NLF

Nytt fra NLF uke 17, 2024

På torsdag fikk108 søkere melding om støtte til å bytte ut sitt fossildrevne kjøretøy med et som gir nullutslipp. De har blitt innvilget støtte fra Enova til en samlet sum på 136,5 millioner kroner.  

Tildelingen er den første i Enovas nye støtteprogram for tunge nullutslippskjøretøy, som blir statsforetakets viktigste virkemiddel for å kutte klimautslipp i norsk landtransport.

NLF har etterspurt en oversikt over antall søknader, antall tildelinger, sum per tildeling og CO2-pris. Sistnevnte vil gi oss et klarere bilde av hvor nivået ligger før neste runde.

Enova bekrefter at de skal komme tilbake med mer detaljert informasjon om ikke lenge. NLF kommer tilbake med med oppfølging når ny informasjon er tilgjengelig.

 

Nå starter asfaltsesongen

Statens vegvesen skal legge asfalt på riks- og europavegene til en verdi av ca. 1100 millioner kroner.

Det er inngått 24 kontrakter med ulike asfaltentreprenører. Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men begynner som regel i mai når telen er ute av bakken.

Enkelte steder er asfaltentreprenørene allerede ute på vegene.

– Sammen med bransjen jobber vi for å forlenge asfaltens levetid. I disse kontraktene får vi god nytte av entreprenørenes kunnskap og erfaring, og resultatet er et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, forklarer Thor Asbjørn Lunaas, som er teamleder for asfalt i Statens vegvesen.

Statens vegvesen oppfordrer alle trafikanter til å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs vegene.

 

Liten økning i vare- og lastebilkostnader 

Totalkostadsindeksen for lastebiltransport, uten bom- og fergekostnader, steg med 0,6 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 har de totale kostnadene, uten bom- og fergekostnader, steget med 4,9 prosent. 

 

Ni minutters spart kjøretid slukt av høye bompengepriser

Nå er det kjørt en nøyaktig test på ny og gammel E39. Samme bil, samme sjåfør og samme vekt. For å spare rundt ni minutters kjøretid på nye E39 vil det koste deg 1.194 kroner, altså 573 kroner mer enn å ta «gamleveien». 

 

Presisering om ny visning av aksellastrestriksjoner

Statens vegvesen (SVV) lanserte torsdag 11. april en ny funksjonalitet for bedre visning av aksellastrestriksjoner i Vegvesen Trafikk Web.

Foreløpig er ikke endringen så stor, men på sikt er målet at det skal bli mye enklere å identifisere informasjonen for tungbilsjåfører, samtidig som det blir lettere for alle andre å skille mellom stengte veier og veier med aksellastrestriksjoner.

For å få oversikten så god som mulig understreker SVV at de er avhengige av at veieiere (kommunale, fylkeskommunale og riksveiene) selv melder inn aksellastrestriksjoner slik at det blir mulig å legge inn riktig informasjon.

 

Vårseminar

NLF Lederforum inviterer alle NLFs medlemsbedrifter til vårseminar.

Vårseminaret, som denne gang er åpent for alle NLFs medlemsbedrifter, arrangeres 6. – 7. juni på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Meld deg på og se frem til et spennende program, nettverksbygging og sosialt samvær. 

 

NLF i media

NLF får ofte saker gjennom i media. På Lastebil.no er det opprettet en egen side der vi samler viktige saker som angår forbundet og som har blitt gjengitt i lokale eller riksnyheter.

 

Alt er klart for Tømmertransportseminar

NLF minner alle påmeldte om Tømmerseminaret 26.-27. april, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport. 

Seminaret er åpent for både NLF-medlemmer og ikke-medlemmer!

Seminaret vil inneholde mange interessante og spennende temaer knyttet til transport av tømmer, samt oppdateringer på hva som skjer fremover.

Her er det rom for spørsmål og diskusjoner, og ikke minst et hyggelig treff for tømmertransportørene.