Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten.

– Vi vil om kort tid komme tilbake med mer informasjon. Vi jobber med å få detaljene på plass, og vil legge frem en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig, sier finansministeren.