NLF

Nytt fra NLF uke 27, 2022

Det går mot ferie og dette vil bli det siste nyhetsbrevet før sommeren. Kontoret i Oslo vil holde stengt fra og med 11. juli og frem til 31. juli.  

Selv om kontoret er stengt, er det likevel mulig å få kontakt med NLF via pressetelefonen: 415 44 200. 

NLF er med på å utforme nytt bachelor studie i tunnelsikkerhet 

Årlig er det mellom 20-30 tunnelbranner i Norge. – Det er i størst grad tilfeldigheter fremfor tilstrekkelig tunnelsikkerhet, som har avverget en større dødsbrann, mener professor ved UiS, Ove Njå. 

Nå skal det gjøres noe med dette, og Universitetet i Stavanger (UiS) starter opp et studium til høsten som heter tunnelsikkerhetsstudiet (TSS).  

– Det er et samarbeid mellom tunneleiere og andre med ansvar for tunnelsikkerheten. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lokalt deltatt i utarbeidelsen av tilbudet og deltar også i videreutviklingen av dette. Trafikksikkerhet står i fokus der NLF representerer en viktig bruker av denne infrastrukturen, sier bedriftsrådgiver i NLF, Jone Kligsheim.

Det er professor ved UiS, Ove Njå, som er fagansvarlig for kurset, og han ser frem til studiestart. 

– Gjennom TSS vil enhver kunne forstå tunnelsikkerhet på tvers av aktørene som jobber med tunnelsikkerhet. Det er den helhetlige forståelsen av tunnelsikkerhet, hvor det samtidig blir god anledning til å bygge nettverk på tvers av tunneleiere, rådgivere, entreprenører, forvaltere, myndigheter, nødetater og vesentlige brukergrupper, forteller Njå. 

Grunnen til at han ønsker at NLF skal være en del av dette arbeidet, er fordi bransjen har viktige synspunkt som vil gi kurset en helhet.  Det understrekes at det er viktig at transportbransjens stemme blir hørt i det fremtidige arbeidet med å ha tilstrekkelig tunnelsikkerhet for alle som ferdes på veien.  

– Gjennom TSS, kan vi bidra til å nå disse folkene som sitter med andre forutsetninger på en bedre måte. Uten dette, opprettholdes ikke en tunnelsikkerhet som holder mål, mener Njå. 

TSS er en bachelor studie som går over to år. Det er delt inn i seks ulike moduler og gir 30 studiepoeng. For å kunne delta forutsetter det at man enten har studiekompetanse, eller realkompetanse.  Mange i transportbransjen har realkompetanse, det vil si at de har jobbet i transportsektoren mer enn fem år og vet hvor skoen trykker gjennom erfaring.

Studie er samlingsbasert og søknadsfristen er satt til 25. august 2022. 

Listen nedenfor er mål som vi kan jobbe med for at deltakere fra bransjen kan få verdifull kompetanse og muligheter med seg fra Tunnelsikkerhetsstudiet: 

 • Økt kompetanse hos ansatt, med dette gjerne nye roller ved bedriften 
 • Kursdeltaker kan benyttes til intern opplæring av sjåfører enten bare i bedriften eller i regi av NLF 
 • Kursdeltaker kan være en resursperson for bedriften eller NLF som kan leies ut til forskjellige aktører i forbindelse med tunnel og trafikksikkerhet, hvor arbeidsgiver får betalt for dette. 
 • Kursdeltaker får et nettverk av fagpersonell innen flere områder hvor det kan være enklere å spør om råd og veiledning for seg selv og bedriften 
 • Økt forståelse for andre aktører i forbindelse med trafikksikkerhetsarbeid. 
 • Økt sikkerhetskultur i bedriften 
 • Økt forståelse av tunnelens oppbygging og begrensninger 
 • Økt forståelse av sikkerhetstiltakenes effekt og virkemåter 
 • Tungbilnæringens egne muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet 
 • Mulighetene til å håndtere en hendelse i tunnel på en god måte, inklusive en brann 
 • Mulighet for FoU der beste praksis blir vurdert som ikke godt nok, eventuelt ikke eksisterer 

Les mer om studiet her 

Sikkerhet: Sjåfører og lastebileiere har en unik mulighet til å gjøre en stor forskjell i evakueringsarbeidet fra tunneler hvor det er en eskalerende hendelse. Brannforebyggende arbeid i tunnelsikkerhetsnæringen er en nøkkel til forbedringer. Foto: Elisabeth Nodland Sikkerhet: Sjåfører og lastebileiere har en unik mulighet til å gjøre en stor forskjell i evakueringsarbeidet fra tunneler hvor det er en eskalerende hendelse. Brannforebyggende arbeid i tunnelsikkerhetsnæringen er en nøkkel til forbedringer. Foto: Elisabeth Nodland

– Utbedring av norske veier kan spare liv 

Denne våren har vært preget av mange dødsulykker langs norske veier. Så langt viser Vegvesenets (SVV) foreløpige tall at det er 61 personer som har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor – til og med juni – var antallet 31. 

