Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne.

Under finner du en lenke til Godsbilavtalen 2018-2020, tariffavtalen de aller fleste av våre tariffbedrifter er tilsluttet.

Godsbilavtalen 2018-2020 NTF-NLF

Hovedavtalen  2018- 2021 LO- NHO 

Godsbiloverenskomsten 2018-2020 YTF-NLF