NLF

Nytt fra NLF uke 42, 2022

Tirsdag 18. oktober holdt finanskomiteen åpen høring om forslaget til statsbudsjett 2023. Det var er en felles høring, hvor åtte instanser innen samferdsel holdt innlegg. Norges Lastebileier-Forbund (NLF), var et av dem. 

BER REGJERINGEN SNU: Politisk rådgiver i NLF, Stian Skarheim Magelssen, ber finanskomiteen, sammen med samferdselsdepartementet, finne midler til å finansiere de viktige vegstrekningene som i forslaget har blitt nedprioritert. BER REGJERINGEN SNU: Politisk rådgiver i NLF, Stian Skarheim Magelssen, ber finanskomiteen, sammen med samferdselsdepartementet, finne midler til å finansiere de viktige vegstrekningene som i forslaget har blitt nedprioritert.

Forslaget til statsbudsjettet for 2023, ble ingen fest for transportbransjen. Blant annet blir det full stopp i store gryteklare vegprosjekter, mindre til vedlikehold og ingen avgiftskutt som vil merkbart gjøre det enklere.

Spesielt var det de høyt prioriterte vegprosjektene fra  Statens vegvesen (SVV) som ikke ble videreført NLF vektla under høringen. NLF-direktør, Geir A. Mo, var dessverre forhindret fra å komme, så det var politisk rådgiver i NLF, Stian Skarheim Magelssen, som sto for innlegget. 

Statens vegvesen har i sine anbefalinger pekt på fire veiprosjekter som er klare til oppstart. Strekningene er E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad, E6 Megården-Mørsvikbotn og E16 Hylland-Slæen. I tillegg er E134 Røldalstunellen også et prosjekt som bør få oppstart.  

– Dette er gryteklare prosjekter som sikrer infrastruktur og trafikksikkerhet. På disse strekningene går det ras annenhver dag, tunneler stenges like ofte og tilfredsstiller ikke sikkerhetskrav. I regjeringens forslag til statsbudsjett har ingen av disse prosjektene fått midler, noe som betyr at vi baserer norsk samfunnssikkerhet og infrastruktur og arbeidet mot alvorlige arbeidsulykker, på flaks, sa Magelssen.  

NLF ba også finanskomiteen be Stortinget om å midlertidig fjerne veibruksavgiften og CO2-avgiften på diesel til transportnæringen.

Les mer om dette her

Husk refleksdagen torsdag 20. oktober

Førstkommende torsdag markeres den årlige refleksdagen. Trygg Trafikk oppfordrer alle til å bruke anledningen til å lete fram refleksene sine i skuffer og skap.

Husk refleksdagen. Foto: Trygg trafikk Husk refleksdagen. Foto: Trygg trafikk

Hver tredje torsdag i oktober markeres den årlige refleksdagen i Norge. Over hele landet vil dagen markeres på ulike måter. Trygg Trafikk har i år fått med seg graffitikunstner Martin Whatson til å lage årets designreflekser til refleksdagen.

Trygg trafikks beste reflekstips:

 1. Fest refleks på alle jakker og sekker/bager.
 2. Legg refleksbånd i skoene
 3. Bruk refleks som beveger seg når du går, da synes du best
 4. Bruk minst to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter
 5. Heng refleksen i knehøyde eller bruk slapwrap på bein

Dødsulykken på Flå henlagt

Den 23. august 2021 mistet tre brødre livet i en tragisk ulykke på Flå i Hallingdal da de kolliderte med en lastebil. Lastebilsjåføren har hele tiden ment at han ikke ha gjort noe ulovlig, og nå er saken henlagt. Den uheldige sjåføren har vært uten førerkort i ett år. 

Før saken var avsluttet, besluttet politiadvokaten å gi sjåføren sertifikatet tilbake. To måneder etter, ble saken i sin helhet henlagt.  

Dette bekrefter sjåførens advokat, Christian Arnkværn i Vectio.  

