NLF

Nytt fra NLF uke 43, 2023

Hold av datoen! Den 26.–27. januar braker det løs med ny transportkonferanse, denne gangen på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Jan-Erik Larssen vil nok en gang lede oss gjennom to spennende og innholdsrike dager. Hold av datoen, program og mer informasjon kommer.

– Snart umulig å levere varer i Oslo

Torsdag ble en PostNord sjåfør filmet da han rygget bakover på et travelt fortau i Bjørvika. – Hendelsen var svært uheldig, men saken retter også søkelyset mot en utvikling i Oslo som blir en stadig større utfordring, mener markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

Markedsdirektør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Kjell Olafsrud, påpeker at hendelsen er ulovlig og ikke burde skjedd, men ønsker samtidig å fortelle om det han mener er et stort problem i hovedstaden.  

Han mener at Oslo er utformet på en måte som gjør det umulig for lastebilsjåfører å kjøre lovlig. 

– Oslo har blitt en by hvor det nesten er umulig å levere varer. Måten byen er i ferd med å bli utformet på gjør det helt umulig for lastebiler og myke trafikanter å ferdes i samme miljø på en trafikksikker måte, mener Olafsrud. 

Kollegahjelpens dag: Ådne (23) var involvert i dødsulykke på jobb

Kollegahjelpen er transportnæringens gode hjelpere for alle som opplever traumatiske hendelser langs veien som yrkessjåfør. Dagen markeres søndag 12. november.

Hos de ulike kollegahjelperne rundt om i landet ligger det mange sterke historier, for når man har veien som arbeidsgulv utsetter man seg hver dag for stor risiko i trafikken. Ulykker skjer, og ulykkesstatistikken peker for tiden oppover. September ble den måneden så langt i år med flest drepte i trafikken. 

Senest 11. oktober smalt det på veien, og en uheldig lastebilsjåfør ble involvert i en alvorlig dødsulykke. Selv om sjåføren av lastebilen ikke var skyld i ulykken, setter hendelsen dype spor.

I et intervju i  Avisa Hordaland (bak betalingsmur), forteller den uheldige sjåføren om hendelsen som har satt dype spor.

Ådne er en 23 år gammel yrkessjåfør som kjører for Voss Transportservice. Han kjører strekningen mellom Voss og Oslo fire ganger i uken. Så smalt det. To personer omkom. Videre forteller han til Avisa Hordaland at han sliter med å sove om natten, fordi det er så sterke bilder fra hendelsen som har brent seg fast. Samtidig bekrefter han at han har fått god oppfølging av av kriseteamet i Ål kommune like etter ulykken, i tillegg til bistand fra kollegahjelpen i NLF.

I akkurat denne saken slo politiet raskt fast at ikke 23-åringen var skyld i ulykken og fratok ham ikke sertifikatet på stedet. Dette har NLFs regionsjef, Guttorm Tysnes, gitt politiet skryt for, siden det ofte skjer at lappen blir inndratt i ulykker der lastebil er involvert uavhengig av skyld. 

Fakta:

  • Kollegahjelpen i NLF ble startet i 1995 og er en landsdekkende støtteordning for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben. 
  • Kollegahjelpen er basert på frivillig innsats.  Kollegahjelp-teamet består av rundt 70 frivillige med tilknytning til NLF. De har fått en grunnopplæring og får regelmessig faglig oppdatering. For øvrig jobber de på egen hånd. Alle kollegahjelperne har avlagt taushetsløfte. 

Her kan du lese mer om Kollegahjelpen>>

Innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen, statsbudsjettet 2024

NLF har nylig sendt inn sitt skriftlige høringsinnspill i forbindelse med statsbudsjettet til Transport- og kommunikasjonskomiteen.

De viktigste punktene NLF fremmer overfor Stortinget er:  

  • Sikrer midler til oppstart av prosjektene E16 Arna – Voss, E6 Megården-Sommerset, E134 Røldal-Seljestad og E134 Oslofjordtunnelen byggetrinn 2 med oppstart i 2024.  
  • Bevilger midler til å etablere tilstrekkelig antall døgnhvileplasser for å sikre yrkessjåførene anstendige arbeidsforhold.  
  • Bevilger midler til å utvide og oppgradere dagens eksisterende døgnhvileplasser.  
  • Øremerker midler til støtteordning for etablering og bygging av fyllestasjoner for biogass og hydrogen, og ladeinfrastruktur for tungtransport.  
  • Øremerke midler til støtteordning til kjøp av elektriske, og hydrogenlastebiler.  
  • Stiller til rådighet midler til kompensasjon for bortfall av bominntekter slik at lokale bomselskap kan innvilge bomfritak for biogass lastebiler.  
  • Bevilger 5 millioner kroner til Grønt Landtransportprogram.  
  • Setter av midler til å kartlegge vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. 

Her kan du laste ned hele høringsutspillet >>>
Les også sak om dette på Lastebil.no >>>

Høringssvar – Forslag til Forskrift om vegdata og trafikkinformasjon

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er prinsipielt positiv til forslaget, som etter vår vurdering er et viktig bidrag for å få en helhetlig oversikt, koordinering og samhandling for hele det offentlige veinettet.

Bakgrunnen for forslaget til ny forskrift er dels omorganisering av veisektoren, hvor det blant annet er flere veieiere enn tidligere (snart 15 fylkeskommuner og Nye Veier AS). Det er også viktig at de kommunale veiene (og Nye Veier AS) inkluderes i forskriften, slik at den dekker hele det offentlige veinettet.

NLF mener også at forskriften bør legge til rette for at like og relevante data samles inn fra alle veieierne. Dette vil gi bedre totaloversikt over veinettet, samt mulighet for alle veimyndigheten til å gi mer komplett og relevant trafikantinformasjon. Det vil også gi muligheter for eksterne, som for eksempel NLF, til å få tilgang til bedre og flere data om veinettet og trafikkinformasjon osv., gjennom Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Eierskap til data fra kjøretøyene som produseres som følge av lastebilbedriftenes aktivitet, er ikke en del av denne høringen. Likevel ønsker vi å understreke at denne viktige datakilden kan inneholde forretningsmessig sensitiv og kritisk informasjon, og eierskapet til disse dataene må være hos bileier/-bruker, og ikke bilprodusent.

Kjettingdagen 2023: – Er bilen din riktig skodd for vinteren?

Kjettingdagen ble innført i 2021 i regi av NLF, som hele tiden har trafikksikkerhet høyt oppe på agendaen. Datoen er ikke tilfeldig. Fra 1. november er det lov med piggdekk og krav om 5 mm mønsterdybde i tillegg til at lastebilene skal være utstyrt med hjulkjetting, i tilfelle sterkt snøfall. 

Det har allerede kommet snøfall i noen deler av landet, og da er det veldig viktig å ha både dekk og hjulkjettinger i orden. Målet med kjettingdagen er å skape en felles forståelse for hvorfor NLF ønsker å rette søkelyset mot nettopp dette.

NLF vil også i år markere dagen, og vi kommer tilbake med med informasjon om dette når programmet for dagen er lagt.

Vianor med eksklusivt tilbud til alle medlemmer

Som NLF Medlem har du kjempegode betingelser hos oss i Vianor. Sikre høstens levering ved å gjøre din bestilling nå.