NLF

Nytt fra NLF uke 39, 2022

Bedriftsrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Jone Klingsheim, forteller at det meldes om en økning i kontroller og bøter knyttet til manglende etterregistrering av aktivitet. Glemmer du dette, kan det raskt koste deg 15.000 kroner.

Kjører du en bil med en VDO-skriver, bør du lese dette. Kjører du en bil med en VDO-skriver, bør du lese dette.

Forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg, som tredde i kraft 1/10-2018, innehar en liste over brudd som er gradert etter alvorlighetsgrad. Denne ble innført i norsk rett i 2017. Forskriften omfatter også regler for bruk av fartsskrivere. 

Sjåføren er ansvarlig for å betjene fartsskriveren for å registrere tidsbruk på gyldig sjåførkort. Dette gjelder fra det øyeblikket kjøretøyet overtas. I tillegg er det sjåførens ansvar for å registrere tid som er medgått siden siste døgn- eller ukehvil.  

Brudd på dette klassifiseres som alvorlig brudd, og kan både anmeldes og bøtelegges. 

Viktig å etterregistrere aktivitet 

Det er derfor ikke tillatt å føre kjøretøyet uten at eget sjåførkort er satt inn i fartsskriveren når det utføres transporter underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Når sjåføren utfører annet arbeide har pause/hvile, eller har aktivitet som skal registreres som tid tilgjengelig, skal det registreres i løpet av arbeidsdagen i bilens fartsskriver.  

Når kortet settes inn i fartsskriveren må sjåføren registrere hva som er blitt gjort siden kortet ble tatt ut. Det kalles å etterregistrere aktivt. Aktiviteten som skal registreres kan være å bekrefte at en har hatt hvile eller annet arbeide som er blitt utført siden sist døgn- eller ukehvil. Det er på dette punktet flere sjåfører gjør feil, eller glemmer seg ut. 

Økning i antall kontroller og bøter 

Bedriftsrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Jone Klingsheim, forteller at det meldes om en økning i kontroller og bøter knyttet til manglende etterregistrering av aktivitet. Det kan raskt blir dyrt om du blir tatt på dette.  

– Det er et urettferdig brudd. Oftest treffer det sjåfører som bemanner en bil med VDO skriver. Den er annerledes enn en Stonridge skriver som spør om sjåføren har hatt hvile etter at kortet ble tatt ut. Det er oftest det som gjelder. Når en bekrefter dette, har en ettergistrert.  

VDO stiller spørsmålet, Legg til tillegg, som mange feilaktig svarer nei til, kommenterer Klingsheim.  

– Det er også viktig å ta ut kortet hver dag, selv om det ikke står i loven. Videre er du pliktig til å registrere startland og sluttland, hver dag. Det holder heller ikke med unnskyldninger som at man ikke har kjørt bilen, eller at man har glemt å sette fartsskriveren på pause, sier Klingshem.   

For å på en enkel måte demonstrere hvordan man etterregistrerer aktivitet i en VDO-fartsskriver har NLF laget en liten «bruksanvisning» på dette. 

Trykk her for å se veiledningen

Her kan dere følge jubileumskonferansen direkte fra Lillestrøm 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er klar for å delta på Automessen på Lillestrøm. Nordic Logistics Association (NLA) og NLF har invitert til jubileumskonferanse og utstilling med ett stjernespekket lag fra samferdselssektoren og det nyeste innen teknologi og bærekraft. Det er godt over 150 som allerede er forhåndspåmeldt, og enda flere er forventet å komme på direkten, onsdag formiddag.

Det hele starter klokken 11:00, onsdag 28. september.

Om du ikke har mulighet til å komme til Lillestrøm, vil det hele bli streamet.

Ved å trykke på denne linken, kan dere følge sendingen direkte fra Lillestrøm.

For å se programmet, klikk her.

En av nøklene til det grønne skiftet, kan være utviklingen er Power-to-X-teknologien (PtX). Den skal gjøre det mulig å konvertere grønn kraft fra for eksempel vindturbiner til flytende, klimavennlig og CO2-nøytralt drivstoff. Foto: Circle K En av nøklene til det grønne skiftet, kan være utviklingen er Power-to-X-teknologien (PtX). Den skal gjøre det mulig å konvertere grønn kraft fra for eksempel vindturbiner til flytende, klimavennlig og CO2-nøytralt drivstoff. Foto: Circle K

To solide og veletablerte virksomheter slår seg sammen

Ørland Transport og Rennesøy Trafikk fusjonerer og styrker posisjonen som ledende innen transportbransjen, skriver selskapene i en pressmelding. Med Stangelandgruppen, Røsi (Bjørn C. Røstad) og Inro (Arne Incoronato og Rolf Hodne), vil virksomheten være klar for nye markedsandeler.

