I situasjoner som dette korona-utbruddet medfører, har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra bestemmelsene i FATS i akutte situasjoner for å unngå fare for eller skade på liv eller eiendom.

Ved bruk av unntak fra FATS, pass på å dokumentere avviket for ettertiden.

Les mer på Arbeidstilsynets sider