Utvalgsleder:

Karl Ivar Nilsen
Karl Ivar Nilsen Mobil: 40012009 karl@elvrum-transport.no

Nestleder:

Harald Øvsthus
Harald Øvsthus Tlf: 56523160 Mobil: 95267388 hoevsthu@online.no
Sverre Michael Birkeland
Sverre Michael Birkeland Mobil: 91760470 sverre.birkeland@skevigs.no
Bertil Breivik
Bertil Breivik Tlf: 70198851 Mobil: 92694569 bertil@sularutelag.no
Ingjerd Budweg
Ingjerd Budweg Mobil: 98442793 inbud@skanol.com
Erik Haugland
Erik Haugland Mobil: 48153803 eh@orland.as
Sverre Erik Haukebøe
Sverre Erik Haukebøe Mobil: 90193157 sverre@haukeboe.no

Forbundsleder:

Tore Velten
Tore Velten Tlf: 62413011 Mobil: 90520438 tv@lastebil.no