NLF

Nytt fra NLF – uke 22, 2021

Medlemsmøte: Gass som drivstoff

Neste onsdag er det nytt digitalt medlemsmøte. Denne gang om gass som drivstoff i lastebiltransporten. Hva er status – hvordan ser fremtiden ut, hva må/bør være løsningen mot det grønne skiftet?

Vi ønsker å høre dagens situasjon fra en medlemsbedrift som har biler med gassdrift, hva de har av utfordringer og hvordan en mer forutsigbar strategi om fyllestasjoner bør legges opp. Drivkraft Norge AS gir status på gass i et overordnet perspektiv, mens en transportpolitiker forteller om rammebetingelser etc. Enova foredrar om tilskuddsordninger inn mot det grønne skiftet på dette transportfeltet, og sist, men ikke minst, gassleverandøren Gasum setter dagens og fremtidens utfordringer opp mot det grønne skiftet.

Vi kommer tilbake med lenke og mer informasjon i neste nyhetsbrev. Velkommen til NLFs medlemsmøte onsdag 9. juni kl. 18-19:30!

Oppdatert karanteneveileder

Vi har oppdatert karanteneveilederen vår. Det er ikke de store endringene, men den nye versjonen inneholder de nye lovtekstene. 

Last ned karanteneveileder - oppdatert per 1. juni 2021 (versjon 10)

Hett tips! Vägtransportfokus 2.-3. juni fra kl. 9

Elmia Lastbil, Lastfordonsgruppen och Trailer Magazine samler en mengde toneangivende aktører i vegtransportnæringen til gratis, digitalt event onsdag og torsdag 2. og 3. juni. I et spennende program møter du lastebilprodusenter, påbyggere, myndigheter, politikere, eksperter og virksomheter med smarte løsninger for deg som har din profesjonelle hverdag i bransjen.

Se hele programmet og eventet her 2. og 3. juni kl. 9:00-16:00/16:20

Nytt om veg:

Kantslått langs riksvegene i juni

I hele juni skal Statens vegvesen drive med kantslått langs riksvegene. De fleste vegkantene klippes to ganger i sesongen; første gang i mai-juni og andre gang i august-september. 

– Det gjør vi for å ta vare på de artsrike vegkantene, hindre spredning av uønskede arter og bidra til trafikksikker og hyggelig ferdsel langs vegene, sier miljøansvarlig Hanne Mørch i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Rv. 52 Hemsedal: Lysregulering ved Skjøiten bru

Fra mandag 31. mai og ut året blir det lysregulering av trafikken forbi Skjøiten bru på riksveg 52 i Hemsedal. Trafikanter må regne med litt ventetid gjennom anleggsstedet, melder Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E39 og rv. 13: 8,5 kilometer nytt rekkverk

Arvid Gjerde AS skal sette opp 8,5 kilometer nytt rekkverk i Nord-Rogaland, Ryfylke og Sunnhordland. Strekningen på E39 går fra Rød i Sveio (Sunnhordland) og sørover til fylkesgrensen mot Rogaland, i tillegg til strekningen Våg-Grinde i Tysvær kommune i Nord-Rogaland. På riksveg 13 er det strekningen fra Botna bru til Håra i Ullensvang kommune som får nytt rekkverk.

Jobben starter 4. august og skal skal være ferdig innen 1. desember. Oppdragsgiver Statens vegvesen krever at 75 prosent av arbeidene skal være ferdig innen 15. oktober.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Gamle E134 ferdigstilt

Sogevegen på gamle E134 mellom Hjartdal og Seljord er innviet. For Statens vegvesen markerte det avslutningen på etterbrukstiltakene på gamle E134 over Nutheim etter åpningen av Mælefjelltunnelen for halvannet år siden. Det nye utsiktspunktet Nylende utsiktspunkt Flatdal ved Nutheim er Sogevegens største turistattraksjon.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Harstad: Økte takster og lenger innkreving

Grunnet lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet, er det lokalpolitisk enighet om å øke bompengene og å forlenge innkrevingsperioden med fem år, fra 15 til 20 år, i vegpakke Harstad. Bompengebidraget til pakken forutsettes økt med om lag 540 millioner kroner.

Les mer i pressemelding fra Samferdelsdepartementet

Lettere å beregne byggetid for tunneler

Statens vegvesen tar i bruk ny modell for beregning av byggetid for tunneler. De siste årene har det vært uenighet om tidsbruken for å ferdigstille enkelte tunneler i vegprosjekter. På sikt kan modellen benyttes for å beregne alle faser av et tunnelprosjekt. «Tunnelbyggetid 2021» tas i bruk for drivefasen nå. Den skal brukes i alle konkurransegrunnlag i løpet av høsten 2021. 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Frykter sommerulykker på vegene

– Jeg er bekymret for sommerulykkene, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, etter at dødstallene igjen stiger, og mai måned er på nivå med fjoråret. 

Åtte personer ble drept i trafikken i mai, og fem av dem skjedde siste uke. Hittil i år har 25 mistet livet på veiene i Norge, mot 37 ved utgangen av mai i fjor. 

