Dette må du gjøre for å komme i gang

  • Fyll ut bestillingsskjemaet, det kan du gjøre ved å klikke her
  • Opprette lenker for de bilene du ønsker å aktivere integrasjon mot. Se info under aktivere integrasjoner 

Veileder for bestilling av Tacho Online

Når du har bekreftet at du ønsker TO som analyseverktøy på dine kjøretøy vil vi gjøre følgende.

  • Aktivere konto.
  • Sette opp integrasjoner for nedlastning av fartsskriverdata.
  • Påser at data som kommer inn er i riktig format.
  • Ta kontakt med deg og avtaler tid for oppstart.

Ønsker du mer informasjon? Kan du kontakte oss  her

 

Aktivere Integrasjoner

Under finner du en oversikt på hva du må gjøre for å aktivere integrasjonene.
Ønsker du at vi skal bistå, vil vi i noen tilfeller måtte motta brukernavn og passord. Dette er spesifisert på den enkelte tjeneste.

Tacho Online Modem

Om du i dag ikke benytter flåtestyringssystemet i dine biler og ønsker trådløs nedlastning kan et modem fra Tacho Online være den rimeligste løsningen.

Det kreves 1 modem til hver bil og dette kan du enten leie eller kjøpe. Kjøper du, koster ett modem Kr. 2.700,- Ønsker du å leie er minstetiden 36 måneder og månedskostnaden Kr. 75,- pr modem.

Abonnementet Fleet 1 (Nedlasting av fartsskriverdata) Kr. 65,- pr. bil/mnd.
Abonnementet Fleet 2 (Nedlasting av fartsskriverdata og kart) Kr. 155,- pr. bil/mnd.
Abonnementet Fleet 3 (Kart) Kr. 89,- pr. bil/mnd.

Aktivering av bedriftskortet koster en engangssum på 1.500,- pr bedrift.

NB: Fungerer kun på VDO 2.1 eller nyere modeller og Stonridge 7.1 eller nyere modeller (Biler levert i 2012 eller nyere)

For bestilling av Modem trykk her

Scania

Benytter dere Scanias flåtestyringssystem i dag for nedlastning av fartsskriver anbefaler vi dette videre. Om ikke, se under på Tacho Online Modem.

For å få daglige nedlastninger fra Scania må du utvide oppgradere fra «Trådløs nedlastning» til «Trådløs nedlastning + » Denne tjeneste vil gi et tillegg på ca. Kr. 50,- pr. bil/mnd.

1) Integrasjon til Scania gjøres ved å fylle ut direkte skjema  her

2)Logg på DigiScania (Fartsskriverportalen) for å endre nedlastning til daglig. Se bruker guide her

(Vi kan bistå men trenger da tilgang til det systemet, brukernavn og passord)

 

Volvo

Benytter du Volvo sitt flåtestyringssystem Volvo Connect kan Tacho Online hente data derfra.

1. Logg på Volvo Connect 

2. Opprett en API (Veileder)

3. Sett nedlastningsfrekvens til sjåførkort hver 1 dag og kjøretøy hver 14 dag (Veileder)

4. Send bestilling på dette skjema.

MAN

Benytter dere Rio flåtestyringssystem i dag for nedlastning av fartsskriver kan dette benyttes videre.

Om ikke, se under på Tacho Online Modem.

1. Aktivert bilene på RIO-portalen med funksjonen «Compliant» 

2. Bestille integrasjon mellom RIO og Tacho Online på RIO portalen (Marketplace/Partnere/Tacho Online Connect)

3. Send mottatt lenke til tachoonline@lastebil.no 

 

Mercedes

Benytter dere Fleet Board flåtestyringssystem i dag for nedlastning av fartsskriver anbefaler vi dette videre. Om ikke, se under på Tacho Online Modem.

For integrasjon mellom Mercedes og Tacho Online er det informasjonen du benytter for pålogging til Fleet Board du må sende til oss.

Klikk her for bestillingsskjema

 

ABAX

Benytter dere ABAX flåtestyringssystem i dag for nedlastning av fartsskriver kan dette benyttes videre. Om ikke, se under på Tacho Online Modem.

Send en mail til ABAX Kundesenter kundesenter@abax.no og gi beskjed om at du ønsker en integrasjon til Tacho Online.

Det blir da opprettet et saksnummer og du sender denne eposten til Tacho Online

Vi vil på etablert en integrasjon mellom ABAX og Tacho Online

 

Andre systemer vi kan hente filer fra

Vi har løsninger i dag for å motta filer fra Vehco, Webfleet Solutions, FleetGO, Lisle og Transics blant andre. Har du automatisk nedlastning i dag ta kontakt.