NLF

Nytt fra NLF uke 15, 2024

Det er klart for nytt digitalt medlemsmøte onsdag 10. april. Sendingen starter klokken 18:00 og hovedtema vil være hva ny NTP vil bety for NLFs medlemmer. 

I tillegg til NLFs administrerende direktør, Knut Gravråk, kommer det også et knippe politikere i studio for å debattere ny NTP.

Videre vil det bli mer klarhet i når digitale veglister foreligger og NLFs nye lederforum vil komme for å orientere om hva de kan bistå næringen med. Flere NLF regioner er ferdig med sine årsmøter, og Vestfold har tatt et såkalt «damegrep». Under morgendagens medlemsmøte får du møte den nye kvinnelige lederduoen i regionen.

 

Viktig informasjon om fellesskapsløyver

Nå har flere fått på plass nye fellesskapsløyver, og det er svært viktig å være klar over at de gamle (såkalte røde løyver) ganske umiddelbart blir ugyldige og må returneres til SVV kort tid etter at de nye er mottatt. Hvis du har mottatt fellesskapsløyvene og de ikke er med under kontroll, kan det ilegges bøter. 

NLF har flere ganger minnet alle om at fra og med 1. januar 2025 vil «røde løyver» være historie og at det kun er fellesskapsløyvene som vil være gyldige.

Det som kanskje ikke har kommet tydelig nok frem, er at de «røde løyvene» kun er gyldige frem til du mottar fellesskapsløyvene. Sånn sett betraktes 1. januar 2025 kun som en siste frist og betyr ikke at de gamle er gyldige frem til 31. desember 2024 etter at du har mottatt nye fellesskapsløyver.

I brevet fra SVV som følger med de nye fellesskapsløyvene, angis datoen for når de gamle løyvene skal returneres. Det er derfor viktig å merke seg denne returdatoen. 

Med andre ord betyr det at så snart du har mottatt fellesskapsløyvene, må diss byttes ut med de gamle og tas med i bilen. 

 

Ny digital Fair Transport-brosjyre

Stadig flere lastebil-bedrifter velger å bli med på Fair transport. Både store transportører og énbilseiere ser nytten av å være med på NLFs program. Mange oppdragsgivere krever også dokumentasjon. Med Fair Transport får du god hjelp til å vise at du har en seriøs bedrift som tar ansvar og er opptatt av trafikksikkerhet og miljø.

 

Du får rabatt på biogass

I fjor vinter inngikk NLF et samarbeid med Gasum. Med samarbeidsavtalen ønsker begge parter å løfte Biogass frem som et av flere grønne energiløsninger for det grønne skifte. Dette skal skje gjennom promotering av biogass og dens fordeler for å erstatte fossilt diesel. 

Avtalen trådte i kraft fra og med 01.01.2024 og gjelder frem til og med 31.12.2028. 

Det betyr at du som NLF medlem får rabatt hos Gasum, og dersom du allerede ikke har fått det, er det nå mulig å søke om å få Gasum GasCard. 

 

Kan slippe lastebilene til i kollektivfeltet

Når Ring 1 stenges i juni blir elbilene kastet ut av kollektivfeltet på deler av E18 og det er foreslått å gjøre plass til lastebilene. Norges Lastebileier-Forbund applauderer forslaget. 

 

MAN satser på hydrogenlastebiler i Norge

MAN skal produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. Hundre av disse skal leveres til Norge som dermed blir det viktigste satsingslandet for MAN. – Dette er en verdensnyhet og en milepæl for arbeidet med å kutte utslipp i transportsektoren, mener Jan Carsten Gjerløw, leder av H2Truck-prosjektet.  

 

Kunnskap som kan redde liv

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå. 

Norges Lastebileier-Forbund har vært delaktig i dette prosjektet og bidratt med kunnskap om hvilket behov man har for dette knyttet opp mot transportnæringen.

 

Trafikkmeldinger for aksellast

Vi får stadig inn spørsmål angående aksellastrestriksjoner. NLF vil komme tilbake med mer informasjon, men vil foreløpig melde om at Statens vegvesen har jobbet med noen enkle forbedringer for visning av aksellast restriksjoner som snart vil legges ut.

Foreløpig kan dere følge linken nedenfor for å komme til trafikkmeldinger om aksellast.

 

Mars ble en dyster måned med mange drepte i trafikken

Etter to måneder med relativt lave ulykkestall fortsetter den negative utviklingen med omkomne i trafikken. Dette viser den foreløpige oversikten etter mars. Så langt i år har 22 mennesker mistet livet, mot 13 på samme tid i fjor. 

Med 14 omkomne blir dette den verste marsmåneden siden 2010.   

– Det er en trist utvikling på statistikken og det er svært viktig at man kartlegger hva som har forårsaket ulykkene. Yrkessjåførene har veien som sitt arbeidsgulv og utsetter seg hver dag for fare langs veien. I noen av dødsulykkene har også tungbil vært involvert. Kollegahjelpen har bistått i flere av disse tilfellene, selv om sjåføren av lastebilen ikke har vært skyld i ulykken, forteller NLFs regionsjef, Guttorm Tysnes, som også er fagsjef for Kollegahjelpen. 

NLF Kollegahjelpen er der for alle yrkessjåfører som opplever traumatiske hendelser i sin arbeidshverdag.

Har du opplevd traumatiske hendelser som yrkessjåfør, ikke nøl med å ta kontakt!