NLF

Nytt fra NLF uke 1, 2023

Da er hverdagen her igjen, og vi håper dere alle har hatt en flott juletid og fått ladet batteriene. Vi står overfor nok et utfordrende transportår for våre medlemsbedrifter, forbundet og samfunnet generelt, men NLF skal drifte, utvikle og fortsette som før, bare enda bedre. Med dette ønsker vi alle et godt nyttår.

Den første viktige hendelsen i år er Transportkonferansen som går av stabelen den 27-28 januar. Husk å melde deg på, dersom du ikke allerede har gjort det. NLF ønsker alle medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere velkommen.

NLF har fått på plass et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.  

Påmelding og program finner du her

Konferansen er for NLFs medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere. Ønsker du en invitasjon til konferansen?  Klikk her

Disse to blir snart en del av NLF-teamet

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) får med seg to nye dyktige og godt kvalifiserte medarbeidere på nyåret.  

NYE FJES: John-Haakon Wendt (til venstre), er ansatt som ny Fagsjef Arbeidsgiverspørsmål og blir en del av NLF Arbeidsgiver allerede fra 5. januar. Leif Jarle Christensen, er ansatt som ny regionssjef med virkeområde Trøndelag. Foto: Privat NYE FJES: John-Haakon Wendt (til venstre), er ansatt som ny Fagsjef Arbeidsgiverspørsmål og blir en del av NLF Arbeidsgiver allerede fra 5. januar. Leif Jarle Christensen, er ansatt som ny regionssjef med virkeområde Trøndelag. Foto: Privat

Ny fagsjef

John-Haakon Wendt (61), er ansatt som ny Fagsjef Arbeidsgiverspørsmål og blir en del av NLF Arbeidsgiver allerede fra 5. januar. For øyeblikket er han bosatt i Stavanger, men han flytter til Oslo om ikke veldig lenge.  

Hans faglige bakgrunn er som Cand. Polit fra Universitetet i Bergen, med hovedfag i Administrasjon og organisasjonsvitenskap, herunder også sammenlignende politikk, historie og juss.   

Wendt har over 20 års erfaring med ulike typer arbeidsgiverspørsmål som blant annet personalsjef og forhandlingsleder på arbeidsgiversiden. Siden 2006 har han vært personalsjef i Rogaland Brann og Redning IKS. Han er også jobbet som sensor på masteroppgaver innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.   

– Jeg ser fram til å begynne i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, og som arbeider for ordnede arbeids- og lønnsforhold for yrkestransport i Norge, kommenterer Wendt. 

 Videre ser han frem til å arbeide med interessante arbeidsoppgaver innen arbeidsgiverpolitikk feltet og ikke minst interessepolitisk.  

– Nå gleder jeg meg til å jobbe for en organisasjon som arbeider for at infrastrukturen skal være trygg for de som har dette som næringsvei og arbeidsplass. Ikke minst ser jeg frem til å begynne å arbeide med mange dyktige og flotte kollegaer, medlemmer og tillitsvalgte på en spennende arbeidsplass, sier Wendt. 

Ny regionsjef

Leif Jarle Christensen (54), er ansatt som ny regionssjef med virkeområde Trøndelag.  Endelig oppstartsdato er ikke fastsatt riktig ennå.  

Christensen er bosatt i Trondheim og har faglig bakgrunn som ingeniør. Siden 1997 har han arbeidet innen transport og logistikk i en rekke stillinger, de siste fem årene som Branch Manager i DSV Road Trondheim. Han har videre bakgrunn som distriktssjef i både PostNord og Posten Norge, samt Bring.  I tillegg er han styreleder i NHO LT Midt-Norge samt styremedlem i NHO Logistikk og Transport.   

– Det blir veldig spennende og morsomt å få starte opp i NLF, men også krevende. Jeg kjenner godt til de utfordringene transportnæringen står overfor. Flere av medlemmene kjenner jeg også gjennom tidligere samarbeid, men jeg ser nå frem til å bli kjent med dem alle, sier Christensen.  

Noe av det Christensen brenner for er rekruttering og omdømmebygging.  

 – Dette er begge svært viktige saker, men også bærekraft er et begrep som står sentralt for transportnæringen i tiden som kommer. Vi må alle jobbe sammen for å møte de store endringene som kommer gjennom det grønne skiftet, og her er det viktig at endringene går i takt med de store investeringene som på sikt må tas. Her blir det viktig med godt samarbeid med næringslivet, kommunene, lokalpolitikere og fylket, mener  Christensen.    