– I tillegg til å være en oppmerksom sjåfør, er det å bygge trygge motorveier med flere felt og midtdeler, den beste måten å spare liv i trafikken på, mener NLF-direktør, Geir A. Mo. 

Tall fra samferdselsdepartementet viser at det per 21. juni kun var to dødsulykker på vei med midtdeler, mens det var 44 dødsulykker på vei uten midtdeler.   

– Vi har sett fantastiske resultater på ulykkesstatistikken tidligere når motorveier med gul midtstripe oppgraderes med midtrabatt, som for eksempel E6 gjennom Østfold. Før ble den kalt dødsveien, men nå har den blitt en av de tryggeste veiene å kjøre på. Skal vi nå 0-visjonen trenger vi altså en solid satsing på utbedring og oppgradering av norske veier, avslutter Mo.   

NLF minner alle lastebilsjåfører om å registrere seg selv som en ansvarlig sjåfør gjennom kampanjen «Hendene på rattet, blikket på veien».

Dersom du ikke allerede har gjort det, kan du registrere deg her 

Står uten fyllestasjon for biogass mellom Trondheim og Bjerkvik 

E6 er hovedpulsåren i Nordland, men Enova har ikke støttet en etablering av fyllestasjon for flytende biogass i dette området. Dette setter satsingen på biogassdrevne kjøretøy på vent.   

Enova kunngjorde i en pressemelding 23. mai hvordan de hadde fordelt 83 millioner i støtte til 14 nye fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Dette var den siste runden med støtte til slike fyllestasjoner. 

Tildelingene fra Enova har også fått Nordland fylkesting til å reagere. Nylig sendte de et skriv til Enova, klima- og miljøministeren og Stortingets energi- og miljøkomité. Der kommer det frem at de er enige med NLF i at det fortsatt er et stort behov for utbygging av infrastruktur knyttet til fyllestasjoner for biogass. De synes derfor det er svært skuffende at tildelingen fra Enova etterlater et hull langs E6 mellom Trondheim og Bjerkvik. 

De mener det er helt nødvendig å utvide ordningen, slik at selskaper som kan etablere seg sentralt på strekningen mellom Trondheim og Bjerkvik kan få insentiv til å gjøre det i en fremtidig tildeling. 

NLFs regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark, Odd-Hugo Pedersen, gleder seg over det politiske initiativet fra Nordland fylkesting, og han støtter dem i kravet om at det bør komme ett politisk korrektiv til Enovas retningslinjer for tildeling av støtte. 

Les mer om dette her 

Ny tilskuddsordning støtter etablering av biogasstasjoner i Oslo 

Mens man sliter med å få etablert fyllestasjoner for flytende biogass i Nordland, lanserer Oslo kommune en ny tilskuddsordning slik at flere biogasstasjoner kan etableres i Oslo. Maksimalt tilskudd per stasjon er 10 millioner kroner. 

Enova la i februar 2022 ned sin tilskuddsordning for etablering av biogasstasjoner, men basert på Klimaetatens dialog med energistasjonsselskaper vil det være svært utfordrende å etablere biogassfyllestasjoner i Norge uten tilskudd i tillegg til at kundegrunnlaget foreløpig er svært begrenset. 

–  Markedet for biogass går rett vei, men vi må over «fylle-kneika». Derfor vil kommunen gi tilskudd. Biogass er sammen med elektrisitet og hydrogen de teknologiene som vi skal ha på kjøretøyene mot 2030, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.  

Nå oppfordrer de flere kommuner/fylkeskommuner til å vurdere lignende ordninger slik av vi får et utbygd nett av stasjoner i hele landet. 

Les mer om støtteordningen her 

God sommer! 

Til slutt ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god sommer. Kjør forsiktig og husk å ha hendene på rattet og blikket på veien!