2005

Slik bruker du transportørregisteret

Slik bruker du transportørregisteret

Publisert 29.04.16

Ikke alle er klar over at norske transportører er søkbare i et åpent register. Her får du en guide til hvordan du bruker Vegvesenets søkeverktøy.

Les mer

EU skaper problemer i vogntoglengde saken

Publisert 21.12.05

NLF har i mange år gjort norske myndigheter oppmerksom på de problemene som oppstår når de EU bestemte vogntoglengder kjøres på norske veier. Myndighetene er enig i NLFs argumenter og har fremmet vår sak i Brussel, men har møtt motbør.

Les mer

Ny EU-frist for innføring av digital fartskriver - Nå følger Norge etter

Publisert 21.12.05

”Vegdirektoratet vil ikke lenger fastsette 1. januar 2006 som frist for alle nye kjøretøyer til å ha digital fartskriver.” Det sier Statens vegvesen i brev av 21. desember 2005 til NLF. NLF er tilfreds med at våre argumenter har blitt hørt, slik at Norge skal ha samme frist som resten av EU.

Les mer

Hasteinnføring en tabbe

Publisert 21.12.05

Finansdepartementet utvider overgangsordningen for å registrere lette lastebiler uten engangsavgift (se melding tidligere i dag).

NLFs adm. direktør, Gunnar Apeland, kommenterer meldingen slik:

Les mer

Utvidelse av overgangsordningen for å registrere lette lastebiler uten engangsavgift

Publisert 21.12.05

Finansdepartementet har den 21. desember 2005 utvidet overgangsordningen for lette lastebiler slik at kjøretøyer som er anskaffet før 10. november 2005 og innført til Norge før 1. april 2006 kan registreres uten engangsavgift før 1. april 2006.

- En fin førjulsgave, vil nok mange si.

Les mer

Nyheter fra SFT

Publisert 21.12.05 Les mer

Samferdselsdepartementet: Eva Hildrum ny departementsråd

Publisert 20.12.05

Ekspedisjonssjef Eva Hildrum, Drøbak, er i statsråd i dag - 21. desember 2005 utnevnt til ny departementsråd i Samferdselsdepartementet.

Eva Hildrum er 57 år og har samfunnsvitenskaplig embetseksamen fra 1986, cand.polit., med statsvitenskap hovedfag.

Fra 1986 til 1990 arbeidet Eva Hildrum i Statskonsult, først som konsulent og seinere som rådgiver.

Les mer

E16 Stanghelle-Dale Juleferie på anlegget

Publisert 19.12.05

Entreprenøren vil ta juleferie fra 23. desember til 2. januar 2006.

Det vil si åpen E16 mellom 23. desember kl. 06.45 og 2. januar kl. 15.15.

Kilde: Statens vegvesen Region Vest

Les mer

Lastebilundersøkelsen, 2. kvartal 2005

Publisert 18.12.05 Les mer

NYE KRAV TIL BOKFØRING

Publisert 18.12.05

Etter den nye bokføringsforskriften som blir gjeldende fra 1. januar 2006 må selger utstede egen salgsdokumentasjon. Dette innebærer at den praksis som for eksempel transportsentraler følger, der sentralen utsteder salgsdokumentasjon på vegne av lastebileierne er i strid med bokføringsforskriften. NLF er imidlertid kjent med at transportsentraler som er organisert i TS-Forum Norge har fått innvilget dispensasjon fra Skattedirektoratet.

Les mer

Vil prioritere vei og jernbane høyere

Publisert 18.12.05

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete lover i en artikkel i ”Aftenposten” mandag 19. desember 2005 å løfte vei og tog høyt på den rikspolitiske dagsordenen. Hun har merket seg at mange, både i byer og distriktene brenner for samferdsel, mens regjering etter regjering har nedprioritert dette feltet.

Les mer

SSBs Kostnadsindeks for lastebiltransport, nov. 2005

Publisert 15.12.05 Les mer