Verdens vegtransportorganisasjon, World Road Transport Organisation (IRU), er sterkt bekymret over manglende samordning og koordinering av tiltak mot koronapandemien på tvers av landegrenser og myndigheter. IRU mener det er særlig viktig for økonomien både i Europa og verden for øvrig at godsflyten sikres, og at det ikke settes i verk unødvendig strenge tiltak mot sjåfører og kjøretøy. Så langt sier de det er vanskelig å nå fram med dette budskapet.

Les hele saken på IRUs nettsider (engelsk)