For nærmere informasjon om AFP-ordningen, se:  Bedrift - Fellesordningen for AFP

For nærmere informasjon om Sluttvederlagsordningen (avvikelt 31. desember 2022), se:  Bedrift - Fellesordningen for AFP

For nærmere informasjon om Opplysnings og utviklingsmidler (OU-midler), se:  OU - Fellesordningen for AFP

For nærmere informasjon om arbeidsgiveravgift se;  Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere (skattetaten.no)

For nærmere informasjon om arbeidsmiljøloven og ferieloven se;  Om regelverket (arbeidstilsynet.no)

For nærmere informasjon om folketrygdloven se;  Arbeidsgiver - nav.no

For nærmere informasjon om hvordan starte og drive en bedrift se;  Altinn - Arbeidsforhold

For nærmere informasjon om hvilke skjemaer du skal bruke når du rapporterer til Altinn se;  Altinn - Skjemaoversikt