Vi må nok forvente fergetrøbbel - også i sommer!

Publisert 2.06.23

Etter en katastrofe-sommer i 2022, med utrolig mange innstillinger på fergesambandene i Nordland, forsøkte NLF å være litt proaktiv. Vi var tidlig ute og forespurte Statens Vegvesen om status på bemanningssituasjonen på fergene  - spesielt i sommertiden. Statens Vegvesen som er bestiller og kjøper av ferge-tjenester bør ikke finne seg i at det produktet som skal leveres ikke blir levert - uavhengig av årsakene. Det er naturlig at hendelser som ikke kan forutses medfører innstillinger og kanselleringer, men mangel på mannskap, eller mangel på reservemannskap, er en årsak rederiene må greie å håndtere.

"Statens vegvesen har siden sommeren 2022 hatt dialog med rederiene ang bemanning på
ferjene. Bemanning og mannskapsmangel har vært diskutert jevnlig med rederiene.
Rederiene har gjort flere tiltak frem mot sommeren for å hindre gjentakelse med mange
kanselleringer som følge av mannskapsmangel.
Det er blant annet:
• Ansatt dedikerte ressurser som arbeider med bemanning og bemanningsplanlegging
• Rederiene har endret, eller forsøkt å endre, skiftordningene til mannskapet som skal
sikrer mer stabil drift og gjør det enklere å rekruttere mannskap til sambandet.
• Det er også inngått samarbeid med rekrutteringsbyrå som har spesialisert seg på
sjøfolk.
Selv om det er gjennomført flere gode tiltak og rederiene har kontroll på sommersesongen
2023, vil det kunne oppstå situasjoner som medfører innstillinger av avganger som følge av
mannskapsmangel. Det er enkelte stillingsgrupper som på landsbasis er vanskelig å
rekruttere, spesielt gjelder dette maskinsjefer."

Som det fremgår av brevet fra Statens Vegvesen, må vi nok forberede oss på lange køer også i år.

Når det gjelder reserveasjons begrensninger vil vi følge opp rederiene!

Vær forberedt på lange køer... Vær forberedt på lange køer...