Meyership Logistikk AS

Vi er et transportfirma som er lokalisert i Sikterigate 9, 8624 Mo i Rana.
Der har vi vårt kontor og verksted.Vi kan tilby et bredt spekter av transporttjenester, alt fra termokjøring til stykkgods, tralletrekking
Vi utfører også følgebilkjøring.
Vi kan også være behjelpelig med omlasting, hvis behovet skulle være tilstedet.

Vi er 70 ansatte og råder over en bilpark på rundt 60 biler

Vi er medlem av NLF og bruker Kvalitet og miljø på veg fra NLF

Vi har tariff overenskomst med NTF og AFP avtale for de fastansatte

Meyership Logistik AS
8622 Mo
PB 218, 8601 Mo
Tlf 75128500