NLF Arbeidsgiver – hvilken service kan du forvente å få som medlem

  • Når bedrifter får krav om tariffavtale sjekker vi om det er hold i kravet.
  • Vi bistår bedriften med å kartlegge hvordan og hvorvidt lønns- og arbeidsvilkår lar seg forene med det tariffavtalen krever.
  • Vi bistår ofte bedrifter både med å utarbeide og revidere særavtaler. Særavtalen er viktig for å sikre at lønns- og arbeidsvilkår så langt som mulig er tilpasset bedriftens markedsituasjon og aktuelle kundekrav I en bedrifts liv kan det komme til både ny fagforeninger og nye tariffavtaler. Vi er på banen for din bedrift også da.
  • Tvister oppstår fra tid til annen mellom de ansatte og ledelsen. Her kan vi både bidra med råd og stille opp i tvistemøte for å finne fram til minnelige løsninger.
  • For travle bedriftsledere er det ofte en utfordring å være a jour med alle de lover og regler en som arbeidsgiver er forpliktet til å følge opp. Her bistår vi deg som leder med å holde deg a jour, både ved å svare på direkte henvendelser, via fagrettede kurs, konferanser og «Tariffinfo».
  • En tariffavtale gir også ekstra muligheter for å finne fram til fleksible løsninger. Vi kan hjelpe deg til å finne slike løsninger.
  • NLF Arbeidsgiver arrangerer den årlige tariff- og arbeidsgiverkonferansen. Her deltar du gratis som medlem - med en deltaker.
  • Vi setter fra tid til annen opp spesialtilpassede kurs og opplæringstiltak innen arbeids- og tariffspørsmål. Her kan du som medlem av NLF Arbeidsgiver delta gratis eller til sterkt rabatterte priser.
  • Gjennom «Tariffinfo» – som går eksklusivt til medlemmer av NLF Arbeidsgiver - gir vi deg om tariff- og arbeidslivsspørsmål.
  • Vi har en egen passordbelagt intranett-tjeneste hvor du finner info tilknyttet arbeidslivs- og tarifforhold. Denne tjenesten blir kun tilgjengelig for medlemmene av NLF Arbeidsgiver. På denne måten kan du enkelt finne fram til aktuell informasjon om lønn, arbeidstid, aktuelle skjemaer mv. som vil gjøre hverdagen enklere for deg. 

Og til slutt, vi er der for deg som arbeidsgiver, det vil si:

  NLF arbeidsgiver NLF-arbeidsgiver@lastebil.no 

  Aleksander Martin Gjøsæter, tlf.  412 86 869  amg@lastebil.no

  Lill Korsnes, tlf. 452 77 206  lk@lastebil.no

  Robert Aksnes, NLF-Advokatene, tlf. 905 62 947  ra@vectio.no