2010

27.05.10: Göteborg får trengselskatt
26.05.10: Streiken på godsterminalene utvidet
26.05.10: HURRA!
26.05.10: Fare for streik i Tollvesenet fra 27. mai 2010 kl 00.00
25.05.10: NLF søker regionsjef i Agderfylkene og Rogaland
25.05.10: Streik blant ansatte på godsterminaler
21.05.10: Det er for lett å bli dømt som drapsmann i trafikken!
14.05.10: Husk Statoils vårkampanje for NLF-medlemmer
12.05.10: Demonstrasjoner stenger Brenner motorvei
12.05.10: Uholdbart for transport av nedkjølte gasser
11.05.10: Revidert nasjonalbudsjett 2010: Fattige 200 millioner mer til vedlikehold og utbygging av riksvegnettet
11.05.10: NLF-medlem fraktet Verdens lengste treski tilVerdens fineste hoppbakke
11.05.10: Volvo tilbake på topp
10.05.10: 3500 km vei får ny asfalt i år
10.05.10: Danmark: DTL lanserer flåtestyringsplattform
07.05.10: Over og ut
06.05.10: Vedtak om veiavgift i Danmark Lastebilnæringen frykter administrasjonsbombe
06.05.10: Siste sprenging i ny Eidsvolltunnel
06.05.10: Mont-Blanc tunnel: Snøfall hindrer trafikken
05.05.10: Bemanningsendring NLFs regionkontor for Agder og Rogaland
04.05.10: Ikke streik i godstransporten Uravstemning ga flertall for meklingsmannens løsning
04.05.10: Måler gjennomsnittsfarten i Østerdalen
04.05.10: Europeiske transportutslipp øker
04.05.10: NLF møtte Transport- og kommunikasjonskomiteen
03.05.10: NLF profilerer seg gjennom firmabiler
03.05.10: Miljøprosjektet Transnova: Ny stønadsordning for miljøvennlige transportformer
29.04.10: NLFs landsmøte i Trondheim 11. - 13. juni 2010
29.04.10: NLFs anmeldelse av Tollpost Globe
21.04.10: Kostnadsutviklingen mars 2010
19.04.10: Politiet prioriterer ikke NLFs anmeldelse
19.04.10: "Norge tyr til veien"
19.04.10: Fasten seat belts
16.04.10: NLF har anmeldt Tollpost Globe for ulovlig utleie av godstransportløyver
16.04.10: Minnesundbrua blir bredere fra helga
16.04.10: Polen: Kjøreforbud i forbindelse med presidentbegravelse
15.04.10: Tariff 2010: Løsning på overtid
15.04.10: Lastsikring: Ny, revidert utgave av standarden
15.04.10: Tariff 2010: Fortsatt uavklart i meklingen
15.04.10: Politi i Europa skal arbeide tettere sammen
14.04.10: Ulike tiltak gir bedre luftkvalitet
10.04.10: Brudd i meklingen i tariffoppgjøret
09.04.10: Husker du?
09.04.10: Ungarn: Nye veistrekninger åpnet, vignette nødvendig
09.04.10: Minnesund bru stenges fram til juli 2011
07.04.10: Viktig undersøkelse fra NLF og IF
07.04.10: Fylkesveg 60 Røyr – Hellesylt: Utvidet nattestenging
07.04.10: Påbud om økt omsetning av biodrivstoff
07.04.10: Statoil med vårkampanje
26.03.10: Brudd i lønnsforhandlingene
24.03.10: NLF søker Regionsjef i Trøndelag (fornyet kunngjøring)