Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne.

Under finner du en lenke til Godsavtalen/Overenskomst for godstransport 2022-2024, populært kalt Godsoverenskomsten, Det er denne tariffavtalen de aller fleste av våre tariffbedrifter er tilsluttet.

 

AFP-ordningen

Tariffbedrifter er medlemmer av AFP-ordningen. Her finner dere mer informasjon om AFP-ordningen:

Bedrift - Fellesordningen for AFP