– Statsadvokaten har henlagt saken, og sjåføren har ikke gjort noe straffbart. Det er slått fast at lastebilsjåføren foretok en forbikjøring i forkant av ulykken, men dette var ikke årsaken til at ulykken skjedde. Det er nå avklart at sjåføren ikke kan bebreides for ulykken, og heller ikke for hendelsesforløpet som ledet frem til den, sier Arnkværn. 

Dette bekrefter også politiadvokat Andrea Finckenhagen til  NRK.

Sjåføren har som en følge av etterforskningen vært uten førerkort i nesten ett år. 

– I realiteten har sjåføren vært underlagt et yrkesforbud. Hadde han blitt hørt innledningsvis i saken, ville dette vært unngått, understreker Arnkværn. 

Han har tidligere uttalt at sertifikatet ikke skulle vært beslaglagt i utgangspunktet.  

–  Grunnen til det, er at det var berettiget tvil rundt skyldspørsmålet. Det var en helt forferdelig tragisk ulykke, men det skal likevel ikke gå automatikk i at man beslaglegger førerkort før man vet hvem, eller hva, som forårsaket ulykken, sier Arnkværn.   

Les mer om hvordan det går med sjåføren av lastebilen som var involvert i ulykken her

Nye regler i veitransporten vil gjelde fra 1. november

Regjeringen varsler at det kommer nye regler for veitransporten som skal sikre et anstendig arbeidsliv. De første viktige regelendringene vil tre i kraft 1. november. –  Vi ser frem til endelig å få dette på plass, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

Fornøyd: – Dersom håndteringen av dem blir effektiv, og kontrolletatene får gode nok verktøy, tror vi de kan bidra sterkt til likere og bedre konkurransevilkår og til å fjerne useriøse aktører, sier NLF-direktør, Geir A. Mo. Fornøyd: – Dersom håndteringen av dem blir effektiv, og kontrolletatene får gode nok verktøy, tror vi de kan bidra sterkt til likere og bedre konkurransevilkår og til å fjerne useriøse aktører, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien.

–  Vi, sammen med vårt internasjonale nettverk, har arbeidet lenge for å få på plass disse reglene. Dersom håndteringen av dem blir effektiv, og kontrolletatene får gode nok verktøy, tror vi de kan bidra sterkt til likere og bedre konkurransevilkår og til å fjerne useriøse aktører, sier Mo.  

De viktigste reglene som trer i kraft 1. november:

 • Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.
 • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.
 • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.
 • Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.
 • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Viktige regelverksendringer fra 2026:

 • Innføring av kjøre- og hviletidsregler ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.
 • Innføring av krav om fartsskriver ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.

For mer om denne saken, trykk her

Tips for vinteren

Vintersesongen står for døren! Er din bil riktig skodd for vinteren? Nå har NLF samlet alle tipsene og rådene du må huske på før vintersesongen på en egen nettside.

Trykk her, eller på bildet for å komme til hjelpesiden.

NLF trenger ny fagsjef

Norges Lastebileier-Forbund er landets største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for godstransport på vei. Vårt samfunnsoppdrag er å styrke konkurransekraften til norske transportører og bidra til ansvarlig transport. Vi har nå ledig stilling som fagsjef arbeidsgiverspørsmål

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Arbeid med tariffjus, forhandlinger og tariffavtaler.
 • Deltager i saksbehandling i f b m høringer, forbundets organer, myndighetskontakt m.m.
 • Arbeid med utforming og oppfølging av NLFs kvalitetssystemer; Kvalitet og miljø på vei, (KMV) HMS-systemer og sertifiseringsprogrammet «Fair Transport».

Virker dette interessant, last ned hele utlysningen og søk her

Fremdeles godt tilbud fra Dekkmann

Dersom du fremdeles ikke har skaffet deg vinterdekk, fortvil ikke. Kampanjen på dekkpakker til lastebil fra Dekkmann, gjelder frem til 1.desember. 

Trykk her, for å se tilbudet fra Dekkmann