Én av fem er usikre på hva de skal gjøre dersom de kommer til en trafikkulykke, ifølge en undersøkelsen Ipsos har gjort for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

– Grunnleggende førstehjelp kan redde liv. Det å kunne hjelpe til før de profesjonelle aktørene kommer, kan være forskjellen på liv og død, sier Guro Ranes.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har laget et  gratis nettkurs i førstehjelp, Akutt-ABC, slik at alle kan lære grunnleggende førstehjelp. Ett av kapitlene er dedikert til trafikkulykker.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Les pressemeldingen fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Se statistikk over trafikkulykker med personskade for 2020 hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nytt fra myndighetene:

Nye, permanente regler om møter i foretak

Det siste året har næringslivet kunne holde digitale møter. 1. juni 2021 ble den midlertidige loven opphevet, men samme dag kom nye, permanente regler. Reglene gir foretakene mulighet til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Har du husket å levere skattemeldingen?

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende gikk ut i går. Har du ikke søkt om utsatt frist og ikke leverer skattemeldingen innen 31. mai, vil du få tvangsmulkt. Mulkten utgjør 599,50 kroner per dag, opp til totalt 11 990 kroner.

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Skatteetaten overtar tilsynet med obligatorisk tjenestepensjon

Nå skal pensjonsselskaper hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten og bruke det som grunnlag for pensjonssparingen. Skatteetaten har også fått ansvaret med å føre tilsyn med om det spares obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Webinar: Nasjonal bærekraftkonferanse 2. juni kl. 9

Regjeringen inviterer til digital konferanse om bærekraftsarbeidet i Norge onsdag 2. juni kl. 09:00-12:30. Bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har invitert statsminister Erna Solberg, næringslivet, arbeidslivsorganisasjoner, representanter fra kommune- og fylkessektoren, sivilt samfunn og forskningsinstitusjoner. 

Innlegg og panelsamtaler kan følges via pc, nettbrett eller mobiltelefon. Det blir også mulig å sende inn spørsmål og kommentarer underveis. Konferansen er gratis og krever ingen pålogging. 

Se programmet og konferansen direkte her på regjeringens nettsider

Regjeringen har gitt penger til etter- og videreutdanningstilbud

Regjeringen vil at flere ansatte, permitterte og arbeidsledige skal få sjansen til å skaffe seg mer kompetanse slik at de blir stående i arbeid eller finner seg ny jobb. Bransjeprogrammene gjennom trepartssamarbeidet har fått tildelt 46 millioner kroner for å starte opp nye etter- og videreutdanningstilbud for rundt 4500 personer.

Les mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Koronastøtte til næringslivet: De små falt utenfor

Riksrevisjonen har sett på de fem søknadsbaserte tilskuddsordningene som gjaldt fra mars til oktober 2020. Flere av ordningene hadde kriterier som førte til at små aktører kan ha falt utenfor. Undersøkelsen viser også at innenfor alle ordningene fikk flertallet en relativt liten sum, mens et fåtall mottok svært store beløp. Eksempelvis mottok åtte bedrifter 17 prosent av det totale beløpet som var satt av til næringslivet. Etatene som har delt ut tilskuddene, har til nå avdekket få tilfeller av svindel og misbruk.

Les mer i pressemelding fra Riksrevisjonen

Nedgang i lastebiler, økning i elektriske varebiler

Hittil i år er det solgt 2064 nye lastebiler, noe som er en nedgang på 6,1 prosent mot samme periode i fjor. I mai ble det solgt 402 lastebiler, en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med mai i fjor. Elektriske varebiler fortsetter sin oppgang. Dette viser tall fra Statens vegvesen.

I følge tungt.no ser markedsandelen ut slik for de fire største lastebilmerkene hittil i år: Scania har 47,5 prosent - noe som er bedre enn i fjor, mens Volvo har 30,3 prosent, Mercedes 10,7 prosent og MAN 8,2 prosent. 

Se alle registreringstallene hos Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Andre nyheter:

Park og Anleggsmessen arrangeres i november

På Norges Varemesse blir Park og Anleggsmessen arrangert 4. og 5. november i år. Messen samler utstillere fra alle kategorier innen park og anleggsbransjen, og på programmet står flere seminarer av faglig verdi.

Bauma, verdens største anleggsmesse, er for øvrig utsatt fra april 2022 til oktober 2022.

Les mer om Park og Anleggsmessen på messens egne nettsider

Dachser satser på megatrailere

Dachser velger utelukkende «megatrailere» når de kjøper nye semitrailere i Tyskland. De romslige dimensjonene til lasterommet, med ellers samme lengde og bredde, gjør at drivstofføkonomien er bedre enn for standard semitrailere, spesielt over lange avstander. Megatrailerne har 20 centimeter ekstra høyde innvendig, siden lasteområdet bare er 100 centimeter over veibanen. Det gir et lasterom som er 8 kubikkmeter større. De neste årene fortsetter utskiftingen i europeiske land selskapet er representert i gjennom European Logistics.

Les mer i pressemelding fra Dachser

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.

Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? Ta kontakt med Helen Karlsen på   hk@lastebil.no eller tlf. 900 12 715. Ris og ros tas gjerne imot!