NLF

Nytt fra NLF uke 21, 2022

Enova har gitt støtte til 14 nye fyllestasjoner for biogass og NLF fått gjennomslag for å kunne kombinere YSK etterutdanning og ADR grunnkurs. 

IKKE NOK: Det har blitt klart at Enova gir støtte til 14 nye fyllestasjoner for biogass. NLF mener at det blir feil å stoppe denne støtteordningen nå. IKKE NOK: Det har blitt klart at Enova gir støtte til 14 nye fyllestasjoner for biogass. NLF mener at det blir feil å stoppe denne støtteordningen nå.

Vinterdriftundersøkelsen  

Først vil vi minne alle på om årets vinterdriftundersøkelse som ble sendt ut til alle forbundets medlemmer mandag 9. mai.  

Undersøkelsen er identisk med tidligere år. Det er ikke satt opp svarfrist, men den vil bli avsluttet i slutten av mai.   

NLF oppfordrer alle til å promotere undersøkelsen. Uten svar har vi ikke dokumentasjon. Med mange og gode svar kan dere i regionene også bruke dette i diskusjonene dere har med Statens vegvesen eller fylkeskommunene.  

14 nye fyllestasjoner for biogass – ikke nok, mener NLF  

Resultatet av Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren, er at 14 av 29 søkere har fått støtte til å etablere nye fyllestasjoner for biogass. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre.   

Enova har gitt de 14 nye stasjonene til sammen 83 millioner kroner i støtte, i tillegg til 21 millioner fordelt på 120 biogasskjøretøy.   

Med dette har staten, gjennom Enova, til sammen støttet 27 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass.    

NLF mener på sin side at støtte til 14 nye fyllestasjoner er veldig positivt, men at det er galt at det ikke skal gis støtte til flere.    

 – Vi mener at Enova gir seg på feil tidspunkt. Behovet for videre støtte til utbygging av infrastruktur vil fortsatt være der, derfor er det alt for tidlig for Enova å si stopp nå, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.    

Han mener at kostnaden for å få på plass infrastrukturen ikke er noe aktørene skal betale alene.    

Les mer her:  
Enova støtter 14 nye fyllestasjoner for biogass: – En god start, men feil å stoppe støtteordningen nå  

  

Her er hele listen over hvor de nye 14 fyllestasjonene kommer:  

 Lokasjon   Selskap   Støtte i NOK  
Kristiansand   Gasum Clean Gas Solution   6 403 113  
Sandnes   Gasum Clean Gas Solution   6 403 113  
Ål   Gasum Clean Gas Solution   6 922 284  
Håbakken   Gasum Clean Gas Solution   6 922 284  
Bærum (Skui)   Biogass Energi   6 211 369  
Koppang   Biogass Energi   6 186 769  
Vestby   Biogass Energi   6 068 549  
Bergen (Nesttun)   Biogass Energi   6 008 419  
Åndalsnes   Biogass Energi   6 031 083  
Rudshøgda   Biogass Energi   5 966 399  
Seljord   Biogass Energi   5 780 349  
Alta   Remiks Miljøpark   4 799 600  
Tromsø   Remiks Miljøpark   4 799 600  
Bjerkvik   Remiks Miljøpark   4 799 600  

  

Skal få ned antall dramatiske overskrifter i media  

Etter god dialog og samarbeid med Statens vegvesen (SVV), har NLF klart å få gjennom små endringer i skjemaene som sendes til media etter at SVV har holdt sine kontroller.  

Den viktigste endringen er at SVV har fjernet feltet for antall kontrollerte tunge kjøretøy. Fra nå av rapporterer de kun antallet de har hatt innom kontrollplassen. Dette innføres fordi måten det frem til nå har blitt rapportert inn, har ført til feil og mangler i tillegg til dramatiske overskrifter i media.  