– En viktig milepæl for oss, slår Kjell Haugland og Egil Torgersen fast på vegne av henholdsvis Ørland Transport og Rennesøy Trafikk.

Beholder de ansatte

Sammenslåingen vil ikke medføre noen endring i ansettelsesforhold for dagens ansatte. Nå som før er organisasjonene det som representerer selskapenes største verdi, mens kundene vil møte en virksomhet som i enda større grad er en konkurransedyktig samarbeidspartner. 

Det nye selskapet får cirka 380 ansatte, disponerer cirka 250 storbiler og vil få en samlet omsetning på cirka 600 millioner kroner årlig.

For å lese mer, trykk her

Det nye selskapet vil etter planen få ytterligere tre aksjonærer inn på eiersiden. Det nye selskapet vil etter planen få ytterligere tre aksjonærer inn på eiersiden.

Lyser ut konkurranse om E6-prosjekt

Nye Veier lyser ut prekvalifisering for konkurranse om totalentreprise på prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. Verdien på kontrakten er anslått til 2,4 milliarder kroner eks.mva.

I løpet av september utlyser Nye Veier konkurransen om entreprisen for E6-strekningen mellom Berkåk og Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommune. Dette var tidligere en delstrekning i kontrakten for ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Strekningen er nå utvidet og delt opp i flere kontrakter for å optimalisere prosjektet og være tilpasset markedet. I tillegg er reguleringsplanen for en del av strekningen endret og vedtatt.

Entreprisen består av:

-          ca. 15 km ny E6

-          ca. 15 km lokal- og fylkesveier

-          flere bruer

-          én tunnel (ca. 800 m) for fylkesveg med tilhørende styring og sikringstiltak

Ny E6 skal i hovedsak bygges som firefelts motorvei. Gjennom Vindåsliene skal det bygges ca. 4 km 2/3 felts vei for 90 km/t. Veien skal bygges med forbikjøringsfelt i begge retninger, noe som betyr at det i praksis blir fire felt.

Konkurranse med forhandling

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Nye Veier planlegger å invitere tre til fem leverandører til å gi tilbud på kontraktsarbeidene.

Nye Veier har høye mål for klima og bærekraft i sine prosjekter. Reduksjon i klimagassbudsjett og Ceequal-sertifisering vil derfor være viktig i prosjektet.

Leverandører som leverer gyldige tilbud, men ikke når opp i konkurransen om å bli tildelt kontraktsarbeidene, vil kunne få en kompensasjon for arbeid som er utført i tilbudsfasen.

Viktig vei i Norge

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Espen Almlid, ser frem til å komme i gang med sin første nye entreprise i Trøndelag etter at han startet i selskapet i fjor høst.

– E6 gjennom Rennebu og Midtre Gauldal er en hovedåre i Norge som binder sammen sør og nord. Vi gleder oss til å komme i gang med å bygge en mer trafikksikker og fremkommelig vei. Likevel er det, som alltid for Nye Veiers prosjekter, en del forutsetninger for at vi kan gå i bygging. Et nøkternt kostnadsnivå og forutsigbar finansiering er slike forutsetninger, sier han.

Konkurransen om å bygge E6 fra Berkåk til Vindåsliene i Trøndelag er nå lyst ut. Konkurransen om å bygge E6 fra Berkåk til Vindåsliene i Trøndelag er nå lyst ut.

- Bygg tunnel nå!

Regionsjef Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileier-Forbund er krystallklar: Bygg nytt løp til Oslofjordtunnelen nå!

Mandag kveld brant det nok en gang i et vogntog i Oslofjordtunnelen. Tunnelen ble dermed stengt fram til klokken 04.30 tirsdag morgen.

Ukentlig blir Oslofjordtunnelen stengt, og det har de siste årene vært flere branner i vogntog.

Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileier-Forbund er ikke i tvil om hva som bør bli konsekvensen etter nok en lastebilbrann.

– Brannen bekrefter behovet for at det snarest settes i gang arbeid med nytt tunnelløp, sier Bjerke til Akershus Amtstidende.

