Nå er det utarbeidet et kart som innhenter flåtestyringsdata fra lastebiler i sanntid. Slik kan en raskt finne ut hvor lang tid en grensekryssing i Europa vil ta.

Les saken og gå til kartet her