2010

10.02.10: Husk tollbehandlingeninformasjon fra det svenske Tullverket
09.02.10: Utvidelse av prøveordning med modulvogntog
09.02.10: Transporterer du varer over grensen til Sverige?Husk å gå inn til tollkontoret
08.02.10: Kjørte på avgiftsfri diesel300 000 i bøter
07.02.10: Asfaltkontrakter for 1.5 mrd utlyses
07.02.10: Stortingshøring om drift og vedlikehold av vegnettet
07.02.10: Arbeidsgruppe skal vurdere piggdekk
04.02.10: Hellas: Fortsatt aksjoner
04.02.10: E6 Øyer - Tretten: Ny veg ferdig i 2013Bra, selv om det blir dyrere, mener NLF
04.02.10: Estlender fikk kjøreforbud
03.02.10: Møte i Nordiskt vägforum i Helsingfors
03.02.10: NLF-profilering gjennom firmabiler
02.02.10: Telenor – økte rabatter for NLFs medlemmer
02.02.10: Hellas: Fortsatt bondeopprør
02.02.10: Avsenderne må skjerpe segHver femte farlig gods-container feilmerket
02.02.10: Utskilling av Statoils bensinstasjoner-Ikke problematisk for NLF, sier adm. direktør Olav Slaatsveen
02.02.10: Høring om høydebegrensning på kjøretøy i Norge
02.02.10: Vegvesenets handlingsprogram stadfestet
02.02.10: Statoil vurderer å skille ut bensinstasjonene
01.02.10: Flest dødsulykker i kryss med dårlig sikt
31.01.10: Sveits innfører kjøre- og hviletidsbestemmelsene
31.01.10: Hellas: Aksjonene fortsetter
31.01.10: Danmark: Vurderer 56 tonn
28.01.10: Hellas: Bondeopprøret – siste
28.01.10: Hellas: “Bondeopprøret” fortsetter
27.01.10: Fornyelse av ID-kort for bygge- og anleggsplasser
27.01.10: Felles ferjekort på Vestlandet
27.01.10: NLF skal bedre omdømmet til lastebilnæringen
27.01.10: Den verste krisen overstått?Volvo Lastvagnar i Umeå henter inn tidligere avskjedigede
27.01.10: NLF fyller 75 årHar du en historie å fortelle?
27.01.10: Adkomstvei til Mont Blanc-tunnel:Enkelte typer ADR-gods forbys
27.01.10: Ny rapport om HMS-arbeid i norske virksomheter
27.01.10: Fylkesveg 60 Røyr – Hellesylt blir nattestengt
21.01.10: Veistandard og veivedlikehold som en del av arbeidsmiljøet
20.01.10: Lei av den tyske mauten
18.01.10: SFT ble i går Klima- og forurensningsdirektoratet
18.01.10: Hellas/Bulgaria: Blokkert grenseovergang
17.01.10: Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2009
14.01.10: Slovakia: Elektronisk system for veiprising iverksattfra 1. januar 2010
14.01.10: Telenor oppdaterer SIM-kort
14.01.10: Færre dødsfall i arbeidslivet, men flest innen transport
13.01.10: Tyskland: Lavere Maut neste år, men dyrere for Euro 3
13.01.10: Fergetransport av nedkjølte gasser stopper opp!Dramatisk for sykehus og fiskeoppdrett
12.01.10: Stilling ledig -Advokat, evt. advokatfullmektig
12.01.10: E16 Hettetunnelen nord, varsel om vegstenging
11.01.10: NLFs fylkesårsmøter i 2010
11.01.10: Danmark: Ønsker "grønn" avgift, men vet ikke hvordan
11.01.10: Seminar på Kielferga Color Linehelgen 15. til 17. januar 2010
11.01.10: NLF krever obligatorisk AutoPASS-brikke for tunge kjøretøy
10.01.10: Ta del i verdens største sjåførkonkurranseYoung European Truck Driver i gang igjen