Tidligere har SVV eksempelvis meldt om at det er feil på seks av 12 kontrollerte tunge kjøretøy, noe som kan oppfattes som om det er feil ved halvparten av alle tungbiler. Ved å kun fokusere på antallet de har hatt innom kontrollplassen, håper man på å få nyansert dette bildet.   

Det presiseres videre om at SVVs kontrollører skal fjerne alle kjennemerker, firmanavn i tillegg til at personer må sladdes på de bildene vi sender fra SVV til media.  

- Vi er svært glade for at Statens vegvesen endrer måten de skriver sine meldinger på, og at det fokuseres på totalantallet som har vært innom kontrollplassen og hvor stor andel av disse som det er reagert mot.  Vi tror dette vil gi et mye riktigere bilde av de faktiske resultatene og fjerne mulighetene enkelte medier har til å lage et bilde som fremstår verre enn det er, sier NLF-direktør Geir A. Mo.  

Nå kan YSK etterutdanning og ADR grunnkurs kombineres  

NLFs ADR faggruppe har siden september 2021 jobbet med mulighetene som åpnet seg i forbindelse med evaluering og oppdatering av direktiv 2003/59 om yrkessjåførkompetanse.  

Resultatet av dette arbeidet gjør at kursarrangører som er godkjent for gjennomføring av YSK og ADR kurs nå kan utarbeide opplæringsplaner som fletter innholdet i disse kursene sammen. Det betyr at tema som er felles for kursene kun gjennomgås en gang, hvert femte år.  

Ordningen får ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr deltager må melde seg på kurspakken bestående av YSK og ADR samtidig. Videre stilles det krav til undervisningspersonell på YSK kurset. Tema på YSK kurset, som er en del av ADR, må være godkjent for å undervise både på YSK- og ADR kurs, hos henholdsvis Statens Vegvesen (SVV) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).    

Siden det er to ulike etater med hvert sitt ansvar for YSK og ADR, må disse nå forholde seg til felles kursdager. Ifølge YSK-forskriften er den klar på at man kan bruke et gitt antall skoletimer til det som er felles for ADR. Spesielt DSB ha stilt seg svært positivt til denne sammenslåingen.   

– Dette er en seier for NLF som har jobbet med å få til denne sammenslåingen. Nå vil den enkelte sjåfør få en mer målrettet opplæring i forhold til den aktiviteten sjåføren trenger opplæring i, samtidig som det vil være tidsbesparende, forteller Jone Klingsheim, bedriftsrådgiver i NLF.   

NLA ønsker EUs beredskapsplan velkommen   

Kommisjonen vedtok mandag en beredskapsplan for transport, som vil øke motstandskraften til EUs transportsektor i krisetider.

Planen bygger på erfaringene fra covid-19-pandemien og tar også høyde for utfordringene EUs transportsektor har stått overfor siden starten av Ukraina-krigen. Nordisk Logistikkforening (NLA) anser planen som en nødvendighet, men fastsetter at avvik fra felles lovverk ikke har forrang.  

Begge krisene har hatt en alvorlig innvirkning på transport av varer og mennesker, og robustheten til transportsektoren samt den forbedrede koordineringen mellom medlemslandene har vært avgjørende for EUs svar på disse utfordringene. Dette er snakk om en 10-punktsplan med blant annet tilpasning av EU-lovgivningen på transportområdet til krisesituasjoner, hensiktsmessig støtte til transportsektoren, sikring av fri bevegelse over grenser, utveksling av informasjon og samordning av transportpolitikk.   

– NLA mener europeiske løsninger er helt avgjørende når det oppstår kriser som utfordrer transportnæringen. Det er en god beredskapsplan samt et godt og nødvendig verktøy, nå som man har pandemien ferskt i minne, sier direktør i NLA, Torsten Laksafoss Holbek.  

Les mer om dette her  

Her blir det stengte veier under Tour of Norway  

I forbindelse med Tour of Norway på sykkel 24. – 29. mai vil det bli en del stengte veier. Sjekk hvilke veier som stenges og om dette vil å berøre dine kjøreplaner.  

Se hele oversikten her