2010

22.03.10: Takk for jubileumsgaven, Samferdselsminister! 
22.03.10: Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2010
22.03.10: Kravsoverlevering i transportoppgjøret
22.03.10: NLF inviterer Samferdselsministeren på tur i lastebil
21.03.10: Negative til å innføre høydebegrensning i Norge.
21.03.10: Årets tariffkonferanse: Harald Øvsthus gjenvalgt som leder
16.03.10: NLF i møte om piggdekkbestemmelser
16.03.10: Oppgradering av Krakhella ferjekai i Solund
16.03.10: Kjøring til Vestlandet?Sjekk tlf 175
16.03.10: Korttyver på ferde igjen!Husk å sikre bilen før påskeferien
14.03.10: Zero med rapport om biodrivstoff
14.03.10: NLF med kraftfullt krav til Regjeringen
14.03.10: NLFs punktmarkering vellykket
13.03.10: Punktmarkering igang
11.03.10: Tariff 2010: Forhandlingsstart i transportoppgjøret
11.03.10: Kommentarer til ekspertgrupperapport om sykefravær
11.03.10: Nattestenging Vallaviktunnelen
11.03.10: NLF med punktmarkering ved budsjettkonferansen på Thorbjørnrud
11.03.10: Oppgradering av Krakhella ferjekai i Solund 
09.03.10: Vil produsere drivstoff på matjord
04.03.10: Gjennomfør Nasjonal Transportplan nå!
03.03.10: IRU gir 12 millioner til trafikksikkerhet
02.03.10: Danmark: Veibrukeravgiften utsettes
28.02.10: Myter om sykefraværet
25.02.10: Vegvesenet med fokus på bedre kvalitet
24.02.10: POSTEN bruker lastebil i stedet for tog
23.02.10: Kjøp av Eurovignette i Sverigetungvint for norske lastebiler
23.02.10: Norge med i informasjonsportal om forretningsdrift i Europa 
23.02.10: Miljøsoner i DanmarkNye, skjerpede krav fra 1. juli 2010
22.02.10: Seminar på Kilferga - vel i havn
21.02.10: Fornyet avtale med Flom kjetting.
21.02.10: SSBs kostnadsindeks - bearbeidete tall pr. januar
18.02.10: Danmark: Bruker krisen til utdannelse og forbedring
18.02.10: NLF i møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa
18.02.10: 10 prosent har 80 prosent av fraværet
17.02.10: Klimakur 2020 Lastebilnæringen vil bidra 
17.02.10: Klimakur fokuserer på drivstoff og biler
17.02.10: Hellas: Bondeopprøret over, tollerne fortsetter
17.02.10: Tysk transportminister demper miljøsone-iveren
16.02.10: Prøveordning med modulvogntogFlere veier bør åpnes
16.02.10: Mindre utslipp av svevestøv
16.02.10: Vegvesenet krever M+S merkingNLF uenig 
16.02.10: Mindre utslipp av klimagasser fra transport
15.02.10: Nye regler for flytting av dyr
15.02.10: Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2010
14.02.10: Nytt EU-direktiv skal hindre fartsskriver-juks
11.02.10: EU-støtte til norske prosjekter
11.02.10: Miljøgevinst ved å flytte gods fra veitil bane og sjø Uomtvistelig faktum, eller myte for fall?
11.02.10: Danmark: Regjeringen dropper tysk Maut-system
11.02.10: Europakommisjonen ser på Eurovignetten