Det er nå utarbeidet et skjema på engelsk som bekrefter arbeid i kritisk samfunnsfunksjon. Dette er et supplement til det norske skjemaet, som vi tidligere har orientert om. Begge skjemaene ligger under menypunktet korona, i  lenker og dokumenter.

Gå til skjemaet  Confirmation of employment in critical society function