NLF

Nytt fra NLF uke 23, 2022

Forrige uke ble vi minnet på hvor sårbart veinettet vårt er. Det er ikke alle veistrekninger som er rustet for en vanlig vårflom.

Utfordrende: Badderen bru på E6 i Nord-Troms har fått seg en alvorlig knekk. (Foto: Frode Lyng Hansen, Statens vegvesen) Utfordrende: Badderen bru på E6 i Nord-Troms har fått seg en alvorlig knekk. (Foto: Frode Lyng Hansen, Statens vegvesen)

Det gikk galt i Kvænangen i Nord-Troms. Bruen over Badderen (E6) måtte gi etter for flommen, og ble stengt for all trafikk. Dette innebar at all tungtransport,i dette området, måtte via Finland. En omkjøring på 160 kilometer. 

NLF fryktet at det ville ta lang tid å få på plass en ny erstatningsbro. Det ble derfor like etter at ulykken var et faktum, søkt Vegdirektoratet om dispensasjon for kjøre- og hviletidsreglene. Det ble innvilget like før pinse. Nå kan det se ut som om Statens vegvesen får på plass en erstatningsbru tidligere enn planlagt. Ifølge SVV skal en ny erstatningsbru stå klar førstkommende onsdag. 

Les mer om dette her:  

Digitalt medlemsmøte onsdag 8. juni 

NLF kan igjen ønske velkommen til et nytt digitalt medlemsmøte onsdag 8. juni klokken 18:00.  

Denne gangen retter NLF søkelyset på juridiske utfordringer i transportnæringen. 

Har du kontrakter og avtaler i orden? 

Hvilke muligheter har du til å justere prisene? 

Hvilket handlingsrom gir lovverket? 

Vi får besøk i studio av, Roberth Aksnes fra Vectio, som skal svare på dette og mange andre spørsmål i onsdagens digitale medlemsmøte. 

Har du andre spørsmål eller temaer du ønsker vi skal ta opp, send oss gjerne en mail ved å trykke på denne linken. 

Vi skal også ta opp viktige temaer som dieseltyveri og svindel med kort, hvordan dieselprisene påvirker transportprisene, strengere tolkning av kjøre- og hviletidsreglene, samt revidert nasjonalbudsjett. 

Dere kan følge sendingen ved å klikke på denne linken 

 – Nå er det på tide at også norske myndigheter reagerer 

Nå henvender NLF seg på nytt til Finansdepartementet om de økte drivstoffprisene. Grunnen er at flere av våre europeiske naboland har besluttet å ta i bruk mulighetene som foreligger for å redusere avgiftene på drivstoff.   

I et nytt brev, påpeker NLF at Frankrike, Spania, Sverige, Irland og Storbritannia har presentert tiltakspakker som skal hjelpe næringslivet med de høye drivstoffprisene.  

I tillegg fulgte Tyskland etter i forrige uke, og de har besluttet å sette ned avgiftene på bensin og diesel fra 1. juni med henholdsvis 0,30€ fra 0,6545€ /l til 0,359€/l og 0,14€ fra 0,4704€/l til 0,33€/l. Dette tilsvarer minimumsnivået fastsatt i EU-direktive 2003/96, annex 1.  

Tidligere har NLF pekt på at den internasjonale konkurransen medlemsbedriftene opererer i er hard, og at det er fullt mulig å ha med seg rundt 1200 liter billig diesel inn i landet.   

–  Nå ber vi derfor på nytt om at det iverksettes tiltak for å redde norske arbeidsplasser og bedrifter i en svært anstrengt situasjon og vi ber om at Stortinget midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften, sier Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i NLF. 

Les mer her 

Stenger E16 i syv dager 

Statens vegvesen stenger E16 for all trafikk øst for Kvamskleiva i Valdres i en uke fra onsdag 8. juni. Det blir omkjøring for biler under 3,5 tonn via fylkesveg 2510. 

Byggleder,Edvin Rye, i Vegvesenet sier det blir lokal omkjøring for kjøretøy under 3,5 tonn.  

På en uke skal Hæhre Entreprenør koble sammen ny fylkesveg 2510 og dagens E16 øst for Kvamskleiva i Hugavika. Entreprenøren skal også bygge ferdig ny E16 øst for tunnelen. Etter stengningen vil trafikken på E16 gå over tunnelåpningen på den nye Hugaviktunnelen fram til vegåpningen i november. 

Tyngre kjøretøy over 3,5 tonn må kjøre rv.52 over Hemsedalsfjellet. Modulvogntog er henvist til å kjøre rv. 7 Hardangervidda. 

Utrykningskjøretøy kan kjøre gjennom Hugaviktunnelen hvis det haster, ved å kontakte entreprenøren. 

Det blir skiltet omkjøring via fylkesveg 2510 i Ryfoss og ved Hemsingbrue. 

Les mer om dette her 

Det blir nattkolonne gjennom Vågslidtunnelen i sommer 

Rehabiliteringen av Vågslid- og Haukeli-tunnelene har pågått i sommersesongene 2020 og 2021 og fortsetter i år. Det har vært mindre arbeider i tunnelene i hele vinter, men fra onsdag 15. juni av blir det fullt arbeid i tunnelene og Svandalsflona rasoverbygg til arbeidene avsluttes høsten 2022. 

I likhet med fjoråret blir det i hele perioden kolonnekjøring hele døgnet for lettbiler på omkjøringsvegene over Dyrskar og Vågsli. 

For tungbiler blir det fra kl. 10:00 til 23:00 kolonnekjøring gjennom Vågslidtunnelen og kolonnekjøring over Dyrskar. Utgangspunktet var at fjellovergangen ville bli stengt for tungbiler fra kl: 23:00 til 10:00 dagen etter, men NLF region 4, har klart å forhandle frem nattkolonner for tungtransporten.  

Her er tidene som gjelder: 
 

  • Vågslidtunnelen stenges fra 23:00 til 10:00 med en kolonne kl. 02:00. Ingen natt kolonne fra lørdag til søndag og søndag til mandag. 
  • Haukeli har kolonnekjøring over Dyrskar fra 10:00 til 23:00. Etterpå det fri ferdsel. Når lastebiler kommer blir andre biler stoppet,  slik at lastebiler kan kjøre over.