2010

03.11.10: Norsk Petroleumsinstitutts HMS- pris 2010
29.10.10: For fort
29.10.10: Mer varebilsamarbeid
29.10.10: Fire meter eller mer?
29.10.10: Dyrere hjul?
29.10.10: Tyskland: Veiarbeid stenger Berlin-ring
25.10.10: Eek Transport utvider samarbeidet
25.10.10: For mange med sommerdekk på vinterførebedring for lastebil
25.10.10: Stenging i Mont Blanc tunnel
22.10.10: Politiker-besøk på NLFs stand
21.10.10: NLF var motstandere av vegreformen – hva nå?Olav Slaatsveen med innlegg på ”Transport og Logistikk 2010”
20.10.10: NLF-lærling med beste karakter
20.10.10: Grønn Godstransport på Transport og Logistikk
20.10.10: Kostnadsutviklingen september 2010
20.10.10: NLF i statsbudsjetthøring på Stortinget
19.10.10:
15.10.10: Bør satse på utvikling av neste generasjons biodieselKlif med strategi for forskning og utvikling
15.10.10: Frankrike: Fortsatt streik og demonstrasjoner
15.10.10: EU nærmere miljøavgifter på tungtransport
15.10.10: Upålitelige bremsekontroller
15.10.10: NLF møter FinanskomiteenKrever obligatorisk autopassbrikke
14.10.10: EU kutter mer klimagass enn lovet
14.10.10: NLFs konjunkturundersøkelsen 2010
14.10.10: Transport og logistikk 2010 18. og 19. oktober
11.10.10: Arbeidstilsynet avkrefter
11.10.10: Streik i Frankrike kan lage trafikkaos
08.10.10: NLF med innspill til bedre ferjedrift
07.10.10:
07.10.10: STATSBUDSJETTET 2011: Dagpenger, permitteringsregler og fedrekvoten
06.10.10: Konstruktivt møte med samferdselsministeren om farlig gods på ferge
05.10.10: Bukken skal passe havresekken: Egen tilsynsenhet foreslås lagt under vegdirektøren
05.10.10: Referat fra faggruppemøte ADR
05.10.10: Statsbudsjettet: For svak satsing på vei rammer hele samfunnet
05.10.10: Fakta om statsbudsjettet 2011Foreløpig informasjon
05.10.10: Avgiftene på lastebiltransporten: Næringen hørt i biodieselsaken
04.10.10: Forgubbingen
04.10.10: CLTM-møte med frykt for framtiden
04.10.10: Fortsatt investeringsvegring
04.10.10: Nye vegsystemer i BjørvikaområdetAnbefalinger for å unngå kø
04.10.10: Ny type kantmerking skal hindre ulykker
04.10.10: Færre konkurser enn i fjor
04.10.10: Økt satsing på EU-samarbeid i regi av NLU
01.10.10: Lastebiltransport er for billig
30.09.10: 50 år siden bilsalget ble frigitt
30.09.10: Høstkampanje på smøremidler og kjemiprodukter
30.09.10: NLF i CLMT-møte i Brussel Stor uenighet om kjøreforbud
29.09.10: Vogntog hadde skylden i en tredjedel av dødsulykkene
29.09.10: Varsko fra forbundene: Bedre utdanning av yrkessjåfører fører til stopp i rekruttering
27.09.10: Skuffende resultater fra kontroll av budbilbransjenNå må også oppdragsgiverne skjerpe seg!
27.09.10: Veistenging fv. 301 Utladalen. Arbeidet tar til igjen tirsdag 28.oktober etter 12.00