Bjerke og NLF er i utgangspunktet tilhengere av at det bygges bru i stedet for nytt tunnelløp.

– Vi har for lengst innsett at den kampen er tapt og at det skal bygges nytt tunnelløp, sier Bjerke.
De mener derfor at det på grunn av sikkerhetsmessige årsaker snarest må bygges et nytt tunnelløp.

– Etter at det ble klart at det er ny tunnel som blir løsningen har vi jobbet hardt opp mot regjeringen for at arbeidet skal settes i gang. Dersom Stortinget i høst ikke bevilger pengene, så kan jeg love at dette blir en sak forbundsstyret vårt griper tak i.

Den store utfordringen for lastebiler i Oslofjordtunnelen er høydeforskjellen.
Fra laveste punkt inne i tunnelen er det en stigning på sju prosent opp til tunnelåpningen. Den samme stigningen vil det bli også i tunnel nummer to.

- Jeg tviler på om EU ville godkjent byggingen av en tunnel med sju prosent stigning i dag, men et nytt tunnelløp vil bedre sikkerheten enormt ved at trafikken kan føres over i den andre tunnelen dersom det skulle oppstå en brann eller en ulykke.

Regionsjefen mener byggeprosessen for nytt tunnelløp kan settes i gang i løpet av noen måneder.

– Det sitter en stab klare ved Nygårdskrysset i Ås, som kan sette i gang anbudsrunden så fort pengene er bevilget. Dette forventer vi at Stortinget gjør når de senere i år skal vedta budsjettet, sier Bjerke.

Regionsjef Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileier-Forbund er krystallklar: Bygg nytt løp til Oslofjordtunnelen nå! Regionsjef Johan Kristian Bjerke i Norges Lastebileier-Forbund er krystallklar: Bygg nytt løp til Oslofjordtunnelen nå!

Jubler over at byggingen av ny E 39 i Vest Agder, strekningen Mandal - Lyngdal, tas opp igjen

Nye Veier deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år.

– Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier adm. direktør Anette Aanesland.– Dette er fantastiske nyheter, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken til Fædrelandsvennen.

Han er veldig glad for at Nye Veier kan legge fram en løsning. Nå blir det bygges i to trinn.

Tidligere i høst sendte alle de 25 ordførerne i Agder sammen med fylkesordfører Arne Thomassen et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hvor de uttrykte bekymring for veisatsingen i Agder.

Strekningen betegnes som trafikkfarlig, og at en firefeltsvei kunne forhindret de aller fleste ulykkene som har skjedd i området. 

Regionsjef i Norges Lastebileier-forbund (NLF) Agder og Rogaland, Reidar Retterholt er også svært glad for nyheten Nye Veier kom med mandag.

– Det er veldig bra, og det er godt nytt. At man deler bygging i to, er for så vidt greit, men jeg håper del to kommer nokså umiddelbart etter at del en er ferdig. Det er først når man får koblet seg på den nye veien gjennom Lyngdal at man får effekt av investeringen, sier Retterholt til nyhetsstedet.

Det blir trolig ny E39 på strekningen Mandal-Lyngdal Det blir trolig ny E39 på strekningen Mandal-Lyngdal

NLFs kompetanseturné har startet - meld dere på!

NLF har startet sin kompetanseturné med kurs over hele landet. Dette er et eksklusivt for NLF-medlemmer. Finn ditt nærmeste kurs, og melde deg på!

Norges Lastebileier-Forbund sparker i gang kompetanseløftet med å dra ut på en storstilt kompetanseturné.

Nå er det Nord-Norge som står for tur, og første kurs starter i Tana, den 3. oktober. Gjennom høsten vil NLF ta for seg hele landet, og tilby kurs og opplæring til alle medlemmer som ønsker det. Oversikten over hvor og når kursene skal holdes, finner du nederst i saken.

Man kan velge mellom følgende kurs: 

  • NLF Kalkyle kurs
  • Fair Transport
  • Kjøre og hviletid / Arbeidstid
  • Regnskap og Finans
  • Forsikring
  • Transportavtalen

Det vil være tre kurs som foregår i parallelle sesjoner i tillegg til hjelp/bistand i pålogging på lastebil.no og NLF appen. 

Kurset er gratis for NLF medlemmer.

Til sammen skal det holdes 102 kurs fordelt på 34 byer. 

For påmelding og kursdager, trykk her.