Nær dobling av antall drepte i trafikken

Vi legger derfor bak oss et år som har vært tragisk for trafikantene. Ikke siden 2016 har vi hatt like mange omkomne. 

Dette melder Trygg Trafikk, som har samlet den dystre statistikken for året som gikk.

I desember omkom åtte personer, og totalt for 2022 er det 118 som har mistet livet i trafikken. Dette er 38 personer flere enn året før da 80 personer omkom som følge av trafikkulykker. Det utgjør en økning på nesten 50 prosent flere drepte i trafikken i 2022, sammenlignet med 2021.

Les mer om dette her

Kurs: Fair Transport-sertifisering for enpersonbedrifter

Velkommen til kursing over teams i hvordan du som har enpersonbedrift kan bli Fair Transport-sertifisert. Kurset holdes 10. januar fra klokken 18:00-20:00

En «enpersonbedrift» i sammenheng med Fair Transport er et enkeltpersonforetak (ENK) hvor du som innehaver er eneste person i selskapet (ingen ansatte) – eller at du har et aksjeselskap (AS) hvor det er maksimalt en – 1 – ansatt.

Fair Transport er NLFs kvalitets- og sertifiseringsprogram, og er uten kostnad for din bedrift.

NLF har jevnlig møter med transportkjøpere, både private og offentlige, for å snakke om Fair Transport og transportkjøpers ansvar.

Antallet oppdragsgivere som setter krav til at deres transportører har en form for sertifisering som viser deres rutiner, systemer og arbeid rundt de svært viktige temaene trafikksikkerhet, bærekraft og ansvarlighet, er stadig økende.

På kurset vil vi gå igjennom alle spørsmål og krav du må tilfredsstille for å bli sertifisert, og etter gjennomført kurs vil vi anta at du vil være klar til å sende inn din søknad etter 2-3 timers arbeid.

Dagen før kurset vil du få tilsendt Teams lenke og veiledningsmateriell, som du kan printe ut og notere på under kurset.

Meld deg på her

Vinterdrift: – Systemsvikt år etter år

– Å holde veiene åpne og trygge om vinteren er i prinsippet såre enkelt. Det handler kun om å brøyte, salte, og strø. Men i år igjen kan det virke som om snøværet kom som julekvelden på både gubben og kjerringa for Vegvesenet, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

SÅPEGLATT: Vinteren skaper nok en gang kaos i trafikken mange steder. NLF mener at beredskapen ikke er god nok. Foto: Stein Inge Stølen SÅPEGLATT: Vinteren skaper nok en gang kaos i trafikken mange steder. NLF mener at beredskapen ikke er god nok. Foto: Stein Inge Stølen

Han stiller videre spørsmål ved hvorfor man aldri lærer.

– En ny vintersesong har startet, men utfordringene er gamle, og de samme man opplever år etter år. Når værforholdene er stabile, er det selvsagt ikke noe problem å brøyte vei. Problemet er at med en gang det kommer brå temperaturendringer og plutselige nedbørsmengder, blir det komplett kaos, påpeker Mo.

Nå mener han at myndighetene ikke har vært villig til å betale det det koster å ha nok biler og mannskap tilgjengelig i ekstra krevende situasjoner.

– At vintervedlikeholdet tilsynelatende kollapser når værgudene her oppe i Norge kan finne på å sende oss litt snø, er det tydelig at beredskapen ikke er god nok.  Når budsjettene er trange, og regnskapsåret snart er omme, kan det virke fristende å spare det som spares kan, sier Mo.

En slik systemsvikt år etter år, mener han er uholdbart, og understreker at det er på tide at noe gjøres.

– Lastebilsjåførene er profesjonelle veibrukere. Ikke bare er de avhengig av godt vedlikeholdte vinterveier for egen helse, sikkerhet og et trygt arbeidsmiljø, men hele samfunnet og norsk næringsliv er avhengige av at varene kommer fram, sier Mo.

Les mer om dette og hva SVV svarer på Lastebil.no

Inviterer til informasjonsmøte om mobilitetspakken

Statens vegvesen utekontrollen ved Roy Holm inviterer til informasjonsmøte om mobilitetspakken. Dette skjer onsdag 18. januar fra klokken 17:30 - 20:00. Møte vil bli holdt over teams, og blant annet alle NLF medlemmer er invitert. I den forbindelse ønsker Statens vegvesen svært gjerne spørsmål fra dere som lastebileiere i forkant. frem til 12. januar 2023.

Trykk her for å sende inn dine spørsmål