Mange etterlyser gode anbefalinger for hvordan en bør forholde seg til laste- og lossesituasjoner på terminalene. Derfor har NLF utarbeidet en guide på fire forskjellige språk, rettet mot både de som tar imot og de som leverer godset.

Last ned guiden her:

Terminalguide NORSK (PDF)

Terminalguide ENGELSK (PDF)

Terminalguide TYSK (PDF)

Terminalguide POLSK (PDF)