NLF

Juni er kommet - med snø i lavlandet...

Dato 2.06.23

Vi er kommet inn i sommeren, og Landsmøtet starter på fredag. regionen stiller med fulltallige styrer og 

representant i valgkomiteen. Det blir gjennomført styremøte på torsdag, hvor sakene til Landsmøte blir behandlet. Ellers har det vært stor aktivitet, med "Venner på Veien" møter og planlegging av nytt kurstilbud (YSK). I siste nyhetsbrev la vi ut listen for asfaltarbeid i regionen, og vi oppfordrer våre medlemmer til å sjekke fremkommeligheten på de ulike strekningene.

tja - ka ska vi sei? tja - ka ska vi sei?