NLF

Nytt fra NLF – uke 2, 2021

Medlemsmøtet onsdag: Hareide er med, kommer du? 

NLF ønsker alle medlemmer velkomne til årets første digitale medlemsmøte onsdag kl. 18.00-19.15. Denne gangen er det samferdselsminister Knut Arild Hareide som får mesteparten av tiden.

Har du spørsmål du ønsker å stille samferdselsministeren? Det blir selvfølgelig mulighet til å stille spørsmål på direkten i møtet, men allerede nå kan du sende inn spørsmål til ministeren via mail!

Se programmet og følg sendingen fra kl. 18 onsdag på lukket medlemsområde

Klimaplan 2021-30: Ambisjonene henger ikke sammen med teknologiutviklingen

NLF mener regjeringen signaliserer sterke ambisjoner om reduksjon i klimautslippene i sitt forslag til Klimaplan 2021-30, som nylig ble lagt fram, men at det ikke henger sammen med teknologiutviklingen innen godstransport.

– Å tro næringen alene skal bære kostnaden med utslippskutt, er imidlertid å tro på klima-nissen, uttaler NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer i sak på lastebil.no

Fossilfrie anleggsplasser innen 2025

4-5 prosent av CO2-utslippene fra transportsektoren kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet i Norge. 

– Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge veiene, tunnelene, banene, havnene og lufthavnene på en klimavennlig måte. Derfor trapper vi opp arbeidet med å gjøre anleggsplassene i transportsektoren fossilfrie. En av målsettingene er å skape en større etterspørsel i markedet for nullutslippsmaskiner gjennom å igangsette pilotprosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer og se handlingsplanen i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Les også hvordan Statens vegvesen tilpasser seg miljøkravene 

Forverret situasjon for godstransportbransjen? 

Selv om regjeringen igjen har forlenget kontantstøtten til næringslivet med to måneder, denne gang mars og april, er ikke NLF fornøyd med koronatilbudet til næringslivet. I årets første koronaundersøkelse, som ble besvart av NLF-medlemsbedrifter i slutten av uke 1, går det tydelig fram at oppdragsmengden blir lavere. Hele én av fire, 24 prosent, svarer at de har registrert redusert etterspørsel. 

NLF mener regjeringen burde bidratt til større forutsigbarhet.

– Å forlenge kontantstøtten med to måneder av gangen skaper unødig uro, som med fordel kunne vært unngått, understreker NLF-direktør Geir A. Mo.

Les mer i sak på lastebil.no

Vlantana-rettssaken er i gang

NLF følger den pågående rettssaken mot Vlantana Norge AS i Øvre Romerike Tingrett, og kommer med regelmessige oppdateringer fra saken. 

Følg med på lastebil.no!

Les vår oppsummering av hendelsesforløpet i skandalen

Strengere kontroll på overholdelse av karantenereglene?

- Vi jobber med modeller for å få til en bedre kontroll på karanteneordningen, og vil levere et forslag til kontrollsystem til regjeringen i uka som kommer. Karanteneslurv vil kunne føre til at vi mister kontroll over smittespredningen også i Norge, sa Gullvåg til TV2 søndag. Han forventer at det vil bli satt i system ganske raskt. Ny koronapressekonferanse er varslet onsdag kl. 15.

Mandag kom det fram at bare 58 prosent av innreisende til Oslo lufthavn Gardermoen sjekker seg for covid-19 ved ankomst mellom 2. og 7. januar.  Les mer i artikkel i VG

NLF informerer løpende om endringer av betydning for næringen på lastebil.no og i nyhetsbrev, og oppdaterer både vår smittevern- og karanteneveileder løpende.

Forlenger permitterings- og dagpengeperioden

Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren, får nå muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. juli, foreslår regjeringen.

De foreslår også å forlenge retten til dagpenger for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Nedgang i konkurstallene i 2020

I 2020 gikk 4090 bedrifter konkurs og 1377 ble tvangsavviklet av myndighetene. Nedgangen er på 12,8 prosent sammenlignet med 2019. Transport og lagring har en nedgang i tallene på 15,5 prosent. Alle fylker har nedgang i konkurstallene, unntatt Troms og Finnmark. Oslo, Vestfold og Telemark har imidlertid kun en mindre nedgang. 

Det samme gjelder de skandinaviske landene. Danmark har en nedgang på hele 33,3 prosent, og Sverige, med mange konkurser på våren, har en oppgang på 4,1 prosent.

Data- og analyseselskapet Bisnode frykter en økning i Norge i 2021.

Les mer i nyhet fra Bisnode

Rv. 13 Stavanger-Hjelmeland: 1 time stopp onsdag

Riksveg 13 mellom Stavanger og Hjelmeland, ved Målandsdalen, blir onsdag 13. januar, en eller annen gang mellom kl. 9 og 14, stengt en time på grunn av fjellsikring.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Danmark: Skjerpede innreisekrav

Innreisekravene til Danmark er skjerpet fra 9. januar tilogmed 17. januar. Kravet om negativ covid-19 test for alle innreisende til Danmark gjelder ikke personer som transporterer gods, som i utgangspunktet er unntatt fra testkravet (utenom sjåfører boende i Storbritannia). Det er ikke alle politiske sider som liker at godssjåfører er unntatt testkravet, melder lastebilmagasinet.dk (bak betalingsmur). 

8-9 prosent nedgang i bomringen i Oslo

Trafikken gjennom Fjellinjens bomstasjoner hadde en nedgang på mellom 8 og 9 prosent i 2020, sammenliknet med 2019. 

I mars og april var nedgangen på hele 20 prosent. Så steg det tilbake til normalen i sommer, før trafikkvolumet gikk ned i takt med innføring av nye smitteverntiltak. November og desember hadde en trafikknedgang på 8,6 prosent.

Storbil-andelen av passeringer i bomringen utgjorde mellom 6,1 prosent i indre ring, til 7,1 i Osloringen og 7,9 ved bygrensen, hvorav det meste, 4,8-6,3 prosent, gjøres av Euro 6-biler.

Les mer i pressemelding fra Fjellinjen

Elbil-lading i alle bygg?

Regjeringen har sendt et forslag på høring hvor de foreslår at det i alle nye bygg skal være klargjort for installering av ladepunkter for elbil.

Les nyhet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sivilforsvaret tester tyfonene sine

Onsdag 13. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Les mer i nyhet fra Sivilforsvaret

Anerkjent bransjemann blir pensjonist

Olav G. Hermansen er inne i sin siste uke i NLF. Han har hatt ansvaret for NLF Arbeidsgiver de siste seks årene. Selv om han formelt går over i pensjonisttilværelsen, kommer han til å drive med foredragsvirksomhet og artikkelskriving i tiden som kommer, lover han. Vi takker han for godt utført arbeid, og er glad han fortsatt vil bruke sitt hode til faglige vurderinger.

Les egen sak på at.no (Anlegg & Transport)

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om én uke.