Referat Fylkesledermøte 19.5.2020

Publisert 20.05.20

Fylkesledermøte 19,05,2020

 

1)      Høringsvar NTP – sendes ut til styremedlemmene for kommentar

2)      Møte med Næringsforeningen Hammerfest – Prioritering av RV94
Dette er en del av krisepakken (korona)

3)      Samtaler med SVV – vurdering av prinsippene «samfunnsøkonomisk nytte)
Vi må arbeide for at NLF får implementert samme synspunkt.

4)      Både Troms/Finnmark og Nordland kommer tilbake med møtetidspunkt Vintervedlikehold

 

-          Innspill vedr. Kvenangsfjellet – Fresing – Det er tydelig at det er noe som skurrer…
Det er uheldig at risiko ensidig dyttes over på entreprenørene

Frank sjekker toalett-oppfølgingen på døgnhvileplassen – lørdags morgen -Svinesti.