2010

11.02.10: Husk tollbehandlingeninformasjon fra det svenske Tullverket
10.02.10: Utvidelse av prøveordning med modulvogntog
10.02.10: Transporterer du varer over grensen til Sverige?Husk å gå inn til tollkontoret
09.02.10: Kjørte på avgiftsfri diesel300 000 i bøter
08.02.10: Asfaltkontrakter for 1.5 mrd utlyses
08.02.10: Stortingshøring om drift og vedlikehold av vegnettet
08.02.10: Arbeidsgruppe skal vurdere piggdekk
05.02.10: Hellas: Fortsatt aksjoner
05.02.10: E6 Øyer - Tretten: Ny veg ferdig i 2013Bra, selv om det blir dyrere, mener NLF
05.02.10: Estlender fikk kjøreforbud
04.02.10: Møte i Nordiskt vägforum i Helsingfors
04.02.10: NLF-profilering gjennom firmabiler
03.02.10: Telenor – økte rabatter for NLFs medlemmer
03.02.10: Hellas: Fortsatt bondeopprør
03.02.10: Avsenderne må skjerpe segHver femte farlig gods-container feilmerket
03.02.10: Utskilling av Statoils bensinstasjoner-Ikke problematisk for NLF, sier adm. direktør Olav Slaatsveen
03.02.10: Høring om høydebegrensning på kjøretøy i Norge
03.02.10: Vegvesenets handlingsprogram stadfestet
03.02.10: Statoil vurderer å skille ut bensinstasjonene
02.02.10: Flest dødsulykker i kryss med dårlig sikt
01.02.10: Sveits innfører kjøre- og hviletidsbestemmelsene
01.02.10: Hellas: Aksjonene fortsetter
01.02.10: Danmark: Vurderer 56 tonn
29.01.10: Hellas: Bondeopprøret – siste
29.01.10: Hellas: “Bondeopprøret” fortsetter
28.01.10: Fornyelse av ID-kort for bygge- og anleggsplasser
28.01.10: Felles ferjekort på Vestlandet
28.01.10: NLF skal bedre omdømmet til lastebilnæringen
28.01.10: Den verste krisen overstått?Volvo Lastvagnar i Umeå henter inn tidligere avskjedigede
28.01.10: NLF fyller 75 årHar du en historie å fortelle?
28.01.10: Adkomstvei til Mont Blanc-tunnel:Enkelte typer ADR-gods forbys
28.01.10: Ny rapport om HMS-arbeid i norske virksomheter
28.01.10: Fylkesveg 60 Røyr – Hellesylt blir nattestengt
22.01.10: Veistandard og veivedlikehold som en del av arbeidsmiljøet
21.01.10: Lei av den tyske mauten
19.01.10: SFT ble i går Klima- og forurensningsdirektoratet
19.01.10: Hellas/Bulgaria: Blokkert grenseovergang
18.01.10: Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2009
15.01.10: Slovakia: Elektronisk system for veiprising iverksattfra 1. januar 2010
15.01.10: Telenor oppdaterer SIM-kort
15.01.10: Færre dødsfall i arbeidslivet, men flest innen transport
14.01.10: Tyskland: Lavere Maut neste år, men dyrere for Euro 3
14.01.10: Fergetransport av nedkjølte gasser stopper opp!Dramatisk for sykehus og fiskeoppdrett
13.01.10: Stilling ledig -Advokat, evt. advokatfullmektig
13.01.10: E16 Hettetunnelen nord, varsel om vegstenging
12.01.10: NLFs fylkesårsmøter i 2010
12.01.10: Danmark: Ønsker "grønn" avgift, men vet ikke hvordan
12.01.10: Seminar på Kielferga Color Linehelgen 15. til 17. januar 2010
12.01.10: NLF krever obligatorisk AutoPASS-brikke for tunge kjøretøy
11.01.10: Ta del i verdens største sjåførkonkurranseYoung European Truck Driver i gang igjen