører og transportnæringen til bordet for å diskutere løsninger. Denne veien må klargjøres for fremtidens transportløsninger, både med hensyn til lengder, platooning og drivstoff-varianter.